>

GUTSALO Sergiy Evgenovych

Gutsalo Serhiy Yevgenovych, born in 1963.

Senior Research Fellow. Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow.

Specialty: historian, Arabist.

Sphere of scientific interests: inter-Arab integration. Conflicts in history and the present inter-Arab relations. The influence of the army on the development of social and political processes in Arab countries. The problem of Jerusalem in international relations. The scientific problems that work: the place of the League of Arab States in leadership competitions in the Arab world. Army top in the social structure of Arab society. Crisis situations in the Arab world: the problem of Yemen. Arab world after the Arab Spring.

Закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин (східне відділення) у 1986 р., аспірантуру Інституту соціально-економічних проблем зарубіжних країн АН УРСР (без відриву від виробництва) у 1991 р.

У 1991 р. захистив дисертацію на тему «Ліга арабських держав і проблеми близькосхідного врегулювання (1978 – 1989 рр.)» за спеціальністю 07.00.04 – Історія міжнародних відносин.

Підвищував кваліфікацію у 1992 р. в Києві на курсі «Мир, оборона і політика безпеки» Американської асоціації розвитку науки і корпорації РЕНД.

Після закінчення аспірантури працював:

1991 – 1994 рр. – науковий співробітник Інституту соціально-економічних проблем зарубіжних країн.

1994 – 1997 рр. – другий, перший секретар Посольства України в Єгипті;

1997 – 1998 рр. – перший секретар, радник відділу Близького і Середнього Сходу та Північної Африки МЗС України;

1998 – 1999 рр. – головний консультант Управління зовнішньої політики Адміністрації Президента України;

1999 – 2000 рр. – старший науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин (ІСЕМВ) НАН України;

2000 – 2001 рр. – перший секретар Посольства України в Сирії;

2001 – 2014 рр. – старший науковий співробітник, в.о. провідного наукового співробітника ІСЕМВ НАН України;

З 2014 р. – провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Автор понад 70 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 2 колективних монографій, учасник понад 30 наукових заходів.

Основні публікації:

Колективні монографії

1. Гуцало С.Є. Арабский мир и современные проблемы Ближнего Востока в глобальном контексте /Цивилизационная структура современного мира / ред. Ю.Н. Пахомов, Ю.В. Павленко – К.: Наукова думка, 2008. – C. 168-196.

Брошури

1. Гуцало С.Є., Плачинда В.С. Методична розробка до початкового курсу арабської мови для студентів гуманітарних факультетів / К.: ВПЦ «Київський університет імені Тараса Шевченка», 1993. – 180 с.

2. Гуцало С.Є. Проблема Мосула в контексте становления независимой Турецкой Республики в 20-е годы ХХ века / Турция в ХХ веке / Институт востоковедения Рос. акад. наук. – М., 2004. – С. 87 – 107.

Статті

1. Гуцало С.Є. Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования ирано-иракского конфликта (1980 – 1988): V Всесоюзная школа молодых востоковедов./ Москва: ИВ АН СССР, Наука. – 1989, Тезисы, Том III. – С. 89 – 92.

2. Гуцало С.Є. Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969 – 1989): V Всесоюзная конференция африканистов «Новое мышление и Африка», Москва, 14 – 16 ноября 1989. / Москва: Институт Африки АН СССР, 1989, Тезисы докладов и научных сообщений, Выпуск III, Международные отношения стран Африки. – С. 58 – 60.

3. Гуцало С.Є. Лига арабских государств и проблема мирного урегулирования западносахарского конфликта (1969 – 1989): Материалы выездной сессии Научного Совета АН СССР по проблемам развития стран Африки, Киев, 24 – 27.05.1989. / Москва: Институт Африки АН СССР, 1990. – С. 186 – 191.

4. Гуцало С.Є. Ліга арабських держав і повстання палестинців на окупованих Ізраїлем територіях. / Український історичний журнал. – 1990. – № 6. – С. 88 – 97.

5. Гуцало С.Є. Наукові семінари Інституту сходознавства ім. А.Ю.Кримського. Повідомлення Переклад Тауфіка Кезми опису подорожі Патріарха Макарія Антіохійського. / Східний Світ. – 1993. – № 2. – С.177 – 179, 190.

6. Гуцало С.Є. О роли генерального секретаря Лиги арабских государств в межарабских взаимоотношениях. / Проблемы урегулирования региональных конфликтов, КГУ, 1990 // депонировано в Институте научной информации по общественным наукам, Москва, № 43 850 от 05.02.1991.

7. Гуцало С.Є. Еритрейський прецедент. / Політика і час. – 1993. – № 7. – С. 39 – 42.

