>

Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. І. — 2-ге вид., доповн. та уточ. / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", Всеукраїнська асоціація індологів. — К., 2016. — 222 с.

Даний збірник наукових праць є доповненим та уточненим перевиданням 1-го випуску збірника під цією назвою (2003 р.), що був першою спробою подібних видань в Україні. Він присвячений висвітленню різних аспектів історії Індії з далекої давнини до наших днів, а також окремим питанням індійської релігії, філософії та філології. Це видання містить цікавий фактичний матеріал про розвиток українськоіндійських зв'язків, про традиції, обряди, звичаї індійців.
Основу збірника становлять наукові доповіді, представлені на І Всеукраїнській конференції індологів (2000 р.), а також наукові статті з проблем індології, що були підготовлені українськими індологами після конференції. Він доповнений новою рубрикою "Хронологія найважливіших подій", а також до збірника внесені необхідні уточнення. Збірник розрахований на фахівцівсходознавців, викладачів, студентів сходознавчих відділень та широке коло читачів, що цікавляться давниною та сучасністю Індії.

ISBN 978-966-02-7889-9
ISBN 978-966-02-7890-5

УДК 94+323+327(540)
ББК Т3+Ф3(0)+Ф4(5Ід)
І 60

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку