>

AULIN Olexander Anatoliyovych

Aulin Olexander Anatoliyovych, born in 1967.

Senior Research Fellow. Candidate of Philosophy. President of the public organization "Ukrainian Center of Islamic Studies".

Specialty: Islamic scholar.

Sphere of scientific interests: socio-political processes in the countries of the Islamic world.

У 1994 р. закінчив Сімферопольський державний університет за спеціальністю німецька мова і література. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Міфотворчість сучасних мусульманських еліт як соціальна дія» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії».

У 2012 р. – віце-президент ГО «Український центр ісламознавства».

З 2015 р. по теперішній час президент ГО «Український центр ісламознавства».

З грудня 2016 р. працює старшим науковим співробітником ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (за сумісництвом).

Автор понад 20 наукових праць, у тому числі був керівником авторського колективу двох монографій, учасник понад 30 наукових заходів.

Основні публікації:

Керівник авторських колективів монографій:

Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток / Під заг. ред. Ауліна О.А. – Вінниця: Консоль, 2016. – 400 с.

Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. – Львів.: Видавництво «Компанія «Манускріпт», 2015. – 152 с.

Колективні монографії:

Мусульманська спільнота України: інституціоналізація і розвиток / Під заг. ред. Ауліна О.А. – Вінниця: Консоль, 2016. – С. 25-38, 133-135, 154-155, 374-379.

Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під редакцією Салаха З., Ауліна О.А. – Львів.: Видавництво «Компанія «Манускріпт», 2015. – С. 34-40.

Брошури:

Мифы мусульманского модерна. – Киев: Саммит-Книга, 2013. – 66 с.

Статті:

Формування       міфологічних      систем        у      контексті мусульманського державотворення  //  Сучасна українська політика. – К.:   Вид-во    «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 25. – С. 310-316.

Основні  атрибути   соціальної  міфотворчості   мусульманських  еліт // Гуманітарні  студії.  Збірник  наукових  праць. – К.:  ВПЦ «Київський університет», 2011. – Вип. 10. – С. 82-90.

Своєрідність  сучасної  міфотворчості  ісламських  еліт  у  контексті соціальної дії  // Мультіверсум. Філософський альманах / Гол. ред. Лях В.В. – Вип, 2 (100), – К.: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2011. – С. 44-54.

Сучасна     міфотворчість     іноземних     мусульманських     еліт     у соціокультурній сфері України // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип.22, – С. 386-394.

Соціокультурні     парадигми     модернізації     ісламського     світу // Українське релігієзнавство. – Спецвипуск – 2010-1. – К.:  Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2010. – С. 77-84;

Специфіка соціальної  міфотворчості   сучасних мусульманських еліт // Людина. Світ.  Суспільство.  Матеріали доп. та виступів, - К, : ВПЦ «Київський університет», 2009. – Ч. VII. – С. 73-74;

Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2009. – Вип. 25. – С. 273-279.

Освоение морского шельфа Украины: проблемы и перспективы // Україна: події, факти, коментарі. – № 7. – 2008. – С. 48–51.

Соціокультурна трансформація мусульманської умми в умовах глобалізації // Вісник національного авіаційного університету. – К. : НАУ, 2007. – Вип. 2(6). – С. 176-179.

Володіє німецькою, російською мовами.

Електронна адреса:

 

Перейти до початку