>

POTEKHIN Olexander Volodimirovich

Chief Research Fellow, Doctor of Historical Sciences (1989).

Потєхін Олександр Володимирович – народився у 1949 р. у м.Одесі. У 1967-1972 рр. навчався на історичному факультеті Київського університету. З 1972 по 1975 р. – аспірант Інституту історії АН України, захистив кандидатську дисертацію в Інституті міжнародного робітничого руху АН СРСР (м. Москва).

У 1989 р. захистив докторську дисертацію у КНУ ім. Т.Шевченка за спеціальністю «міжнародні відносини». Тема «Становлення політики США щодо Східної Європи: 1945-1950 рр.».

З грудня 1975 р. по січень 1992 р. працював молодшим, старшим та провідним науковим співробітником Інституту історії НАН України, Інституту соціальних і економічних проблем зарубіжних країн НАН України, ІСЕМВ АН України; викладав в Інституті міжнародних відносин Київського державного університету (курс «Історія США»).

З січня  1992 р. по січень 1993 р. працював зав. відділом зовнішньої політики України ІСЕМВ НАН України; а з жовтня 1993  р. по вересень 1994 р. - зав. відділом США і Канади МЗС України.

З лютого 1996 р. по  квітень 1999 р. обіймав посаду  провідного наукового співробітника відділу політичного процесу Інституту соціології НАН України.

З червня 1995 р. по червень 2000 р. (з перервою) Потєхін О.В. працював на кафедрі міжнародних відносин Київського гуманітарного інституту (читав курси «Вступ до міжнародних відносин» та «Дипломатична та консульська служба»).

Є засновником та директором авторитетної дослідницької неурядової організації «Центр миру, конверсії та зовнішньої політики України», яку створено у 1992 р.

З червня 2000 р. по  лютий 2005 р. працював радником Посольства України в США (політичні питання), має дипломатичний ранг «радник І-го класу».

Один з чотирьох дипломатів Посольства, які 24 листопада 2004 р. розпочали «повстання дипломатів» проти фальсифікації результатів виборів в Україні. На третій день Помаранчевої революції у своєму виступі на конференції в Американському підприємницькому інституті, м. Вашингтон (головував Р.Сікорський) охарактеризував В.Януковича як «хрещеного батька банди гангстерів». А також вимагав від США не дивитися на Україну крізь призму своїх відносин з Москвою. Цей виступ Американське громадське телебачення тричі транслювало на всю Америку.

З вересня 2005 р. по липень 2006 р. обіймав посаду професора Дипломатичної академії при МЗС України (курс «Проблеми сучасної зовнішньої політики України»), а з листопада 1994 р. по липень 2013р. (з перервами) - провідного наукового співробітника Інституту світової економіки і міжнародних відносин (ІСЕМВ) НАН України.

З січня 2014 р. і по теперішній час працює головним науковим співробітником відділу теоретичних проблем всесвітньо-історичного процесу Інституту всесвітньої історії НАН України  та паралельно -  завідувачем кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України. Викладає навчальні курси «Політологія», «Зовнішня політика України», «Документування дипломатичної роботи».

Потєхін О.В. був членом вченої ради Д 26.176.02 в ІСЕМВ НАН України; підготував чотирьох кандидатів наук; науковий консультант двох докторантів, керівник чотирьох аспірантів; учасник багатьох міжнародних конференцій високого рівня.

Сфера наукових інтересів: історія, теорія, практика і перспективи міжнародних відносин; міжнародна безпека; євроатлантичні процеси; політичні аспекти глобалізації; геополітика; імперіологія;  американістика;  зовнішня політика України та її внутрішні джерела, зовнішня політика РФ, соціологія політики. 

Автор більше 150 наукових праць, опублікованих в Україні та за кордоном (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Росія, США, Угорщина, Фінляндія, Швеція та ін.).

Наукові публікації (вибірково)

«Дипломатия США в Восточной Европе» К.: Наукова думка, 1992;

«Общественное мнение США и создание ООН» К.: Наукова думка, 1993 (у співав. з І. Беттяром);

Нейтралітет і позаблоковість: про альтернативи військово-політичному союзу - журнал ЄвроАтлантика, № 3, 2010;

«Глобалізація безпеки» Донецьк: Ноулідж, 2011 (у співав. з І.Тодоровим);

«Мала енциклопедія міжнародної безпеки» К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2012 (у співав. з І.Тодоровим); „Зовнішня політика України 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети” К.: Стилос, 2012 (у співав.),

«Політологія. Курс лекцій у схемах та малюнках” К.: КУП НАНУ, 2013 (у співав. з І.Кудрею); „Апологія геополітичного синдрому” – журнал „Критика”, 2012,  N 7-8;

США  і світ в ХХІ ст.. Колективна монографія пам’яті  Є. Камінського. Розділ: Присмерки імперської парадигми. К.: Центр вільної преси, 2013 та ін.                                

Освіта та стажування:

Листопад 1998 р. – грудень 1998 р.: учасник  Гарвардської програми національної безпеки України, м. Бостон, США.

Березень 1996 р. – травень 1996 р.: запрошений дослідник, Інститут Кеннана, м. Вашингтон, США, проект «Правляча еліта сучасної України».

Січень 1994 р.– березень 1994 р.: слухач курсу дипломатичної підготовки Інституту закордонної служби Державного департаменту, Вашингтон, США.

Червень 1992 р.– вересень 1992 р.: запрошений дослідник, Інститут міжнародної політики, Ебенхаузен, ФРН, проект «Ризики політики РФ щодо України».

Березень 1982 р.– червень 1982 р., квітень 1986 р.– червень 1986 р. стажування в Національних архівах США (м. Вашингтон), відділ дипломатичних документів за програмою міждержавних наукових гуманітарних обмінів.

E-mail:   

Перейти до початку