>

Всеукраїнська наукова конференція «Політичні пріоритети та тенденції взаємодії провідних міжнародних акторів в контексті російсько-української війни» (ІВІ НАН України, 10 листопада 2022 р.)

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ» запрошує Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції: «Політичні пріоритети та тенденції взаємодії провідних міжнародних акторів в контексті російсько-української війни» яка відбудеться 10 листопада 2022 р.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Структурні особливості та протиріччя сучасної міжнародної системи.
  2. Політичні стратегії провідних держав світу та суперечності довкола моделей міжнародного порядку.
  3. Вплив російсько-української війни 2014-2022 рр. на процеси та тенденції міжнародної взаємодії.
  4. Позиції провідних держав і міждержавних об’єднань щодо російсько-української війни та проблем європейської безпеки.
  5. Міжнародний статус,  інтереси та специфіка формування інтеграційних об’єднань, союзів та коаліцій.

У зв’язку з обмеженнями на проведення публічних заходів наукова конференція відбудеться 10  листопада 2022 року в онлайн режимі (в формі заочної участі). Мови проведення: українська, англійська, російська.

Заявки на участь у роботі конференції надсилати до 5 листопада 2022 р. за адресою: Організаційний внесок не сплачується. За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей. Тексти статей надсилати до 8 січня 2023 р. на електронну скриньку (інформація щодо оформлення статей додається). Публікація безкоштовна.

Детальніша інформація за тел.: 095-198-88-56 Лущак Віктор Володимирович.

Інформація щодо оформлення статей

 

Тексти статей прохання надсилати до 8 січня 2023 р. на електронну скриньку (інформація щодо оформлення статей додається). Тема повідомлення: «Заявка на конференцію 10  листопада 2022 р., прізвище автора». Файл із заявкою називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-zajavka»).

Технічні вимоги:

Текст у форматі doc.

Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1. Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 1,5 см. Абзац – відступ 1,25. Обсяг статті – до 25 000 знаків (до 0,6 д.а.). Лапки у тексті «», коротке тире «–».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності схвального відгуку наукового керівника.

Порядок оформлення публікації:

1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;

2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали;

нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;

3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;

4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) прізвище, ініціали, назва статті,текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;

5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) прізвище, ініціали, назва статті, текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;

6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);

7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Cписок використаних джерел і літератури» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в порядку згадування, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи, електронна адреса, контактний телефон.

Увага: Оформлення бібліографії ЛИШЕ згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.

Інформація про оформлення списку використаних джерел і літератури: 

https://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf

https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf

https://journal-hnups.com.ua/plugins/themes/healthSciences/templates/docs/standart_8302_2015.pdf

 

Оргкомітет конференції

Перейти до початку