>

Чекаленко Людмила. Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин / Словник-довідник (навчальний посібник).- К.: МАУП, 2007. – 176 с.

CHEKALENKO LYUDMYLA. Diplomacy. Ukraine. – Kyiv, 2007. – 176 p.

Manual for Students of Higher Educational Institutions

Перейти до початку