>

Вийшла друком монографія «Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації»

Днями в Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України» вийшла друком монографія «Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації», керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко. Колективна монографія  стала четвертою книгою, яка доповнила серію інститутських видань «Україна в Європі».

У колективній монографії проаналізовано теоретичні та практичні проблеми еволюції культурно-історичних цінностей у світлі глобалізаційних процесів, розкрито модифікації та перспективи політики мультикультуралізму у ХХІ ст., доведено провідну роль європейських демократичних цінностей у розбудові правової держави та громадянського суспільства. З урахуванням позитивного досвіду розвинутих європейських країн запропоновані напрями реформування окремих сфер української політики. Авторами визначена особлива роль європейських політичних і культурно-цивілізаційних цінностей для розвитку суспільства в майбутньому.

Перейти до початку