>

FOMIN Sergey Sergiyovich

Fomin Sergey Sergiyovich, born in 1944.

Senior Research Fellow. Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow.

Specialty: economist, specialist in international economic integration.

Sphere of scientific interests: international economic integration, the role of the state in socio-economic development, historical experience of the emergence and development of various types of political and socio-economic systems.

Закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка в 1967 р., факультет іноземних мов, за спеціальністю «англійська мова, перекладач-референт». Закінчив Київський інститут народного господарства, планово-економічний факультет в 1973 р. (без відриву від виробництва) за спеціальністю «планування народного господарства». У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Критичний аналіз буржуазних концепцій про зв’язок між процесами економічного розвитку і росту населення».

Стажування: в Японії ( 1993-1994), в Німеччині (1995-1996).

Трудова діяльність:

1967 – 1971 рр.  – Інститут економіки АН УРСР, інженер.

1971 – 1984 – МЗС УРСР, перший секретар.

1984 – 1989 рр. – Співробітник  Відділення ООН в м. Женева, Швейцарія.

1989 – 1992 рр. – Інститут соціальних та економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР, старший науковий співробітник.

1992 – 2014 рр. – Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, провідний науковий співробітник.

З 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу теорії та методології всесвітньої історії ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі 1 індивідуальної та 1 колективної монографій, учасник багатьох наукових заходів.

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

1. Фомін С.С. «Критика буржуазных концепций народонаселения» М., «Мысль», 1985. – 104 с.

Колективні монографії

1. Фомін С.С. Развитие интеграционных процессов на Европейском континенте // Взаимодействие экономических структур в условиях их растущей взаимозависимости. К., «Наукова думка», 1992. – 135 с. – С. 24-39.

Статті

1. Фомін С.С. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве и позиция Украины // Україна та Казахстан: в сучасних міжнародних відносинах і глобальних інноваційних процесах. Збірник наукових праць. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. К., 2007. – 541 с. –  С. 78--91.

2. Фомін С.С. Типы современных социально-экономических систем //  Україна та Казахстан: актуальні проблеми економіки, політики, історії. Збірник наукових праць. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. К., 2008. – 408 с. –  С. 373-388.

3. Фомін С.С. Проблеми розвитку економіки України в умовах глобалізації та роль держави // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. Випуск 48. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. К., 2009. – 256 с. – С. 182-211.

4. Фомін С.С. Фінансово-економічні кризи як невід’ємна риса сучасного капіталізму // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. Випуск 3(52). Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. К., 2010. – 287 с. – С. 253-272.

5. Фомін С.С. Процеси європейської та євразійської інтеграцій та їх можливі наслідки для України // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. Випуск 3(56). Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. К., 2011. – 276 с. – С. 251-274.

6. Фомін С.С. Євразійська інтеграція: можливості і перспективи // Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1 (70). Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. К., 2012. – 193 с. – С. 115-124.

7. Фомін С.С. Державне регулювання економіки в світлі кейнсіанського та неоліберального підходів // Дослідження міжнародної економіки. Збірник наукових праць. Випуск 1 (74). Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. К., 2013. – 190 с. – С. 49-61.

8. Фомін С.С. Соціально-економічна демократія як передумова демократії політичної // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць. Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України». К., 2015. –  561 с. –  С. 133-141.

9. Фомін С.С. Перша світова війна як головний фактор виникнення нових незалежних держав Центральної Європи та прискорення в них модернізаційних процесів // Перша світова війна: історичні долі держав і народів. Збірник наукових праць (до 100-річчя від початку Першої світової війни). Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України». К., 2015. –  350 с. –  С. 177-183.

10. Фомін С.С. Економічна модернізація в країнах Східної Азії на прикладі Японії, Південної Кореї та Китаю // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки). Збірник наукових праць. Державна установа «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України». К., 2015. –  229 с. –  С. 26-33.

11. Фомін С.С. Інтеграційні процеси на пострадянському просторі: євразійська інтеграція // Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо свіrу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 54-64.

12. Фомін С.С. Білорусь: курс на створення соціальної держави // Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо свіrу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 224-237.

Володіє англійською, німецькою, французькою, російською мовами.

Електронна адреса:   

Перейти до початку