>

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції: «Актуальні проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин країн євроатлантичного регіону: теорія і практика» яка відбудеться 30 березня 2023 року

Державна установа «Інститут Всесвітньої історії Національної академії наук Ураїни» запрошує Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції: «Актуальні проблеми зовнішньої політики та міжнародних відносин країн євроатлантичного регіону: теорія і практика» яка відбудеться 30 березня 2023 р.

 НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Євроатлантичне співтовариство в політичних реаліях другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
  2. Еволюція зовнішньополітичних стратегій США, Великої Британії і провідних держав ЄС.
  3. Вплив російсько-української війни 2014-2023 рр. на процеси міжнародної взаємодії.
  4. Проблеми і тенденції у відносинах США та країн ЄС з країнами, що розвиваються.
  5. Структурні особливості та протиріччя сучасної міжнародної системи

Наукова конференція відбудеться 30 березня 2023 року в онлайн режимі (в формі заочної участі).

Мови проведення: українська, англійська, російська.

Заявки на участь у роботі конференції надсилати до 29 березня 2023 р. за адресою:

Організаційний внесок не сплачується. Публікація безкоштовна.

За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей. Тексти статей надсилати до 15 червня 2023 р. на електронну скриньку (інформація щодо оформлення статей додається).

Детальніша інформація за тел.: 095-198-88-56 Лущак Віктор Володимирович.

 

Інформація щодо оформлення статей

Тексти статей прохання надсилати до 15 червня 2023 р. на електронну скриньку (інформація щодо оформлення статей додається).

Тема повідомлення: «Заявка на конференцію 30 березня 2023 р., прізвище автора». Файл із заявкою називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-zajavka»).

Технічні вимоги:

Текст у форматі doc.

Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 1,5 см.

Абзац – відступ 1,25.

Обсяг статті – до 25 000 знаків (до 0,7 д.а.).

Лапки у тексті «», коротке тире «–».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності схвального відгуку наукового керівника.

Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали;

нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) прізвище, ініціали, назва статті,текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) прізвище, ініціали, назва статті, текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;

6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);

7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Cписок використаних джерел і літератури» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в порядку згадування, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) посилання на джерела подаються в списку літератури в порядку згадування.

9) після «Cписку використаних джерел і літератури» – через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) подаються «Відомості про автора»: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи, електронна адреса, контактний телефон.

Увага: Оформлення бібліографії ЛИШЕ згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.

Інформація про оформлення списку використаних джерел і літератури: 

https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf

https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf

https://journal-hnups.com.ua/plugins/themes/healthSciences/templates/docs/standart_8302_2015.pdf

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку