>

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук"

Запрошуємо вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук", яка відбудеться 17 грудня 2011 року в 1-му корпусі ДНУ імені Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна 72, к. 716).

Напрями роботи конференції:

1. Політичні науки в Україні та світі.

2. Зовнішня політика України та міжнародні відносини.

3. Філософія та культурологія.

4. Проблеми та перспективи історичної науки в Україні.

5. Соціологія та соціальна робота.

6. Регіонознавство та краєзнавчі дослідження.

Можлива як очна так і заочна участь в роботі конференції. Кожен з учасників отримає програму конференції та збірник матеріалів. Очні учасники отримають програму при реєстрації, а збірник матеріалів їм буде надісланий поштою, заочні учасники отримають і програму конференції, і збірник матеріалів поштою, за вказаними ними адресами для розсилки.

Вимоги до публікацій:

Текст доповіді повинен бути в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Поля: верхнє - 20, нижнє - 20, ліве - 20, праве - 20. Сторінки не нумерувати. У правому верхньому кутку: прізвище і ініціали - заголовними буквами; науковий ступінь і вчене звання (якщо є в наявності), місце роботи або навчання, посада, місто. Назва – по центру, заголовними буквами. Далі – текст статті. Перелік літератури надається наприкінці статті у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.

Обсяг матеріалу представленого у такому вигляді, повинен бути від двох до п’яти сторінок.

Учасники конференції сплачують організаційний внесок, який складає – 100 грн.

Організаційний внесок включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми і збірки матеріалів конференції та вартість пересилання збірника.

Організаційний комітет бере на себе зобов’язання щодо пересилання збірки матеріалів конференції очним учасникам і збірника та програми - заочним.

Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Учасники конференції повинні до 16 грудня 2011 року відправити на адресу електронної пошти :

1)    заявку на участь у конференції (зразок додається),

2)    текст доповіді,

3)    відскановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо наступної інформації:

Номер картки одержувача: 4405885017580496

Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то потрібною є наступна інформація:

Одержувач: ПРИВАТБАНК

Найменування банку: ПРИВАТБАНК

Номер рахунку 29244825509100

МФО 305299

ОКПО 14360570

В призначенні платежу слід відмітити:

Сутність платежу: Організаційний внесок

Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)

Одержувач: Пащенко Віктор Іванович

ІНН: 2806805857

Номер картки одержувача: 4405885017580496

 

ОРГКОМІТЕТ

З питань конференції звертатися до: Пащенко Віктора Івановича

 e-mail:

Контактний телефон: 066-7041442

 

Зразок оформлення заявки для аспірантів та вчених

ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

__________________________________________________

Науковий ступінь і вчене звання

__________________________________________________

Місце роботи

__________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково)

__________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)

___________________________________________________

Секція наукової доповіді:

____________________________________________________

Тема наукової доповіді:

____________________________________________________

 Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

 

Зразок оформлення заявки для студентів

ЗАЯВКА

Прошу включити в програму та у збірник матеріалів конференції доповідь

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

__________________________________________________

Науковий керівник (науковий ступінь, звання), прізвище, ім'я, по батькові (повністю)

__________________________________________________

Назва вищого навчального закладу

__________________________________________________

Назва факультету, спеціальності, курс

__________________________________________________

Поштова адреса, телефон (обов’язково)

__________________________________________________

Електронна адреса (обов’язково)

__________________________________________________

Секція наукової доповіді:

__________________________________________________

Тема наукової доповіді:

__________________________________________________

 Форма участі у конференції (необхідне підкреслити): Очна / Заочна

Перейти до початку