>

Міжнародний круглий стіл: «Індія: погляд у майбутнє (до 70-річчя Дня Республіки Індія)», м. Київ, 30 січня 2020 р. Прес-реліз.

30 січня 2020 р. у Великій конференц-залі НАН України (Біла зала засідань) відбувся Міжнародний науковий круглий стіл «Індія: погляд  у майбутнє (до 70-річчя Дня Республіки Індія)». Організаторами конференції виступили: Національна академія наук України (Всеукраїнська асоціація індологів; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України») та Посольство Республіки Індія в Україні.

Відкрила круглий стіл Президент Всеукраїнської асоціації індологів, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» О. І. Лукаш. Вона відзначила, що цей науковий захід присвячується святкуванню в Україні 70-і річниці Дня Республіки Індія. Вона також представила почесних гостей круглого столу – Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Індія в  Україні пана Партха Сатпатхі;  представника Департаменту країн АТР Міністерства закордонних справ України Олену Миколаївну Кузьменчук; представника Ради індійських підприємців в Україні «India Club», директора індійської компанії «Indrayani Overseas» Рама Данге, а також  учасників круглого столу, які приїхали з інших міст України – Миколаєва, Полтави, Харкова.

Директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України А. І. Кудряченко у своєму вітальному слові відзначив, що Конституція Республіки Індія, ухвалена 70 років тому – 26 січня 1950 року, створила в країні ті необхідні умови, що дозволили згуртувати в єдину життєздатну спільність індійську націю, яка органічно поєднує в собі різноманітні культури, мови, народи, й в той же час забезпечили приголомшливий успіх розвитку Індії протягом всіх цих десятиліть, особливо, в останні 20–25 років. Він підкреслив, що на цьому круглому столі буде обговорено та проаналізовано багато цікавих проблем і питань, які розкривають головні фактори, умови, сфери економічного та науково-технічного прогресу Індії, основні засади та напрями індійської зовнішньої  політики, роль і місце Республіки Індія у світовій спільноті, а також історичне коріння, соціальні, політичні, економічні чинники, роль та значення українсько-індійського співробітництва, яке має широкі перспективи на майбутнє.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні пан Партха Сатпатхі у своєму великому та ґрунтовному виступі представив широку панораму розвитку сучасної Індії та українсько-індійських відносин, акцентував увагу на наступних положеннях: Індія – найбільша демократія у світі, а Україна – одна з найбільших демократій Європи, і коли дві демократії розмовляють між собою існує чудове розуміння та спільність думок. За останні 70 років розвитку Республіка Індія побудувала зрілу, глобально відповідальну, економічно відроджену, культурно процвітаючу та соціально покращену сучасну державу. Сьогодні Індія – це набагато більше, ніж країна різноманіття та традиційної спадщини, Індія – це країна управління, зростання, розширення прав і можливостей, а головне – країна мрій. Індія є стабілізуючим та відповідальним глобальним гравцем – реальною діючою силою проти загроз, перш за все, таких як тероризм. Разом із тим, Індія може пишатися, що індійський сектор відновлювальної енергії є одним із привабливіших ринків цієї енергії у світі. За останні шість років країною було витрачено 700 мільярдів доларів США на розвиток інфраструктури – енергетики, освіти, охорони здоров’я, міського розвитку, цифрового зв’язку тощо. Також Індія має одну з найбільших фармацевтичних галузей у світі, є одним із головних  міжнародних центрів медичного туризму. Країна успішно розвиває космічний сектор, 2019 рік був роком декількох нових започаткувань для зазначеного сектору – Індія провела випробування протисупутникової ракети і успішно продемонструвала здатність перехоплювати супутники у космічному просторі на основі власної технології. Існує міцна технологічна співпраця між Індією та Україною, в тому числі у кроках із підкорення космосу. Українсько-індійське співробітництво розвивається на основі багаторічної дружби між двома країнами. Україна є постійним партнером індійської промисловості, а Індія –  одним із найбільших у світі імпортерів українських товарів. Обидві держави вибудовують тривалі партнерські відносини у рамках провідних програм національного розвитку та планують й надалі зміцнювати взаємні внески у важливі галузі – енергетику, оборону, сільське господарство, охорону здоров’я, освіту та ін. Молодь Індії виводить націю на нові висоти, багато молодих людей перетинають кордони та подорожують світом заради освіти, включаючи Україну, вони відіграють  надзвичайно важливу роль у зміцненні індійсько-українських зв’язків між нашими народами.

