Department of History of New Independent States

Відділ заснований 2014 року.

Напрями наукових досліджень відділу:

- історія нових незалежних держав;

- історія міжнародних відносин та сучасні особливості культурно-цивілізаційного розвитку країн пострадянського простору;

- суспільно-політичні та культурні взаємини України з новими незалежними державами, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин;

- міжнародна безпека, врегулювання міжнародних конфліктів на теренах пострадянського простору та Центрально-Східної Європи.

Тематика наукових досліджень відділу охоплює проблеми історії нових незалежних держав Центральної та Східної Європи, а також держав, що виникли чи були відновлені на території колишнього СРСР; трансформації політичних систем у країнах Європи та СНД; моделі та динаміку політичних, соціокультурних, етнонаціональних процесів в країнах ЦСЄ і на пострадянському просторі; еволюцію системи міжнародних відносин на пострадянському просторі під впливом геополітичних чинників. Відділ здійснює дослідження комплексу історичних, політичних, соціально-економічних та культурно-цивілізаційних причин, що впливають на перебіг, характер, спрямованість, зміст та напрями модернізаційних процесів у країнах пострадянського простору.

Тематика НДР на 2017-2018 рр.:

«Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору».

ЦАПКО Олег Михайлович, 1968 р.н. Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент Фах: фахівець з політичної історії України та країн Центральноазійського регіону. Сфера наукових інтересів: історія сучасних країн центральноазійського регіону, трансформаційні процеси в сучасній КНР, конфесійні відносини в сучасній Україні, історія міжнародних та міжнародно-правових відносин.
Сльозко Олена Олександрівна,1963 р.н. Провідний науковий співробітник.  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем ринкових відносин пострадянських країн, міжнародних валютно-фінансових відносин, ТНК. Сфера наукових інтересів: дослідження історичних умов формування та регулювання ринків пострадянських країн, зокрема, середньоазійського регіону. Шовковий  шлях: можливості сьогодення.
Васильєв Олександр Аркадійович, 1942 р.н. Головний науковий співробітник. Доктор технічних наук. Фах: фахівець з питань світової енергетики, екології, економізації зовнішньої політики, міжнародного науково-технічного співробітництва. Сфера наукових інтересів: проблеми науково-технічного прогресу, модернізації, енергетики, екології, політико-економічні проблеми країн пострадянського простору на сучасному етапі.
Стельмах Вікторія Олександрівна, 1982 р.н. Молодший науковий співробітник.  Кандидат політичних наук.  Фах: політолог-міжнародник, фахівець з країн Вишеградської групи. Сфера наукових інтересів: новітня історія країн Центрально-Східної Європи, міжнародні відносини, молодіжна політика Європейського союзу, суспільно-політичні розвиток країн Вишеградської групи, проблеми демократії і участі молоді у функціонуванні громадянського суспільства.
Рудяков Павло Миколайович, 1956 р. н. Провідний науковий співробітник.  Доктор філологічних наук, професор. Фах: славіст, фахівець з історії та культури Балканських країн. Сфера наукових інтересів: історія південних слов’ян, компаративістика.
Зеленько Галина Іванівна. Провідний науковий співробітник.  Доктор політичних наук, професор.  Фах: політолог, фахівець з питань політичних інститутів та процесів, розвитку країн Вишеградської групи. Сфера наукових інтересів: процеси політичної модернізації та політичної інституціоналізації в Україні і країнах ЦСЄ.
Добровольська Ангеліна Борисівна, 1965 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин. Сфера наукових інтересів: новітня історія країн пострадянського простору, міжнародні відносини, зокрема, вплив постіндустріальних і глобалізаційних тенденцій на економічні та соціальні складові національного розвитку, на ціннісні орієнтири суспільства, а також – геополітичних чинників на характер соціосистемних перетворень транзитивних країн.
Фощан Ярослав Ігорович, 1975 р.н. Кандидат історичних наук. Науковий співробітник. Фах: історик, українознавець. Сфера наукових інтересів: культурне і духовне життя українського народу; історія України та Білорусі XVII – XVIII ст.; новітня історія країн Балканського півострову.
Фомін Сергій Сергійович, 1944 р.н. Провідний науковий співробітник.  Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: економіст, фахівець з питань міжнародної економічної інтеграції. Сфера наукових інтересів: міжнародна економічна інтеграція, роль держави в соціально-економічному розвитку, історичний досвід виникнення та розвитку різних типів політичних і соціально-економічних систем.
Deputy Director for Scientific and Organizational Work and General Issues
Бульвінський Андрій Григорович, 1972 р.н. Завідувач відділу, провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, фахівець з історії України та української дипломатії. Сфера наукових інтересів: історія України XVII ст., історія української дипломатії, українсько-російські відносини. Спеціалізується на вивчені військових та дипломатичних аспектів історії Української козацької держави, гуманітарних проблем українсько-російських відносин на сучасному етапі.
Перейти до початку