>

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (ПРОЕКТ)

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань Гуманітарні науки спеціальності 032 Історія та археологія (далі – ОНП) розроблена і затверджена на засіданні Вченої ради ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Розробники програми:

- Кудряченко Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор, директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», керівник проектної групи зі спеціальності 032 «Історія та археологія»;

- Срібняк Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії та методології всесвітньої історії ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (Гарант освітньо-наукової програми);

- Ткаченко Василь Миколайович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник відділу теорії та методології всесвітньої історії ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

- Потєхін Олександр Володимирович, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу теорії та методології всесвітньої історії ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

- Толстов Сергій Валеріанович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу трансатлантичних досліджень ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

- Швед В’ячеслав Олександрович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»;

- Бульвінський Андрій Григорович, кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історії нових незалежних держав ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку