Department of Theory and Methodology of World History

Відділ заснований 2014 року.

Біля ідейних витоків комплексного осмислення цивілізаційної структури світу та теоретико-методологічних підходів до дослідження всесвітньої історії стояв видатний історик, філософ і культуролог доктор філософських наук, професор Юрій Віталійович Павленко.

Напрями наукових досліджень відділу:

- теорія історичного пізнання і методологія дослідження всесвітньої історії;

- теоретичні проблеми всесвітньо-історичного процесу і філософія історії;

- історія країн світу та всесвітня історія;

- теорія та історія міжнародних відносин;

- особливості світового культурно-цивілізаційного розвитку в добу глобалізації та регіоналізації;

- актуальні проблеми міжнародної безпеки;

Дослідження проблематики історичної пам’яті (memory studies).

Тематика наукових досліджень відділу охоплює загальнотеоретичні та методологічні засади дослідження всесвітньої історії, вивчення історії різних країн світу в контексті всесвітньої історії, осягнення всесвітньо-історичного процесу і проблем історичної пам’яті та філософії історії, комплексний аналіз історичних витоків та становлення сучасної системи міжнародних відносин, виокремлення нагальних загроз для міжнародної безпеки та викликів національній безпеці України.

Тематика НДР на 2018-2020 рр.:

«Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945-2015 рр.)».

Провідний науковий співробітник. Кандидат технічних наук.
Deputy Director for Scientific Work     
Доктор політичних наук, професор.
Director of the Institute, Doctor of Historical Sciences (1995), Professor (1997), Honoured Science and Technology Worker of Ukraine (2012).
В.о. провідного наукового співробітника. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук (2007).
Провідний науковий співробітник. Доктор історичних наук (2000), доктор філософії (1995), професор (2012).
Головний науковий співробітник. Доктор історичних наук (1989).
Старший науковий співробітник. Кандидат філологічних наук (1976).
Провідний науковий співробітник. Кандидат філософських наук (1985), доцент (1991).
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук (2010).
Scientific Secretary of the Institute           
Перейти до початку