Department of Transatlantic Research

Відділ заснований 2014 року.

Історія відділу пов’язана з іменами таких видатних науковців, як доктори історичних наук, професори Євген Євменович Камінський, Борис Михайлович Гончар, доктори політичних наук, професори Борис Іванович Канцелярук та інші відомі фахівці в галузі трансатлантичних досліджень.

Напрями наукових досліджень відділу:

- історія країн євроатлантичного регіону;

- історія міжнародних відносин;

- історія, соціально-економічні та культурні взаємини України з країнами Європи та Америки, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин;

- система міжнародних відносин в контексті планетарних викликів;

- міжнародна безпека, врегулювання міжнародних конфліктів, вплив геополітичних процесів, міжетнічних та міжконфесійних відносин на міжнародну безпеку в добу глобалізації та регіоналізації.

Відділ займається дослідженням історії та проблем міжнародних відносин країн Європи та Америки, глобальних і регіональних аспектів функціонування міжнародних систем. Співробітники відділу вивчають тенденції міжнародних відносин з акцентом на питаннях теорії, практичного досвіду та особливостей взаємодії міжнародних акторів сучасного світу.

Тематика НДР на 2017 – 2018 рр.:

«Зовнішньополітичні стратегії провідних держав євроатлантичного простору в контексті національних інтересів України».

Фесенко Микола Васильович, 1976 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: політолог-міжнародник, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку. Сфера наукових інтересів – проблеми трансформації міжнародної системи та формування нового міжнародного порядку, консолідація суб’єктів світ-системи у подоланні кризи світоуправління, проблеми сталого розвитку, проблеми та перспективи глобального управління, зовнішня політика США.
Мітрофанова Оксана Олександрівна, 1975 р. н. Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник, фахівець з історії Франції. Сфера наукових інтересів: зовнішня, військова, безпекова політика незалежної України та Франції, дослідження стратегічного партнерства, стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів, ЄС, НАТО, інформаційні війни.
Лакішик Дмитро Михайлович, 1975 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст. Сфера наукових інтересів: дослідження глобальних та регіональних вимірів зовнішньої політики США та ЄС; сучасні тренди американської глобальної та регіональної геополітики; проблематика трансатлантичних відносин; еволюція безпекової стратегії США; особливості розвитку американсько-українських відносин.
Годлюк Альона Миколаївна, 1984 р.н. Науковий співробітник. Кандидат політичних наук. Фах: історик, політолог-міжнародник, американіст. Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, політика Європейського союзу, історія Сполучених Штатів Америки, Спеціалізується у сфері вивчення українсько-американських відносин.
Толстов Сергій Валеріанович, 1955 р.н. Завідувач відділу трансатлантичних досліджень. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: Історик, політолог, фахівець з питань міжнародних відносин і зовнішньої політики. Сфера наукових інтересів стосується взаємодії країн євроатлантичного співтовариства, еволюції міжнародної системи та проблематики міжнародної безпеки.
Пугачова Дар`я Володимирівна, 1987 р.н. Молодший науковий співробітник. Фах: історик, політолог-міжнародник. Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, зовнішня політика країн Скандинавії, проблеми безпеки в постбіполярний період.
Бессонова Марина Миколаївна, 1972 р.н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, американіст. Сфера наукових інтересів: зовнішня політика США другої половини ХХ – початку ХХІ століття, взаємовідносини США та Канади, антиамериканізм у сучасних міжнародних відносинах, історія Xолодної війни.
Чорногор Ярослав Олексійович, 1979 р. н. Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук. Фах: історик, політолог, германіст. Сфера наукових інтересів: актуальні питання в діяльності ЄС та євроінтеграція України, зовнішня політика та внутрішні аспекти громадсько-політичного життя окремих європейських країн, двохсторонні відносини України з країнами басейну Балтійського моря та країнами Вишеградської групи.
Головний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор. Заслужений працівник освіти України. Фах: політолог-міжнародник, сходознавець.
Перейти до початку