>

Міжнародна науково-практична конференція "Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи"

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науково-практичній конференції "Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи", яка відбудеться 16 травня 2012 року.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЄВРОПИ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ПРИ МЗС УКРАЇНИ

ДВНЗ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. ГЕТЬМАНА"

УЖГОРОДСЬКИЙ ФІЛІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Концептуальні засади становлення громадянського суспільства та їх історична еволюція.

2. Цивілізаційні виміри громадянського суспільства у розвитку європейських країн.

3. Ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення розбудови громадянського суспільства в країнах Європи.

4. Проблеми взаємодії громадянського суспільства з владою.

5. Демократична правова держава та громадянське суспільство: засади соціальної рівноваги.

6. Роль і місце інститутів громадянського суспільства в інтеграції країн до європейських політичних та економічних структур.

7. Сучасні масові комунікації і формування глобального громадянського суспільства.

Місце проведення:

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

м. Київ, вул. М. Грушевського, 4

Початок роботи: 10-00                                                       Початок реєстрації: 9-00

 

Заявки на участь у конференції та тексти статей надсилати до 22 квітня 2012 року за адресою (зразок заявки додається). Текст статті (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) має бути оформлений відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань, і містити наступні елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями; актуальність дослідження; аналіз останніх досліджень і публікацій; визначення невирішених раніше завдань загальної проблеми; мета статті; виклад основного матеріалу; основні висновки та перспективи подальших досліджень; список використаних джерел та літератури.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.). Список джерел та літератури – в кінці тексту, нумерація списку ручна (не автоматична!!!) – в алфавітній послідовності, посилання в квадратних дужках [3, 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки. Пояснення та авторські ремарки – у підстрочних посиланнях.

Інформація за тел.: 044-279-06-29;   

(097)920- 98-42 (Чернявська Анна Валеріївна),

(050)385-86-79 (Гузенко Ірина Юріївна),

(095)86-444-86 (Калінічева Галина Іванівна).


Zajvka.doc

Перейти до початку