Department of History of Countries of Asia and Africa

Відділ заснований 2014 року.

Історія відділу пов’язана з іменами відомих науковців, які своєю плідною працею сприяли розвитку української історичної науки. Серед них доктор історичних наук, професор, тюрколог Ігор Федорович Черніков – засновник відділу академічної установи НАН України, доктор історичних наук, професор, дипломат, китаєзнавець Леонід Авдійович Лещенко, доктор історичних наук, професор, африканіст Віктор Костянтинович Гура та інші відомі фахівці в галузі сходознавчих досліджень та африканістики.

Напрями наукових досліджень відділу:

- історія країн Азії та Африки в контексті всесвітнього розвитку;

- історичний та культурно-цивілізаційний розвиток країн Азії та Африки;

- історія соціально-економічних та культурних взаємини України з країнами Азії та Африки, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин;

- місце країн Азії та Африки у світосистемних трансформаціях в умовах глобального розвитку;

- цивілізаційні зрушення та конкуруючі версії прогресу сучасності на етапі глобалізації та регіоналізації.

Відділ займається дослідженням проблем історичного розвитку та трансформаційних перетворень, що походять з потужних периферійних регіонів Азії та Африки; виявленням значення цивілізаційного чинника в цьому процесі; визначенням закономірностей піднесення нових центрів та форматів інтеграції в афро-азійському просторі як складової всесвітнього історичного розвитку.

Тематика НДР на 2017 – 2019 рр.:

«Інтеграційні процеси в азійських та африканських регіональних системах у XXI ст.».

Аулін Олександр Анатолійович, 1967 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат філософських наук. Президент громадської організації «Український центр ісламознавства». Фах: ісламознавець. Сфера наукових інтересів: суспільно-політичні процеси в країнах ісламського світу.
Шергін Сергій Олександрович, 1947 р.н. Головний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник освіти України. Фах: політолог-міжнародник, сходознавець. Сфера наукових інтересів: теорія й політологія міжнародних відносин, проблеми інтеграції та безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. 
Пророченко Наталія Олександрівна, 1970 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент. Фах: історик, ісламознавець. Сфера наукових інтересів: суспільно-політичні процеси в країнах Близького та Середнього Сходу, соціокультурна специфіка та особливості суспільної трансформації арабо-мусульманських соціумів у контексті глобалізаційних процесів сучасності, політичний іслам і його місце в сучасному світі.
Олійник Олег Миколайович, 1967 р.н. Кандидат економічних наук. Старший науковий співробітник. Фах: історик, синолог, економіст-міжнародник. Сфера наукових інтересів: всесвітня історія, світова економіка та міжнародні відносини. Займається дослідженням історичного, політичного та економічного розвитку Китаю за наступними напрямами: Китай в «Азіатське століття»: геополітичний вимір, глобальна економічна стратегія, регіональні пріоритети; порівняльний аналіз параметрів зовнішньополітичної діяльності США і КНР в пост-біполярну добу: принципи, цілі, досягнення; зовнішньоекономічна і валютно-кредитна політика Китаю в контексті трансформації світової фінансової системи та перспективи економічно-фінансового співробітництва України і Китаю.
Мхитарян Наталія Ігорівна, 1963 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: політолог, тюрколог, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: міжнародна політологія – процеси внутрішньо- та зовнішньополітичних відносин Турецької Республіки, країн Центральної Азії, відносини цих країн з Україною.
Лукаш Ольга Іванівна, 1952 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, індолог, сходознавець. Сфера наукових інтересів: сучасний розвиток Індії, її міжнародні відносини, регіональна політика країни, її специфіка у Південній Азії; історія міжнародних відносин Індії з провідними країнами світу, особливо з Китаєм, США, країнами ПСА; історія українсько-індійських відносин; розвиток індології в Україні.
Клименко Олена Анатоліївна, 1965 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник, доцент. Фах: політолог, сходознавець, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: ціннісно-цивілізаційний потенціал країн Східної Азії: складові, чинники життєздатності; потенціал для відтворення в умовах взаємозалежного світу; релігійна ідентичність як впливовий фактор формування соціально-культурної матриці країн регіону Східної Азії (цивілізаційний контекст).
Гуцало Сергій Євгенович, 1963 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, арабіст. Сфера наукових інтересів: міжарабська інтеграція. Конфлікти в історії і сьогоденні міжарабських відносин. Вплив армії на розвиток соціальних і політичних процесів в арабських країнах. Проблема Єрусалима в міжнародних відносинах. Наукові проблеми над якими працює: місце Ліги арабських держав в змаганнях за лідерство в Арабському світі. Армійська верхівка в соціальній структурі арабського суспільства. Кризові ситуації в Арабському світі: проблема Ємену. Арабський світ після Арабської весни. 
Городня Наталія Данилівна, 1967 р. н. Старший науковий співробітник. Доктор історичних наук, доцент. Фах: історик, сходознавець, американіст. Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини і зовнішня політика США, особливо східноазійська політика США, регіональні процеси у «великій Східній Азії», Україна в міжнародних процесах і світовій політиці.
Білоконь Олександр Сергійович, 1982 р. н. Молодший науковий співробітник. Фах: історик, cинолог. Сфера наукових інтересів: історія українсько-китайських відносин, історія культури, науки Китаю, роль Китаю в історії міжнародних відносин, міжнародні відносини та зовнішня політика Китаю, стародавня історія Китаю, Україна в міжнародних процесах і світовій політиці.
Швед В’ячеслав Олександрович, 1950 р.н. Завідувач відділу історії країн Азії та Африки. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, арабіст, сходознавець. Сфера наукових інтересів: цивілізаційні аспекти сучасних трансформацій в арабо-ісламському світі, геополітичні аспекти міжнародних відносин на Близькому і Середньому Сході, політичний іслам у контексті сучасних арабських революцій. 
Перейти до початку