The Encyclopedia "Countries of the World and Ukraine" is the first in Ukraine to be the authoritative systematized collection of knowledge about the countries of the world, which in a detailed format provides universal and scientifically validated materials on the history of countries throughout the entire historical period, their political system and peculiarities of economic growth from the second half of the twentieth century until nowadays, historical ties with
Вперше у вітчизняній історичній літературі ґрунтовно і системно викладені складні військово-дипломатичні та політичні відносини Московської держави та Війська Запорозького у період гетьманування Івана Виговського. На багатому документальному матеріалі розкриті передумови і причини українсько-російської війни 1658–1659 років, які своїм корінням сягають попередніх століть. Висвітлені суперечності у баченні Московією та Україною свого місця та ролі у навколишньому світі та перспектив подальшого розвитку двосторонніх відносин. Показано глибокий внутрішній зв’язок тогочасних подій з європейськими…
Монографія є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень актуальних проблем сходження незалежної Української держави в колі європейських країн, аналізу її можливостей, викликів і перспектив.
Монографія є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень актуальних проблем міжнародних відносин України з європейськими країнами упродовж ІХ-ХХІ століть. Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту європейських досліджень НАН України (протокол №5 від 20 травня 2011 року)
Це польське видання є авторизованим перекладом з російського видання: «Экономическая система глобализма». – К.: КНЕУ, 2003. У монографії уперше в український і  світовій економічній літературі досліджується економічна система глобалізму, що формується як самостійний соціально-економічний феномен, як результат і  наслідок силової глобалізації в умовах глобальної конкуренції.
Сльозко О.О. Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД. Монографія/ О.О. Сльозко. – К., LAT&K, 2014. – 348 с. ISBN 974-617-7061-04-4 Розглядаються проблеми, які стоять перед країнами СНД у процесі становлення фінансових ринків у країнах окремо та створення фінансових та економічних  союзів в рамках СНД – ЄврАзЄс, ГУАМ, ЕЄП, Союз Азійських держав, ШОС, Чорноморський союз та інші.
Сльозко О.О., Панфілова Т.О.,Терещенко С.В. Сучасні проблеми реформування світової фінансової системи: монографія/ О.О.Сльозко, Т.О. Панфілова, С.В. Терещенко. – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН  України, 2013. –  194 с. ISBN 974-966-02-7005-3 В монографії  розглядаються актуальні питання трансформації світової фінансової системи з позицій системного  підходу. У цьому зв’язку авторами формалізовано складові світової фінансової системи, передусім  організаційну модель  управління валютними відносинами. Аналізуються тенденції і закономірності розвитку світової валютно-фінансової системи, зокрема…
Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: монографія/ за заг. ред. к.е.н., с.н.с., О.О. Сльозко, к.е.н., с.н.с.,Т.О. Панфілової, к.е.н. С.В. Терещенко. – К.:Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2014. – 358 с. Автори:О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, Т.О. Панфілова, С.В. Терещенко, Є.В. Редзюк, Л.В. Сакаадзе, О.В. Курило, М.Ю. Рубцова,  І.Я Софіщенко, С.О. Хвалінський, О.М. Олійник, В.В. Степанюк,  А. Б. Пельо, А.Ю. Аль-Тмезі, П.О.Сидоренко, А.В.Шафранський, О.В. Марцонь, М.О. Александрова, А.С. Селейман-Гольдак,…
У монографії досліджено чинники зародження глобальної екологічної політики та головні етапи її становлення протягом 1972-2012 рр. Проаналізовано її основні напрямки а також здобутки і проблеми. Вперше у вітчизняній та світовій науковій думці висунуто теорію екологічної неоконвергенції. Розглянуто сутність інституційну архітектуру та шляхи реформування глобального екологічного управління. Зроблено прогноз подальшого розвитку міжнародної природоохоронної діяльності та екологізації міжнародних відносин. Науковий редактор: академік НАН України О.Г.Білорус. Рекомендовано до друку Вченою Радою Державної установи «Інститут…
У монографії дискурсивно репрезентовано основні напрями політологічного аналізу сутності форм правління, проаналізовано їх трансформації, особливості перехідних моделей державної влади на постсоціалістичному просторі, розкрито динаміку становлення демократичної форми правління в сучасній Україні. Адресована науковцям, які досліджують проблеми демократичного розвитку. Прислужиться викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться політологічною проблематикою.
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4 
  •  Next 
  •  End 
Page 1 of 4
Перейти до початку