>

Historia localis. Historia globalis. Студії на пошану Андрія Кудряченка: відпов. ред. Василь Ткаченко; упоряд. Cтепан Віднянський, Петро Вознюк, Денис Іванов, Віктор Лущак, Андрій Мартинов, Володимир Розумюк, Вікторія Солошенко, Василь Ткаченко

Historia localis. Historia globalis. Студії на пошану Андрія Кудряченка: відпов. ред. Василь Ткаченко; упоряд. Cтепан Віднянський, Петро Вознюк, Денис Іванов, Віктор Лущак, Андрій Мартинов, Володимир Розумюк, Вікторія Солошенко, Василь Ткаченко. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історї Національної академії наук України», Інститут історії України Національної академії наук України, 2024. 952 с.

ISBN 978-617-14-0206-5

Упорядники: Cтепан ВІДНЯНСЬКИЙ, Петро ВОЗНЮК, Денис ІВАНОВ, Віктор ЛУЩАК, Андрій МАРТИНОВ, Володимир РОЗУМЮК, Вікторія СОЛОШЕНКО, Василь ТКАЧЕНКО

Відповідальний редактор Василь ТКАЧЕНКО

Редактор Вікторія СОЛОШЕНКО

У ювілейному виданні публікуються статті, згруповані за проблемно-тематичними рубриками, які присвячені віхам вітчизняної історії, міжнародним процесам та проблемам безпеки, російськоукраїнським взаєминам, періоду відсічі широкомасштабної агресії Росії, сучасним світовим тенденціям.Для науковців, викладачів, студентів та усіх, хто вивчає вітчизняну та всесвітню історію.

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку