>

Обговорення циклу підручників „Україна у світовій політиці”

До уваги наукової громадськості!

19 вересня 2012 року на засіданні Вченої ради Державної установи „Інститут всесвітньої історії НАН України” у відповідності з Положенням про Державні премії України в галузі науки і техніки відбудеться обговорення циклу підручників „Україна у світовій політиці”.

Цикл підручників «Україна в світовій політиці» (авторський колектив у складі: проф. Манжоли В.А., доц. Андрущенко С.В., проф. Галаки С.П., проф. Головченко В.І., доц. Капітоненко М.Г., доц. Константинова В.Ю., проф. Копійки В.В., проф. Коппель О.А., проф. Крушинського В.Ю., проф. Пархомчук О.С. ) представлений Міністерством  освіти і науки, молоді і спорту України, висунутий Київським національним університетом імені Тараса Шевченка на здобуття Державної  премії України в галузі науки  і техніки в 2012 році.

Поданий цикл підручників складається з трьох підручників:

1. «Міжнародні системи  і глобальний розвиток» – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 606 с. (Керівник авторського колективу д.і.н., професор Коппель О.А., за редакцією академіка НАН України Губерського Л.В., д.і.н., професора Манжоли В.А.);

2. «Україна в постбіполярній  системі міжнародних відносин» – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 512 с. (Керівник авторського колективу д.і.н., професор Манжола В.А., за редакцією академіка НАН України Губерського Л.В.);

3. «Міжнародні відносини  та світова політика» – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 863 с. (Керівник авторського колективу д.політ.н., професор Крушинський В.Ю., за редакцією д.і.н., професора Манжоли В.А.).

Представлений цикл підручників  є першою в Україні комплексною навчально-методичною системою, що охоплює весь період трансформації міжнародних відносин за час становлення української державності. В рамках циклу здійснено розробку нових теоретичних та науково-методичних підходів до вивчення проблем еволюції міжнародних процесів, світової політики, визначення ролі та місця держав різних статусів, зокрема, України в нових структурах міжнародної взаємодії.

Наскрізним для всього циклу є також оригінальний авторський підхід до вивчення сучасних міжнародних процесів, який спирається на поєднання транснаціональної, інституціональної та конструктивістської парадигм, а також включає теоретичні та емпірико-теоретичні елементи світ-системної теорії та теорії сили. Вказані теоретичні засади, на яких ґрунтуються підручники циклу, дозволили авторам успішно розв’язати завдання як теоретичного, так і навчально-методичного і прикладного характеру.

Зокрема, авторами розроблено методологічні та методичні підходи до аналізу зовнішньої політики України; виокремлено ключові комплекси міжнародних відносин, які впливають на поточну трансформацію системи української зовнішньої політики; розроблено ефективні методи аналізу зовнішньої політики України; систематизовано наявні знання про загальні та окремі риси української зовнішньополітичної теорії та практики, особливості становлення та розвитку відносин України із окремими державами, міжнародними інститутами та організаціями тощо.

Реферат циклу підручників „Україна у світовій політиці”  додається. (вкладеним файлом окремо)

Цикл підручників Україна в світовій політиці.pdf

Перейти до початку