>

VETRINSKY Igor Mikhailovych

Vetrinsky Igor Mikhailovych, born in 1985.

Research Fellow. Candidate of Political Science.

Specialty: political scientist-internationalist, specialist in political problems of international systems and global development.

Sphere of scientific interests: political globalization, history of geopolitics, modern geopolitical transformations, geoeconomics, imperiology.

Закінчив Київський Славістичний Університет у 2006 за спеціальністю «Міжнародні відносини: країнозназвство». Закінчив аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (з відривом від виробництва) у 2010 р. Захистив дисертацію за спеціальністю 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» на тему «Трансформація неоімперських стратегій в умовах глобалізації» у 2011 р.

Працював у відділі глобалістики, геополітики та геоекономіки Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України науковим співробітником з листопада 2012 р. по січень 2014 р.

З 2014 р. – науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії» НАН України .

Керівник ГО «Центр розвитку бразильської культури».

Автор 25 наукових праць, 1 колективної монографії, учасник понад 30 наукових заходів.

Основні публікації:

Колективні монографії

Вєтринський І.М. Розвиток України в системі глобальних і регіональних геополітичних трансформацій // Еволюція світ-системи глобалізму: монографія / кер. Авт.. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 329-341

Статті

Вєтринський І. М. Проблема ідентифікації імперіалізму в умовах глобалізації / І. М. Вєтринський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2013. – № 1(17) – C. 28-33.

Вєтринський І. М. Україна в системі глобальних і регіональних геополітичних стратегій / І. М. Вєтринський // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 77. – С. 270 – 274.

Вєтринський І. М. Розвиток України в контексті глобальних геополітичних та геоекономічних трансформацій / І. М. Вєтринський // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 79 – С. 270 – 273.

Вєтринський І. М. Європейський Союз: феномен інтеграції чи імперія нового типу? / І. М. Вєтринський // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2010. – Вип. 39 – С. 412 – 419.

Вєтринський І. М. Євроінтеграційна стратегія України: геополітичний контекст / І. М. Вєтринський // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2014. – Вип. 84 – C. 471-475.

Вєтринський І. М. Кримська криза в контексті формування геополітичної стратегії України / І. М. Вєтринський // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. – К.: ВІР УАН, 2014. – Вип. 85 – C. 304-309.

Володіє англійською, португальською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку