>

Бульвінський А. Г. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи. — К, 2008. — 680 с.

Вперше у вітчизняній історичній літературі ґрунтовно і системно викладені складні військово-дипломатичні та політичні відносини Московської держави та Війська Запорозького у період гетьманування Івана Виговського. На багатому документальному матеріалі розкриті передумови і причини українсько-російської війни 1658–1659 років, які своїм корінням сягають попередніх століть. Висвітлені суперечності у баченні Московією та Україною свого місця та ролі у навколишньому світі та перспектив подальшого розвитку двосторонніх відносин. Показано глибокий внутрішній зв’язок тогочасних подій з європейськими процесами,

зокрема з геополітичним протистоянням на сході Європи трьох наймогутніших тоді цивілізаційних систем — західної, московської та мусульманської. Наведено невідомі архівні документи, викладена авторська хронологія воєнних дій. Книга розрахова на найширші кола читачів, які цікавляться малодослідженими сторінками української дипломатії та воєнної історії.

ISBN 978-966-518-641-6

УДК 94(477+470):327:335.48]“1658/1659”

ББК 63.3(4Укр)46Q3+63.3(4Рос)46Q3

ЗМІСТ

Вступ ...5

Розділ 1. Історичні передумови та причини українсько-російської війни 1658–1659 рр.: цивілізаційний аспект ... 27

§ 1.1. Місце України у цивілізаційному протистоянні «Московія» –«Європейський світ» ... 27

§ 1.2. Політична доктрина Московської держави та українська державна ідея: проблема концептуальної сумісності ... 89

§ 1.3. Соціально-економічні та державно-політичні уклади Війська Запорозького та Московського царства в середині XVII ст.: можливості співіснування ...129

§ 1.4. Напередодні: українсько-московський військово-політичний альянс у 1654–1657 рр. (накопичення конфліктного потенціалу)... 137

Розділ 2. Реалізація царським урядом нового політичного курсу щодо України у серпні 1657 – травні 1658 рр... 155

§ 2.1. Спроба царизму нав’язати Україні свою політичну волю у серпні–жовтні 1657 р. ... 155

§ 2.2. Розпалювання Москвою соціальних суперечностей в Україні з метою посилення військово-політичного контролю над нею в листопаді 1657 – травні 1658 рр. ... 189

Розділ 3. Воєнні дії та політичні контакти між сторонами під час українсько-російської війни 1658– 1659 рр. ... 237

§ 3.1. Переростання суперечностей та політичного протистояння між Україною і Московською державою у війну в червні– серпні 1658 р. ... 237

§ 3.2. Підготовка до війни та перебіг воєнних дій у серпні 1658 – першій половині січня 1659 рр. ... 265

§ 3.3. Генеральний наступ московської армії на Україну та завершення воєнних дій (середина січня – початок серпня 1659 р.)... 315

§ 3.4. Підсумки та наслідки війни ... 413

Післямова ... 426

Примітки... 434

Додатки ... 506

Бібліографія ... 650

Джерела ілюстрацій ... 675

Список скорочень ... 677

 

Перейти до початку