>

Презентація збірника наукових праць "Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки)"

24 грудня 2015 р. в ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» відбулася презентація збірника наукових праць: Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. ISBN 978-966-02-7766-3

До збірника наукових праць увійшли статті учасників міжнародної наукової конференції «Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки)», проведеної відділом історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» в червні 2015 року. У наукових статтях розглядаються різні аспекти розвитку країн Азії та Африки у політичній, економічній і соціокультурній сферах, що мають суттєвий вплив на сучасні світові процеси на національному і регіональному рівнях. Основна увага приділена аналізу впливу цивілізаційних чинників на процеси економічної, політичної та суспільної трансформації провідних країн Азії та Африки.

Структура збірника містить 4 розділи (25 наукових статей):
Розділ І. Цивілізаційні чинники піднесення Східної Азії
Розділ ІІ. Індія та Китай: цивілізаційний вимір прогресу
Розділ ІІІ. Ісламський світ: цивілізаційні витоки та виклики глобалізації
Розділ IV. Еволюція країн Африки та Євразійського простору.

Збірник містить фотографії авторів статей, а також фотоматеріали, що були зроблені під час роботи конференції і відбивають широкий інтернаціональний склад учасників конференції – у її роботі взяли участь співробітники 5 дипломатичних іноземних представництв в Україні: Індонезії, Китаю, Кореї, Іраку, Гвінеї, а також представники Ради індійських підприємців в Україні – «India Club» і Громадського об’єднання «Африканська Рада в Україні».
Активну участь у підготовці статей до збірника наукових праць взяли науковці і викладачі ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного інституту стратегічних досліджень, Дипломатичної академії України при МЗС України, Національного лінгвістичного університету, відповідальні працівники МЗС України.
Директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, А.І. Кудряченко під час свого виступу відмітив, що з огляду на всесвітньо-історичний процес та історію кожної окремої країни, можна констатувати, що в більшості країн світу були відповідні кризові явища, які спостерігаються в наш час в Україні. Однак криза може бути і спонуканням до пошуку інших можливостей, нових методів, ідей і джерел прискорення розвитку. Звісно, за цих умов потрібно переглянути все те, що панувало та об’єднувало нас, і працювати заради оновлення найкращих українських надбань, набутих у попередні часи. Україні потрібно широко впроваджувати досвід інших країн для того, щоб подолати цей складний етап й стати оновленою, потужною демократичною державою.
Слід враховувати, що є різні моделі розвитку інтеграції, регіоналізації, парадигми, конструкції, що успішно розвиваються за умов того чи того суспільства. Водночас існує, напевно, така субстанція, що об’єднує країни, суспільства, народи, стимулює розвиток і зберігає щось притаманне відповідним спільнотам. У ролі такої субстанції виступає цивілізаційна основа. Тим самим єдність є основою і дає поштовх для динамічного піднесення країни, суспільства, регіону. Проте ми не повинні, із огляду на всесвітню історію, зосереджувати увагу лише на якійсь одній цивілізації. Нам необхідно досліджувати, аналізувати й посилатись на досвід більшості країн світу.
Директор відмітив високий науковий рівень статей, що містяться у збірнику, а також професіоналізм та оперативність у роботі редакційної колегії під час підготовки матеріалів конференції до друку й творчий підхід до дизайну обкладинки та фото-ілюстративного матеріалу збірника.
Презентація почалася із показу відео-матеріалів конференцій та фото-ілюстрацій збірника наукових праць, що були прокоментовані завідувачем відділу історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», к.і.н., доцентом В.О. Шведом. У своєму виступі доповідач відмітив, що початок ХХІ ст. позначився не лише розквітом різноманітних цивілізацій, а й новим піднесенням незахідних культурно-релігійних цінностей. Цей період також ознаменувався посиленням ролі й значенням культурно-цивілізаційних відмінностей країн і народів східних ареалів, (насамперед, буддійського, індуського, конфуціанського, африканського) від західної системи цивілізаційних цінностей. Ознаки цих відмінностей, підкреслив він, виявляються і в розумінні критеріїв розвитку, і співвідношенні прав та обов’язків, і у взаємовідносинах між суспільством, державою та особистістю, а також в інших життєво важливих параметрах цивілізаційного розвитку на сучасному етапі. Стрімким піднесенням нових центрів розвитку в Афро-Азійському регіоні підтверджується вирішальна роль цивілізаційних чинників у формуванні якісно нових моделей розвитку, відмінних від моделей на підставі «Вашингтонського консенсусу».
Заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», кандидат філософських наук, доцент Т.О. Метельова також позитивно висловилася відносно виданого збірника наукових праць. Заступник директора особливо наголосила на актуальності матеріалів, що містяться у збірнику, й підкреслила необхідність розміщення таких наукових праць в електронному форматі.
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник., провідний науковий співробітник відділу історії країн Азії та Африки, відповідальний науковий редактор збірника наукових праць «Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки)» О.І. Лукаш детально розповіла учасникам презентації про специфіку редакційної підготовки та видання цього збірника. Особливу увагу авторів статей та інших слухачів – потенційних авторів аналогічних наукових видань – вона сконцентрувала на необхідності виконання вимог до наукових публікацій, підкресливши необхідність виконання авторами статей усіх вимог по оформленню та уніфікації поданих до друку наукових досліджень, оскільки мова йде про високий професійний рівень спеціальних наукових видань, що виходять під грифом Інституту й складають його науковий імідж як у науковому просторі нашої країни, так і закордоном.
Іноземні та українські гості презентації: Діалло Ісса Садіо – віце-консул Посольства Гвінейської Республіки, віце-президент ГО «Африканська рада в Україні», Юрій Косенко – консультант ВГО «Африканська Рада в Україні» і автор низки актуальних, змістовних статей, а також Рам Данге – директор індійської фірми «Indrayani Overseas», представник Ради індійських підприємців в Україні «India Club» підкреслили у своїх виступах роль та значення видання таких наукових праць, як представлений на презентації збірник «Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки)». Вони особо відмітили, що такі видання з’являються в Україні у надзвичайно складний час, коли наукові установи країни відчувають гострий дефіцит фінансування по всіх напрямах їх діяльності. Висловивши слова гордості такими науковцями та їх благородними зусиллями на шляху розбудови української гуманітарної науки, іноземні гості виявили готовність й надалі всіляко підтримувати наукові видання та конференції з проблем дослідження країн Азії та Африки, що будуть ініціюватися та практично здійснюватися Інститутом всесвітньої історії.
У дружньому колі авторів збірника та гостей презентації обговорювалися ідеї та плани подальшого співробітництва та здійснення цікавих наукових проектів у майбутньому.

 

Перейти до початку