Представник  Департаменту країн АТР Міністерства закордонних справ України О. М. Кузьменчук у своєму вітальному слові зазначила, що сьогодні Індія – це впливова країна в Азії та у світі, авторитет якої на міжнародній арені невпинно зростає. Маючи швидкі темпи економічного та науково-технічного прогресу, народ Індії, в той же час, старанно зберігає свою багату, розмаїту та унікальну культуру. Особливо вважливим є те, що між Україною та Індією досягнуто високий рівень взаєморозуміння та співробітництва, спостерігається позитивна динаміка контактів на усіх рівнях, а також активна взаємодія з широкого кола актуальних питань. Із часу встановлення дипломатичних відносин Україна та Індія спільними зусиллями досягли значного прогресу у різних галузях. Наразі слід відзначити активний розвиток українсько-індійської співпраці у практичних сферах, зокрема, у торговельній, сільськогосподарській, науково-технічній та гуманітарній. Поєднання спільних зусиль у минулому дозволило нашим державам зміцнити політичну основу двостороннього діалогу, удосконалити механізм координації дій, а також поглибити співпрацю за усіма напрямами. Надзвичайно важливою є готовність обох країн й надалі продовжувати взаємовигідне дружнє співробітництво у різних сферах діяльності.

Під час роботи круглого столу були заслухані наукові доповіді, присвячені як зовнішній, так й внутрішній політиці Республіки Індія.

Президент Всеукраїнської асоціації індологів, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» О. І. Лукаш у своїй доповіді «Україна – Індія: погляд із минулого в майбутнє» наголосила на тому, що розвиток українсько-індійської співпраці має важливу історичну базу та серйозну перспективу на майбутнє. Три основні чинники становлять фундамент цього явища соціальні, економічні та  політичні. Перший, який сприятливо впливає на розвиток українсько-індійських відносин, має соціальний характер, це – фактор духовної близькості індійського та українського народу. Його суть полягає в тому, що відносини між Україною та Індією базуються на історичних традиціях, що завжди відзначалися взаємним інтересом, повагою, співпрацею. Другим чинником розвитку відносин є наявність позитивного досвіду двостороннього економічного та науково-технічного співробітництва, накопиченого раніше. Відомо, що колишній Радянський Союз надавав Індії велику допомогу у цій сфері протягом трьох десятиліть XX століття (у 60–80-і роки). Але мало відомо, що важливу частину цієї допомоги надавала саме Україна. Найбільш помірковані оцінки показують, що частка внеску України в технічну та економічну допомогу Індії становила від 40% до 50% від загальносоюзної допомоги. Третій сприятливий фактор має політичний характер. Його суть полягає у близькості зовнішньої політики Індії та України щодо багатьох важливих міжнародних питань. Україна з великою повагою ставиться до Індії, яка в свій час виступила у ролі одного з головних ініціаторів і лідерів Руху неприєднання і доклала чимало зусиль для практичного втілення у життя відомих п’яти принципів Панча Шила. Позиції Індії та України щодо ґрунтовних принципів міжнародного життя є схожими або близькими, що забезпечує сприятливий міжнародний клімат, відкриває широкі можливості для розвитку плідних відносин у майбутньому.

Доктор історичних наук, професор кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Н. Д. Городня виступила з доповіддю «Роль Індії у міжнародній системі ХХІ століття». Лейтмотивом її виступу було перетворення Індії з регіонального на одного з глобальних лідерів багатополюсного світу. У доповіді було висвітлено основні чинники, які цьому сприяють; показано роль Індії у багатосторонніх регіональних і глобальних інституціях; представлено короткий огляд основних тенденцій у відносинах Індії з США, Китаєм, Росією, а також у політиці уряду Н. Моді в різних регіонах світу, включаючи Південно-Східну Азію, Африку, Близький Схід, Латинську Америку, а також зроблено висновок про суттєві зміни у зовнішній політиці Індії з початку ХХІ ст., особливо з 2014 р., які свідчать про прагнення її уряду посилити роль Індії у сфері глобального управління і формуванні нового міжнародного порядку.

С. В. Толстов, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу трансатлантичних досліджень ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» виступив із доповіддю на тему «Індія – ЄС: проблеми та перспективи стратегічного партнерства». У доповіді був представлений огляд відносин між Індією та ЄС з початку 1990-х рр. Проаналізовано формування та основні напрями відносин у форматі стратегічного партнерства на основі рамкової угоди про стратегічне партнерство (2004 р.) та подальших двосторонніх документів. Основну увагу було приділено перебігу двостороннього діалогу між ЄС та Індією. Представлено порівняльний аналіз позицій сторін щодо перспектив співпраці з глобальних і регіональних проблем. Окреслено провідне значення таких напрямів, як торговельні відносини та взаємодія з питань міжнародної безпеки.

У своїй доповіді «Арабські країни Перської затоки та Індія: стан і перспективи співробітництва» кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історії краї Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» В. О. Швед представив глибокий аналіз історичного та сучасного розвитку індійсько-арабських відносин з країнами Перської затоки. Він підкреслив значущість  положень, сформульованих державним міністром закордонних справ Індії М. Дж. Акбаром, в яких було викладено чотири ключові параметри відносин Індії з арабськими країнами цього регіону – неприпустимість поверхового аналізу, неупередженість, ненав’язливість та неприйняття участі у внутрішніх регіональних конфліктах. Саме такими принципами керується Індія, плідно розвиваючи свої широкомасштабні відносини з арабськими країнами Перської затоки, районом, що має для Індії життєво важливе значення у контексті нинішньої складної геополітичної ситуації та економічних інтересів (можливості отримання енергетичних носіїв, у першу чергу нафти). Індія сьогодні має всі можливості креативно підійти до реалізації своєї порівняно нової мети – «Поглянь на західну політику» й у цьому контексті реалізувати в регіоні арабської частини Перської затоки свої завдання, пов’язані з економічними інтересами та проблемами безпеки. Індія враховує, що район Південно-Східної Азії сьогодні практично повністю контролюється Китаєм. У той же час, з урахуванням свого могутнього геополітичного, економічного та гуманітарного потенціалу у Західній Азії, Республіка Індія може розраховувати на великі перспективи зміцнення свого впливу та розвиток різнобічних відносин з арабськими країнами й регіон Перської затоки відіграватиме у цих планах вирішальну роль.

Свій виступ «Економіка незалежної Індії за умов глобалізації: проблеми розвитку» кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»  І. І.  Вітер присвятила аналізу розвитку економіки Індії за умов глобалізації. В доповіді висвітлено наслідки колоніального минулого країни, розглянуто два періоди економічного розвитку Індії за часів незалежності з характерними для кожного внутрішньоекономічними  і зовнішньоекономічними моделями; також було охарактеризовано новий курс економіки Індії, проаналізовано основні макроекономічні показники останнього десятиліття та вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток країни, підкреслено місце Індії в глобальній економіці, акцентовано увагу на основних соціально-економічних проблемах розвитку країни: безробітті, нерівності, швидкому рості населення, загрозі екологічної та демографічної кризи; також були окреслені перспективи економічного розвитку.

Круглий стіл завершився яскравою культурною програмою, яка складалася із двох частин – ознайомлення з індійськими класичними танцями та перегляду фотовиставки, присвяченої сучасній Індії. Представниці найкращих  колективів індійських танців України – «Сарасваті» та «Шовковий шлях» виконали танці у стилі таких відомих індійських танцювальних  шкіл, як фьюжен класичного стилю Катхак (танок «Аят») та класичного стилю Одісі (танок «Бангі»), а також танок у сучасному стилі Болівуд. Учасники круглого столу із величезним інтересом спостерігали за чудовою виставою, що надало їм змогу перенестися у давньоіндійські часи та зустрітися із героями давньоіндійських епосів «Махабхарати» і «Рамаяни». У другій частині культурної програми учасники круглого столу відвідали фотовиставку «Кольори Індії», присвячену святкуванню в Україні Дня Республіки Індія. В експозиції виставки представлені світлини індійських та українських фотографів. Індійський фахівець Капіш Гаур фіксує у своїх фото визначні місця Індії та повсякденне життя її мешканців. Народний художник України Юрій Камишний створює унікальні колоритні портрети індійців, а знімки київського фотографа Геннадія Кравця демонструють інтерес українців до давньої і сучасної культури Індії. Мета виставки полягала у демонстрації історичної цінності, краси та сили людського потенціалу сучасної Індії, спільності інтересів і прагнень українського та індійського народів. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні пан Партха Сатпатхі та Директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України А. І. Кудряченко у своїх виступах дали високу оцінку організації та наукового рівня проведеного круглого столу, а також  культурної програми, що була організована Всеукраїнською асоціацією індологів для учасників та гостей цього важливого міжнародного наукового заходу.

Галерея зображень

Перейти до початку