>

Зустріч з відомим російським науковцем-українознавцем, професором – Т.Г.Таїровою-Яковлевою

16 січня 2020 р. відбулася зустріч співробітників Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» з російським істориком, доктором історичних наук, професором кафедри історії народів країн СНД та директором Центру з вивчення історії України Інституту історії Санкт-Петербурзького державного університету Тетяною Геннадіївною Таїровою-Яковлевою.

Тетяна Геннадіївна розповіла про свій досвід роботи з архівними документами, зокрема, про відкриття (2003) і введення в науковий обіг (2007, 2014) «Батуринського архіву» – документів з історії України за 1690–1708 рр. Це частина гетьманського архіву І.Мазепи, вивезеного О.Меншиковим з Батурина у 1708 р., яка була піддана забуттю, однак зберігалась в Науково-історичному архіві Санкт-Петербурзького інституту історії РАН.

Дослідниця також приділила увагу особливостям співпраці між істориками України та Росії в умовах затяжної кризи в двосторонніх відносинах. Одним із актуальних дослідницьких проектів, який зараз спільно виконується науковцями Центру із вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету та Інститутом історії України НАН України, є підготовка до видання повного тексту наймонументальнішого твору козацького історіописання – Літопису Самійла Величка, оригінал якого зберігається в Російській національній бібліотеці у Санкт-Петербурзі.

Величко служив старшим канцеляристом Генеральної Військової Канцелярії Війська Запорозького і в якості додатків до свого Літопису докладав оригінальні документи Канцелярії, частина яких раніше ніколи не публікувались і тепер буде опублікована.

Т.Г.Таїрова-Яковлева також презентувала свою нову наукову працю (2019), присвячену одній із важливих подій в історії України, монографію «Коліївщина: великі ілюзії».

Тетяна Геннадіївна є ученицею відомого шевченкознавця Юрія Марголіса. Її наукові інтереси – історія України XVI – XVІІІ ст. Вона є автором популярних книг – «Гетьманщина у другій половині 50-х років XVII століття. Причини і початок Руїни» (1998), «Руїна Гетьманщини: від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди» (2003), «Мазепа» (2007), «Іван Мазепа і Російська імперія. Історія «зради»» (2011), «Повсякденне життя, дозвілля і традиції козацької еліти Українського гетьманства» (2016), «Інкорпорація: Росія і Україна після Переяславської ради (1654-1658)» (2017). За об’єктивне наукове висвітлення історичної постаті гетьмана І.Мазепи у монографії «Мазепа» Президент України В. Ющенко в 2008 р. нагородив Таїрову-Яковлеву Тетяну Геннадіївну Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

У дискусії та обговоренні взяли участь Кудряченко А.І., директор Інституту, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук; Бульвінський А.Г., кандидат історичних наук, завідувач відділу історії нових незалежних держав;  Швед В.О., кандидат історичних наук, завідувач відділу історії країн Азії та Африки;  Ткаченко В.М. член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук; Чекаленко Л.Д., доктор історичних наук; Шморгун О.О., кандидат філософських наук та інші наукові співробітники Інституту.

Галерея зображень

Переглянути вбудовану фотогалерею в Інтернеті за адресою:
https://ivinas.gov.ua/novini/zastrich-z-vidomym-rosiiskym-naukovtsemukrainoznavtsem-profesorom-thtairovoiuyakovlevoiu.html#sigProId0e7696e482
Перейти до початку