>

Міжнародна наукова конференція "Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії" (17 жовтня 2012 р. Прес-реліз)

17 жовтня 2012 року за ініціативою Державної установи “Інститут всесвітньої історії НАН України” відбулась Міжнародна наукова конференція “Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії”.

Співорганізаторами цього наукового форуму виступили Державна установа “Інститут всесвітньої історії НАН України”, Інститут всесвітньої історії Російської академії наук, Дискусійний клуб “САМІТ”. Серед напрямів роботи конференції були виокремленні історіографічні та джерелознавчі, концептуальні та теоретико-методологічні, історичні та політологічні аспекти досліджень у вивченні подій війни 1812 р. та їх значення у всесвітній історії.

Конференцію відкрив директор Державної установи “Інститут всесвітньої історії НАН України”, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Кудряченко Андрій Іванович. Вітальний лист від директора Інституту всесвітньої історії РАН академіка РАН А.О. Чубар’яна на відкритті конференції зачитав Рогинський Вадим Вадимович, доктор історичних наук, професор, завідувач відділом нової історії Інституту всесвітньої історії Російської академії наук.

(Вітальне слово...)

Тематика та напрями роботи конференції викликали фаховий інтерес не тільки серед академічної наукової громадськості, але й серед університетських науковців. Серед учасників конференції були історики, політологи, філософи з установ Національної академії наук України, Російської академії наук, Національної академії педагогічних наук України, Дипломатичної академії України при МЗС України, Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Університету короля Хуана-Карлоса (м. Мадрид, Іспанія), Київського славістичного університету, Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка та інших закладів. Активну участь у роботі конференції взяли науковці музейних установ (Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки з м. Луцька; Національного військово-історичного музею з м. Києва) та ентузіасти громадських організацій: Всеукраїнського громадського об’єднання “Український інститут військової історії” (м. Київ), Благодійного фонду сприяння увічнення подвигів героїв Вітчизняної війни 1812 р., “Маріупольський гусарський полк” (м. Москва, Росія, м. Маріуполь, Україна) тощо.

На першому засіданні були проголошені цікаві історичні доповіді, в яких було проаналізовано зовнішньополітичні та локальні виміри подій війни 1812 р. Найбільший інтерес та жваве обговорення викликала доповідь російського гостя – професора Рогинського В.В., у якій були окреслені не тільки події 1812 р., але й її наслідки для подальшого історичного розвитку країн та династій Північної Європи.

Цікавою, оригінальною, фактично насиченою була доповідь старшого наукового співробітника Інституту історії України НАН України Машкіна О.М., в якій йшлося про військову розвідку тих часів. Виступ Машкіна О.І. дав поштовх для плідної й конструктивної дискусії серед учасників щодо доступності архівних джерел, які висвітлюють діяльність різноманітних спецслужб, та їх об’єктивності.

Науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Російської академії наук (м. Москва, Російська Федерація) Промисловим М.В. були оприлюднені узагальнення з мемуарів французьких учасників подій походу на Росію у 1812 р., в яких представлені сторінки повсякденної історії того часу, специфіка уявлень французів про Росію, її географію та клімат.

У виступі Бережинського В.Г. (ВГО “Український інститут військової історії”) увага присутніх була сфокусована на стереотипах щодо інтерпретації партизанського руху. Доповідач наголосив на специфіці військового партизанства, спираючись на історію його виникнення та роль у подіях Вітчизняної війни 1812 р.

Друге засідання відкрила доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної історії Державного вищого навчального закладу “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Дудко І.Д., яка у широкому історичному та політологічному контекстах розкрила особливості Віденської системи міжнародних відносин з позицій пост-наполеонівських та пост-біполярних часів. Обговорення цієї доповіді мало своє продовження у виступі Шморгуна О.О., кандидата філософських наук, доцента, старшого наукового співробітника Державної установи “Інститут всесвітньої історії НАН України”, який сконцентрував своє дослідження навколо стадіально-цивілізаційного виміру феномену бонапартизму. На видатній ролі і значенні особи Наполеона Бонапарта у всесвітній історії наголосив Піляєв І.С, доктор політичних наук, професор. Проблема ролі видатних особистостей в історії була порушена у доповіді Моці Б.О., який привернув увагу і до інших видатних особистостей тієї епохи – не тільки Наполеона, але й Олександра І та Кутузова М.І.

Для аспіранта ДУ „Інститут всесвітньої історії НАН України” Івана Осипчука виступ з доповіддю про ідеї відновлення польської держави в період наполеонівських війн у творчій спадщині Адама Єжи Чарторийського став першою апробацією наукових досліджень на міжнародному науковому форумі та набув визнання досвідчених колег.

В цілому, конференція пройшла у форматі обговорення, дискусії, обміну думками, поглядами, ідеями. Навіть через 200 років події Вітчизняної війни 1812 р. та наполеонівської епохи викликають інтерес істориків, філософів, політологів, представників музейної та військової справи.

    (Програма конференції...)                                          (Программа конференции...)

Привітання.pdf
Programa_na_17.10.12_(ukr)_Final_-1-1.pdf
Programa_na_17.10.12_(rus)_Final_-2.pdf

Завантажити прикріплення:

Галерея зображень

Переглянути вбудовану фотогалерею в Інтернеті за адресою:
https://ivinas.gov.ua/novini/mizhnarodna-naukova-konferentsiia-vitchyzniana-viina-1812-roku-v-konteksti-postupu-vsesvitnoi-istorii-2.html#sigProIdba1bb59b8e
Перейти до початку