8. Гуцало С.Є. Проблема Єрусалима в діяльності Ліги арабських держав (ЛАД). / Київ: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Вісник міжнародних відносин. – 1993. – № 1. – С. 102 – 112.

9. Гуцало С.Є. Нафтова ріка в Україну? Про що свідчать тверезі розрахунки. / Політика і час. – 1993. – № 6. – С. 9 – 14.

10. Гуцало С.Є. Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІ – ї річниці Незалежності України (арабською мовою). / Аль-Аграм. – Каїр. – 1993. – серпень.

11. Гуцало С.Є. Украина и Ближний Восток в контексте истории и будущего. / Национальные интересы России, Украины и Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке: материалы научной конференции. – Москва, Киев: Институт Африки РАН, Украинский институт международных отношений при Киевском национальном университете им. Т.Шевченко. – 1994. – С. 184 – 188.

12. Гуцало С.Є. Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІІI – ї річниці Незалежності України (арабською мовою). / Аль-Аграм. – Каїр. – 1994. – серпень.

13. Гуцало С.Є. Матеріали про історію українсько-арабських відносин до ІV– ї річниці Незалежності України (арабською мовою). / Аль-Аграм. – Каїр. – 1995. – серпень.

14. Гуцало С.Є. Матеріали про історію українсько-арабських відносин до V – ї річниці Незалежності України (арабською мовою). / Аль-Аграм. – Каїр. – 1996. – серпень.

15. Гуцало С.Є. Матеріали про історію українсько-арабських відносин до VI – ї річниці Незалежності України (арабською мовою). / Аль-Аграм. – Каїр. – 1997. – серпень.

16. Гуцало С.Є. Україна і Арабський Схід: історія взаємовідносин./ Дивослово. Щомісячний науково-методичний журнал Міносвіти і науки України. – 2003. – №11. – С. 25 – 30.

17. Гуцало С.Є. Україна і Арабський Схід: від перших контактів до розвитку взаємин в умовах Незалежності. / Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.: Міжвід. зб. наук. праць. Інститут історії України НАНУ. – 2003. – Вип. 12. – С. 54 – 60.

18. Гуцало С.Є. Глобалізація, країни, що розвиваються, і проблеми реформування теорії та практики діяльності провідних міжнародних фінансових організацій. / Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 25 / Відп. ред. В.К. Гура / К.: ІСЕМВ НАН України, 2003 . – С. 90 – 110.

19. Гуцало С.Є. Проблеми розвитку арабських країн в сучасних історичних умовах (на прикладі Саудівської Аравії, Єгипту, Марокко). / Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 25 / Відп. ред. В.К.Гура / К.: ІСЕМВ НАН України, 2003 . – С. 120 – 136.

20. Гуцало С.Є. Значення політичної та економічної інтеграції як фактора консолідації і мобілізації Арабського світу / Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 50 / Відп. ред. В.К. Гура / К.: ІСЕМВ НАН України, 2010. – С. 99 – 115.

21. Гуцало С.Є. Ліга арабських держав – вісьова структура міжарабської інтеграції / Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (54) / Гол. ред. Ю.М.Пахомов / К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – С. 110 – 128.

22. Гуцало С.Є. Перспективи інтеграції Арабського світу в контексті зміцнення його цивілізаційної еволюції / Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Вип. 1 (58) / Гол. ред. Ю.М. Пахомов / К.: ІСЕМВ НАН України, 2012. – С. 136 – 157.

23. Гуцало С.Е. Иерусалим: исторические корни и современность / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження д.і.н., проф. В.Я.Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Державою Ізраїль) / Київський університет ім. Тараса Шевченка, Дипломатична академія при МЗС України : Зб. наук. статей / голова ред. колегії Б.М.Гончар. – Київ: вид-во «ЛОГОС», 2013. – С. 124 – 127.

24. Гуцало С.Є. Цивілізаційні цінності арабського суспільства і світоглядна культура особистості в арабських країнах (історична традиція, змістовний генезис, політичний контекст)/ Глобальна периферія в ХХІ столітті: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу: Збірник наукових статей ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: LAT&K, 2014. – С.141 – 172.

25. Гуцало С.Є. До питання про участь політичного ісламу в політичному житті країн Арабського Сходу на початку ХХІ ст./ «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ століття: Матеріали міжн. наук. конф. / Відп. ред. В.К. Гура. / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»,– К., 2014. – С.27 - 37.

26. Гуцало С.Є. Політичний зейдизм і проблема врегулювання єменської кризи // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 136-143.

Про Гуцала С.Є. надруковано матеріали в таких виданнях:

1. Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: бібліографічний словник / бібліографічний словник / упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей; ред. кол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.). – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2011. – С. 78.

Володіє арабською, англійською, французькою, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку