>

Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку) : кол. монографія / [Білорус О. Г., Гаврилюк О. В., Зернецька О. В. та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О. Г. Білорус. — К. : КНЕУ, 2014. — 429 с.

У монографії досліджуються генеза, закономірності розвитку світ-системи постіндустріального глобалізму, яка стала світовою реальністю і вже є головним чинником світового розвитку. Виходячи з результатів багаторічних досліджень теорії глобалістики і політекономії світ-системи глобалізму автори доходять висновку про специфічні формаційні ознаки світ-системи глобалізму як соціально-економічного феномена і як наслідок силової глобалізації в умовах глобальної монополізації і корпоратизації під впливом влади глобального капіталу та глобального олігархату. Важливим є висновок авторів про іманентний кризовий характер еволюції силової світ-системи глобалізму і про об’єктивну можливість переходу в історичній перспективі до нової моделі соціально-економічного розвитку, базованої на принципах інтегрованого ноосферного співрозвитку і глобального демократичного солідаризму. Особливе місце в монографії відводиться обґрунтуванню стратегічних концепцій розвитку транзитивних країн і перш за все України.

Монографія адресована науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам вищих закладів освіти, представникам національного і міжнародного бізнесу і всім, хто цікавиться новою парадигмою світового розвитку в ХХІ столітті. 

ISBN 978–966–483–959–1

УДК 339.9+005.44

ББК 66.012.4

Перейти до початку