>

Міжвідомча наукова конференція «США у трансформаціях сучасного світу: геополітичний вимір»

Запрошуємо до участі у Міжвідомчій науковій конференції «США у трансформаціях  сучасного світу: геополітичний вимір», яка відбудеться 14 квітня 2014 року.

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сприяння Національного інституту стратегічних досліджень, Дипломатичної академії України при МЗС України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» проводить міжвідомчу наукову конференцію (наукові читання пам’яті професора Є.Є.Камінського) «США у трансформаціях сучасного світу: геополітичний вимір».

У конференції беруть участь наукові співробітники, представники дипломатичних місій, міжурядових та неурядових організацій, науковці, фахівці з міжнародних відносин, аспіранти, здобувачі та студенти, представники  засобів мас-медіа.

Мета міжвідомчої наукової конференції: представити для наукового та експертного  співтовариства, широкої громадськості сучасну проблематику міжнародних відносин, розглянути концептуальні та прикладні аспекти сучасної американістики та геополітики.

ТЕМАТИКА МІЖВІДОМЧОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Світові трансформаційні процеси у сучасних геополітичних дослідженнях: концептуальні та прикладні аспекти.

2. Глобальні та регіональні виміри геополітики США та провідних міжнародних акторів в контексті трансформаційних процесів сучасності.

3. Особливості позиціонування США та України в європейському геополітичному просторі.

Міжвідомча наукова конференція відбудеться за адресою: м. Київ - 04119, вул. Мельникова, 36/1, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зал засідань Вченої ради (початок о 10.00, реєстрація починається о 9.30).

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції (українська або російська мови), а також в окремому випуску фахового  видання «Актуальні проблеми міжнародних відносин» для презентації наукових досліджень з проблематики сучасної геополітики та американістики.

Вимоги до виступів та публікацій: Час доповіді - до 5 хвилин; виступу - до 3 хвилин, обсяг тез - 5 стор, орієнтація – книжкова, береги: – 20 мм. шрифт - Times New Roman, 12 кегль, інтервал - 1,0, відступи абзаців – 1,25. Тези для публікації подаються до 10 березня 2014 року в електронному варіанті у форматі *.doc. (за вимогами ДАК України) на електронну адресу організаційного комітету ().

Матеріали для фахового видання «Актуальні проблеми міжнародних відносин» подаються під час реєстрації в день проведення конференції у друкованому та електронному варіанті у форматі doc (за вимогами ВАК України). Вартість публікації  – 20 грн. за одну повну сторінку.

Просимо повідомити про свою участь у конференції, надіслати тему та тези доповіді до 10 березня 2014 року.

Початок роботи конференції: 10.30 - Зал засідань Вченої ради в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Реєстрація учасників: 10.00-10.30.

Оргкомітет конференції: тел. +38(044)481-45-09, +38(044)483-91-14, +38(044)239-66-60, ;

Перейти до початку