Department of Global and Civilization Processes

Відділ заснований 2014 року.

Відділ великою мірою є спадкоємцем наукового напряму, започаткованого членом-кореспондентом НАН України (з 2008 р. – академіком НАН України) доктором економічних наук, професором  Олегом Григоровичем Білорусом – Надзвичайним і Повноважним Послом України, першим послом Незалежної України в США. Історія відділу пов’язана з іменами таких видатних науковців як доктор Юрій Михайлович Мацейко та кандидат політичних наук, доктор філософії Анатолій Максимович Зленко.

Українська наукова школа глобалістики, заснована відділом, розвивається й завдяки щорічним міжнародним конференціям з проблем глобалістики, які проводяться спільно з іншими вітчизняними та іноземними науковими установами.

Напрями наукових досліджень відділу:

- проблеми глобалізації та регіоналізації;

- світовий культурно-цивілізаційний розвиток;

- світосистемні трансформації в умовах глобального розвитку;

- цивілізаційні та ціннісні зрушення і конкуруючі версії прогресу сучасності;

- соціально-політичні та інформаційно-комунікаційні чинники сучасного світового розвитку;

- вплив геополітичних процесів, міжетнічних та міжконфесійних відносин на міжнародну безпеку.

Тематика наукових досліджень відділу охоплює історичний розвиток цивілізацій, проблеми міжнародної глобальної економічної, комунікаційної та екологічної конкурентоспроможності, глобалізму і регіональної глобалістики, домінування корпоративної системи у світі як породження сил глобалізації.

Тематика НДР на 2017-2019 рр.:

«Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір».

Матюшко Вікторія Вікторівна, 1991 р.н. Молодший науковий співробітник. Магістр економіки. Фах: економіст-міжнародник. Сфера наукових інтересів: глобалістика, геоекономіки, міжнародний туризм, процес функціонуваннясвітового туристичного ринку в умовах глобальної кризи.
Литвиненко Віктор Миколайович, 1978 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: проблеми розвитку малого і середнього бізнесу, історія розвитку міжнародного підприємництва, проблематика міжнародної конкурентоспроможності і неоіндустріалізації, інноваційний розвиток, антикризовий менеджмент, глобалізаційні процеси і глобалістика.
Перга Тетяна Юріївна, 1968 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, міжнародник. Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини в екологічній сфері: глобальний та регіональний контекст, сталий розвиток, глобальні проблеми сучасності, екологічна безпека, соціальна та екологічна політика США та ЄС, транскордонне екологічне співробітництво, Східне партнерство, Вишеградська група, національна політика у сфері захисту довкілля, участь України в міжнародному екологічному співробітництві.
Бондарець Марина Вадимівна, 1956 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: глобалістика і геоекономіка, дослідження соціально-економічних процесів сталого розвитку в умовах глобалізації та системної кризи.
Вєтринський Ігор Михайлович, 1985 р.н. Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: політолог-міжнародник, фахівець зполітичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: політична глобалістика, історія геополітики, сучасні геополітичні трансформації, геоекономіка, імперіологія.
Вітер Ірина Ігорівна, 1960 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Старший науковий співробітник, доцент. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: глобалістика, глобалізація, глобальна модернізація, європейська економічна інтеграція, міжнародний туризм, глобалізація освіти, глобальні трансформації транзитивних країн, глобальна конкурентоспроможність, європейські перспективи України.
Жангожа Рустем Наільули, 1946 р. Головний науковий співробітник. Доктор філософських наук. Доктор політичних наук. Фах: політолог, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: проблеми сучасної цивілізації (культурологія, політологія).
Зернецька Ольга Василівна, 1949 р.н. Завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів. Головний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з питань глобального розвитку, глобальної комунікації. Сфера наукових інтересів – глобальна комунікація і міжнародні відносини; політична комунікація і нові медіа; історія і теорії глобальної комунікації.
Хижняк Ігор Антонович, 1948 р.н. Головний науковий співробітник. Доктор історичних наук, професор. Доктор політичних наук, професор політології. Дійсний член американської академії соціальних і політичних наук. Фах: всесвітня історія, історія міжнародних відносин, політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів: проблеми всесвітньої історії, культура Заходу, політичні проблеми міжнародних систем і глобальний розвиток, історія міжнародних відносин, проблеми становлення української державності, соціологія культури, новітня історія, політика та культура США, країнознавство.
Перейти до початку