>

STELMAK Victoria Olexandrivna

Stelmakh Victoria Olexandrivna, born in 1982

Junior Research Fellow. Candidate of Political Science.

Specialty: political scientist-internationalist, specialist from the countries of the Visegrad Group.

Sphere of scientific interests: recent history of the countries of Central and Eastern Europe, international relations, youth policy of the European Union, socio-political development of the Visegrad countries, problems of democracy and participation of young people in the functioning of civil society.

Закінчила факультет іноземної філології Національного педагогічного університету ім. М. П.Драгоманова у 2006 р. за фахом учитель іноземної мови.

Закінчила аспірантуру Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (з відривом від виробництва) за фахом «Політологія» у 2013 р. У 2015 р. захистила дисертацію на тему «Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Брала участь у міжнародних проектах, зокрема в Навчальному семінарі в Центрально-східноєвропейському університеті 26-29.03.2013 м. Будапешт (Угорщина).

Учасник ІІ етапу першості: Національна першість з наукової аналітики – «Україна» проекту GISAP (Global International Scientific Analytical Project) 8-14 серпня 2013 р.

Участь у Міжнародній школі молодих учених-істориків країн СНД та Балтії «ХХ століття очима істориків країн СНД та Балтії: наука та освіта» 19-28.07.2014 м. Звенигород (РФ).

З листопада 2013 р. – молодший науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор понад 20 публікацій, учасник понад 30 наукових заходів.

Основні публікації:

Статті

1. Стельмах В. О. Політична соціалізація як інструмент утвердження демократичних цінностей / Стельмах В. О. // Сучасна українська політика: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів [спецвипуск]. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2011. – С. 185–192.

2. Стельмах В. О. Неполітичні агенти політичної соціалізації / Стельмах В. О. // «Віче». – 2012. – № 12(321). – С. 19–22.

3. Стельмах В. О. Релігія як фактор політичної соціалізації / Стельмах В. О. // Релігія і соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – № 1(7). – С. 66–71.

4. Стельмах В. О. Політична соціалізація молоді: досвід Польщі / Стельмах В. О. // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / За заг. Ред.. д.і.н., проф. Кудряченка А. І. // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : Фоліант, 2012. – С. 273–291.

5. Стельмах В. О. Європейська соціалізація молоді країн Вишеградської групи: політичний аспект / Стельмах В. О. // Збірник наукових праць «Гілея : науковий вісник». – 2013. – № 5. – С. 550–553.

6. Стельмах В. А. Политическое участие молодежи: опыт стран Вышеградской группы / Стельмах В. А. // Social and political aspects of the post-industrial life activity of states. Materials digest of the LX International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in military, sociological  and  political  sciences  (London, August 08–August 14, 2013). – С. 57–60.

7. Стельмах В. О. Політична соціалізація молоді країн Вишеградської групи у період трансформації 1989-1998 років / Стельмах В. О. // Всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал «Трибуна». – 2013. – № 1-4. – С. 30–33.

8. Стельмах В. О. Практики інституціоналізації та нормативно-правового забезпечення процесів політичної соціалізації молоді країн Вишеградської групи / В. О. Стельмах // Панорама політологічних студій : науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2014. – Вип. 12. – С. 113-120.

9. Стельмах В. О. Молодь країн Вишеградської групи як суб’єкт і об’єкт суспільно-політичних модернізаційних процесів // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 417-425.

Володіє англійською на рівні upper-intermediate, російською вільно.

Електронна адреса:  

Перейти до початку