>

Міжнародна наукова конференція «Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія»

Запрошуємо Вас до участі в конференції «Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія», яка відбудеться 18 грудня 2014 року.

За результатами роботи буде видано збірник матеріалів конференції, а також статті будуть опубліковані у наукових фахових виданнях. – «Стратегія розвитку України», «Науковий вісник Дипломатичної академії України».

Зазначені матеріали та реєстраційну картку учасника конференції необхідно до 10 грудня 2014 року надіслати до оргкомітету (електронний варіант).

-  Вартість участі в роботі конференції, друкування тез та програми – 100 грн.

Робочі мови: українська, російська

Сподіваємось на вашу участь!

У роботі Конференції візьмуть участь  провідні українські і зарубіжні вчені та експерти, дипломати і співробітники Міністерства закордонних справ, представники інших центральних органів державної влади, викладачі, аспіранти, слухачі, студенти вищих навчальних закладів.

На обговорення наукової спільноти виноситься серед інших низка проблемних питань, пов'язаних з майбутнім України:

 • Еволюція світового розвитку у ХХ-ХХІ століттях: глобальні виклики та стратегічні імперативи;
 • Конвергенція транзитивних та авангардних соціально-економічних систем і глобального солідаризму;
 • Становлення системи державно-корпоративного глобалізму і нова якість економічної дипломатії;
 • Віртуалізація глобальної економіки і трансформація глобального конкурентного простору;
 • Глобальна системна криза і формування антикризових систем та програм глобального менеджменту;
 • Стратегічні імперативи глобального розвитку і глобальна дипломатія
 • Становлення постіндустріальної світо системи глобалізму і  інститутів глобальної дипломатії;
 • Національна держава і глобальний ресурс дипломатії;
 • Глобальні трансформації та їхні наслідки: аспекти управління і дипломатичний інструментарій регулювання;
 • Інноваційні методи дипломатії та системи глобальної безпеки розвитку.

18 грудня  2014  року

Зала Вченої ради

900-  1000 -  Реєстрація учасників

1000-1030 – Відкриття конференції.

1030-1200 – Перша сесія

1200-1300 – Перерва на каву

1300  1500 – Друга сесія

1500-1520 – Закриття конференції. Підведення підсумків.

 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ПРИ МЗС УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Приймаються до друку матеріали обсягом до 2 сторінок А5 набрані в редакторі MicrosoftWord у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *doc. Шрифт Times New Roman. Міжрядковий інтервал – одинарний. Поля з усіх сторін по 1.5 см. Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- ініціали і прізвище автора(-ів), вчене звання, назва організації, де працює(ють) автор(и) (вирівнювання по правому краю);

- назва тез (великими літерами), (Times New Roman, вирівнювання по центру);

- основний зміст тез;

- список літератури (не обов’язково).

Назва файла повинна відповідати прізвищу першого співавтора.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 1. Стаття повинна відповідати тематичній спрямованості конференції.
 2. Матеріали подаються в електронному форматі, набрані в текстовому редакторі MSWORD.
 3. Обсяг статті повинен становити не менш, як 12 сторінок формату А-4, шрифт – TimesNewRoman. Не користуватись кнопкою табуляції!
 4. На початку статті обов’язково вказати УДК та дані про автора (співавторів): прізвище (повністю), ім’я та по батькові (ініціали), науковий ступінь, вчене звання, назву установи, місто. До статті додаються анотації трьома мовами: українською, англійською та російською.
 5. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4 (з полями 2 см), мати порядковий номер та тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має бути не менш, як 10 кегля.
 6. Посилання на джерела інформації – обов’язкові (прикінцеві посилання).
 7. Для аспірантів та здобувачівобов’язково додається рецензія кандидата або доктора наук, наукового керівника.

Статті та тези доповідей, а також від скановану копію квитанції про оплату надсилати в електронному вигляді на адресу:

Реєстраційна картка учасника конференції

Прізвище

Ім’я

По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи, посада

Телефон, факс

Домашня адреса

E-mail:

Тема доповіді/статті

Форма участі у конференції (потрібне виділити):

- виступ з доповіддю (до 10 хв.);

- виступ з інформацією (до 5 хв.);

- взяти участь як слухач;

- тільки друк статті, тез

При необхідності зробити таку примітку:

Прошу зарезервувати для мене номер у готелі, вартість проживання сплачу самостійно.

Оплата проводиться за публікацію

Філіпенко Ірина Вікторівна

Хрещатик,22 – а/с В – 216,

Київ 01001 – переказ можна  зробити в будь-якому поштовому відділенні Вашого міста

(друк тез – 100 грн., друк статті – 300 грн.)

Реєстрація учасників конференції відбуватиметься за адресою:

вул. Велика Житомирська, 2,

01001, м. Київ, Україна

Тел.: +380 44 238 15 45

Тел./факс: +380 44 279 47 05

Е-maіl:  

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку