>

Круглий стіл «Проблеми та пріоритети зовнішньої політики України в контексті сучасних міжнародно-політичних процесів» (13 жовтня 2016 р. Прес-реліз)

13 жовтня 2016 р. в Державній установі «Інститут всесвітньої історії НАН України» проведено круглий стіл на тему «Проблеми та пріоритети зовнішньої політики України в контексті сучасних міжнародно-політичних процесів».

У ході роботи круглого столу обговорювалася низка актуальних аспектів міжнародного становища Україні в умовах кризи європейської безпеки, у тому числі завдання зовнішньої політики в контексті порушення територіальної цілісності та конфлікту  на Сході України, сучасні зовнішньополітичні пріоритети України та засоби їх втілення, питання співвідношення потреб національної безпеки та інструментів зовнішньої політики.

В роботі круглого столу взяли участь співробітники ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дипломатичної академії України при МЗС України, інших наукових установ і організацій.

У вступній промові заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» к.філос.н., доцент Т.О. Метельова відзначила, що в умовах посилення глобальної взаємозалежності зовнішня політика держави перетворюється чи не на визначальний чинник її внутрішнього життя. Для нинішніх українських умов гранична актуальність визначення пріоритетів зовнішньої політики тим більш очевидна. В надскладних умовах, в яких опинилася країна в останні роки, розмитість і невизначеність зовнішньополітичних орієнтацій нарешті почала поволі змінюватися, а вектори зовнішньої політики почали набувати більш чітких і послідовних обрисів. Однак, відзначила Т.О. Метельова, конкуренція трьох основних орієнтаційних напрямів – західного (євроатлантичного), східного (євразійського) і умовно автаркічного, протлумаченого як ставка виключно на власні сили – все ще триває. Ця суперечність – не лише географічна, політична чи зовнішньополітична. Вона має значно глибші виміри й змісти як конкуренція способів життя, культурно-світоглядних орієнтацій і морально-етичних, ціннісних систем. Специфіка такого протиставлення зовнішньополітичних пріоритетів й досі усвідомлюється українським політикумом не повною мірою. Тому науковий аналіз проблем вибору і практичного втілення зовнішньополітичних пріоритетів, його теоретичне опертя, аргументованість вибору та усвідомлення його наслідків, є надзвичайно важливим для української держави. З іншого боку, результати наукових розвідок, якщо вони залишаються замкненими в тісному колі фахівців-науковців, втрачають свій сенс. Вони мають працювати, мати вплив на політиків та суспільство.

У доповідях та в ході дискусії учасники круглого столу обговорювали модифікацію функціональних завдань зовнішньої політики та її ресурсне забезпечення, специфіку відносин України з провідними партнерами. Особлива увага була приділена обговоренню спрямування зовнішньополітичних стратегій США, провідних держав ЄС і Росії в контексті проблеми врегулювання конфлікту на Сході України, можливостями «нормандського формату» та ролі ОБСЄ.

Зав. відділу трансатлантичних досліджень ДУ «ІВІ НАН України» к.і.н., доц. С.В. Толстов проаналізував процес становлення та розвитку зовнішньої політики України та зосередив увагу на особливостях взаємозв’язку між стратегією національної безпеки, зовнішньою політикою та дипломатією.

У доповідях д.і.н., г.н.с. О.В. Потєхіна, д.політ.н., проф. С.О. Шергіна, д.і.н., доц. Н.Д. Городньої порушувалися питання, пов’язані з оцінкою поточних завдань зовнішньої політики та їх виконанням, безпековим виміром зовнішньої політики України, перспективами відносин між Україною та США, застосуванням методології політичного реалізму до оцінки кризи в російсько-українських відносинах.

Значну увагу учасників дискусії привернули оцінка та інтерпретація планів і намірів Росії щодо пострадянського простору, питання позиціонування Росії у відносинах з ЄС і США, вплив санкцій Заходу на стан і перспективи російської економіки. Ці аспекти висвітлювалися в доповідях к.і.н., доц. А.Г. Бульвінського (зав. відділу історії нових незалежних держав ДУ «ІВІ НАН України»), д.т.н., г.н.с. О.А. Васильєва, к.філос.н., доц. О.О. Шморгуна та ін.

Надзвичайний і Повноважний Посол України, викладач Дипломатичної академії України при МЗС України І.М. Турянський виступив з ґрунтовним аналізом стану організації та концептуального забезпечення української публічної дипломатії. Значну увагу учасників круглого столу привернули проблематика відносин України з країнами, що розвиваються, а також особливості позиціонування щодо конфліктів в периферійних районах пострадянського простору та на Близькому Сході. К.і.н., доц. В.О. Швед (зав. відділу історії країн Азії та Африки ДУ «ІВІ НАН України») зосередив увагу на ролі «арабського вектору» зовнішньополітичного курсу України, який містить значні можливості для співпраці в економічній та військово-технічних сферах.

Учасники дискусії відзначили актуальність проведеного заходу та безумовну доцільність науково-експертних дискусій щодо нагальних проблем зовнішньої політики, стану і перспектив міжнародних відносин України.

Галерея зображень

Перейти до початку