>

Будівництво «суспільства добробуту» в Австралії: шляхи і напрями розвитку (1940–1970 рр.): збірник наукових праць. За заг. ред. д.політ.н., проф. О. В. Зернецької. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022. 184 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії «Будівництво «суспільства добробуту» в Австралії: шляхи і напрями розвитку (1940- 1970 рр.)», яка була проведена Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у листопаді 2021 р.Досліджено теоретичні підходи до «суспільства добробуту» у зарубіжному та вітчизняному науковому дискурсі; проаналізовано історичні, політичні, економічні та культурно-цивілізаційні передумови формування «суспільства добробуту» в Австралії; розглянуто особливості соціального та суспільно-господарського розвитку країни (1940–1970 рр.); виділено культурні та науково-технічні аспекти побудови «суспільства добробуту» в Австралії.Збірник становить інтерес для науковців і фахівців з проблем історії, політології, країнознавства, глобалістики, світової економіки і міжнаpодних відносин.

Перейти до початку