>

Міжнародна наукова конференція "Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії"

Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії», яка відбудеться 17 жовтня 2012 року.

ОРГАНІЗАТОРИ:

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК  УКРАЇНИ»

ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

НІМЕЦЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ІНСТИТУТ У МОСКВІ

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ "САМІТ"

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Історіографічна традиція та сучасні напрями досліджень Вітчизняної війни 1812 р.

2. Європейська дипломатія та міжнародні процеси доби наполеонівських війн.

3. Геополітичні передумови та наслідки Вітчизняної війни 1812 р. для Росії і Франції та формування нової Європи.

4. Об’єктність і суб’єктність України у подіях епохи наполеонівських війн.

5. Участь українців у Вітчизняній війні 1812 р. та їх внесок у розгром армії Наполеона.

6. Бонапартизм як суспільно-політичне явище.

7. Історична пам'ять про наполеонівські війни та її місце у суспільній свідомості, культурі, науці.

8. Всесвітньо-історичне значення війни 1812 р.

Заявки на участь у конференції та тексти статей надсилати до 01 жовтня 2012 року за адресою [email protected]ukr.net (зразок заявки додається). Матеріали міжнародної наукової конференції будуть опубліковані в окремому збірнику ДУ «ІВІ НАН України» до кінця 2012 року. Вартість публікації – 20 гривень за 1 сторінку формату А-4.

Текст статті (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) має бути оформлений відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань, і містити наступні елементи: постановка проблеми та її зв’язок з важливими науково-практичними завданнями; актуальність дослідження; аналіз останніх досліджень і публікацій; визначення невирішених раніше завдань загальної проблеми; мета статті; виклад основного матеріалу; основні висновки та перспективи подальших досліджень; список використаних джерел та літератури.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см.; ліве поле – 3 см; шрифт Times New Roman, 14-й кегль, міжрядковий інтервал – 1,5. Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.). Список джерел та літератури – наприкінці тексту, нумерація списку ручна (не автоматична!!!) – у порядку згадування. Посилання на джерела та літературу - у квадратних дужках [3, 5], де перша цифра – порядковий номер у списку джерел та літератури, друга – номер сторінки. Пояснення та авторські ремарки – у підстрочних посиланнях. 

Місце проведення: м. Київ, вул. М. Грушевського, 4, к. 615-а (зала засідань Вченої Ради).

Початок роботи: 11-00                                                       Початок реєстрації: 10-00

Інформація за тел.:

044-279-06-29;

(095)86-444-86 (Калінічева Галина Іванівна),

(050)385-86-79 (Гузенко Ірина Юріївна).

Zajvka_0.doc

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку