>

BONDARETS Marina Vadymivna

Bondarets Marina Vadymivna, born in 1956.

Senior Research Fellow. PhD in Economics.

Specialty: economist-internationalist, specialist in problems of world economy and international economic relations.

Sphere of scientific interests: globalization and geoeconomics, research of social and economic processes of sustainable development in the conditions of globalization and systemic crisis.

Закінчила Ташкентський політехнічний інститут ім. Беруні в 1978 р. за спеціальністю електронно-обчислювальні машини за кваліфікацією системотехнік.

Закінчила аспірантуру Інституту кібернетики ім. Глушкова за спеціальністю економко-математичні методи та їх використання у народному господарстві у 1992 р. (з відривом від виробництва).

Захистила кандидатську дисертацію «Стратегії трансформації воєнних економік розвинутих країн в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.05.01 світове господарство і міжнародні економічні відносини у 2006 р. в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України

З червня 1994 р. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України науковим співробітником, старшим науковим співробітником (2006 р.), провідним науковим співробітником (2013 р.).

Завідувач відділу Інституту трансформації суспільства на чолі з О.Соскіним (за сумісництвом) у 1994 – 1996 рр.

Старший викладач у Київському інституті інвестиційного менеджменту у 2006 р.

З 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України.

Автор понад 60 наукових праць, у толму числі 12 колективних монографій.

Основні публікації:

Колективні монографії

Бондарець М.В. Конкурентні стратегії та механізми інтеграції оборонно-промислових комплексів розвинених країн / М.В. Бондарець // Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 432–447.

Бондарець М.В. Інноваційні стратегії розвитку сфери воєнних НДДКР розвинених країн світу / М.В. Бондарець // Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 447–457.

Бондарець М.В. Стратегії модернізації та реструктуризації ОПК України / М.В. Бондарець // Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; Кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 457–460.

Бондарец М.В. Конкурентные стратегии и механизмы интеграции оборонно-промышленных комплексов развитых стран мира / М.В. Бондарец // Глобальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ, 2008. – С. 459–475.

Бондарец М.В. Инновационные стратегии развития сферы военных НИОКР развитых стран мира / М.В. Бондарец // Глобальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ, 2008. – С. 475–487.

Бондарец М.В. Стратегии модернизации и реструктуризации ОПК Украины / М.В. Бондарец // Глобальное конкурентное пространство: Монография / О.Г. Белорус и др.; Рук. авт. кол. и науч. ред. О.Г. Белорус. – К.: КНЭУ, 2008. – С. 487–490.

Бондарець М.В. Вплив глобальної і регіональної інтеграції на параметри сталого розвитку / М.В. Бондарець // Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г.Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408, [8] с.– С. 81-85.

Бондарець М.В. Сучасні національні та глобальні конкурентоспроможні моделі сталого розвитку в контексті глобальних викликів / М.В. Бондарець // Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г.Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408, [8] с.– С. 207-211.

Бондарець М.В. Особливості розвитку сучасного етапу світової глобальної кризи, її вплив на Україну та напрями мінімізації наслідків / М.В. Бондарець // Глобальна корпоративна система: Монографія / О.Г.Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408, [8] с.– С. 321-329.

Бондарець М.В. Стратегія бюджетного реформування, її роль у стабілізації державних фінансів та механізми забезпечення у середньо та довгостроковому періодах / М.В. Бондарець // Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України. Монографія / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України: за заг. ред. Л.П. Гальперіної. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2011. – С. 8-22.

Бондарець М.В. Глобальна системна криза: характер, перспективи розвитку та соціально-економічні наслідки / М.В. Бондарець // Еволюція світ-системи глобалізму. (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г.Білорус, О.В. Зернецька, Р.Н.Жангожа та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 50-59.

Бондарець М.В. Новітні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн / М.В. Бондарець // Еволюція світ-системи глобалізму. (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г.Білорус, О.В. Зернецька, Р.Н.Жангожа та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 156-164.

Бондарець М.В. Національна антикризова концепція модернізації України та стратегії її реалізації / М.В. Бондарець // Еволюція світ-системи глобалізму. (Стратегічні імперативи співрозвитку). Монографія / О.Г.Білорус, О.В. Зернецька, Р.Н.Жангожа та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 342-350.

Статті

Бондарець М.В. Задание дает комп’ютер / М.В. Бондарец // Военные знания. – 1995. – № 2. – С. 12-15.

Бондарець М.В. Экономическая эффективность мероприятий по защите от СДЯВ / М.В. Бондарец // Военные знания. – 1995. – № 4. – С. 15-20.

Бондарець М.В. Прогнозировать возможные ЧС / М.В. Бондарец // Военные знания. – 1995. – № 6. – С. 18-22.

Бондарець М.В. Досвід конверсії у США та перспективи його використання в Україні / М.В. Бондарець // Зб. наук. праць. Вип. 26 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2000. – С. 60–66.

Бондарець М.В. Особливості організації воєнного виробництва в Японії / М.В. Бондарець // Зб. наук. праць. Вип. 27 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2000. – С. 31–35.

Бондарець М.В. Оцінка проведення конверсії в Україні: проблеми та перспективи / М.В. Бондарець // Економіка промисловості. – 2000. – №3(9). – С. 22–27.

Бондарець М.В. Сучасні напрямки та проблеми реформування світової воєнної промисловості / М.В. Бондарець // Зб. наук. праць. Вип. 28 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2000. – С. 33–39.

БондарецьМ.В. Тенденції розвитку світової оборонної промисловості / М.В. Бондарець // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 82–85.

БондарецьМ.В. Інтеграція воєнної промисловості країн СНД / М.В. Бондарець // Збірник наукових праць РВПС. – 2001. – Частина 1. – С. 59–63.

Бондарець М.В. Сучасні напрями трансформації західноєвропейської оборон­ної промисловості / М.В. Бондарець // Економіка промисловості. – 2002. – № 4(18). – С. 42–49.

Гаврилюк О.В., Бондарець М.В. Оцінка глобальних змін у військових секторах по регіонах і країнах світу з допомогою індексу конверсії, роз­зброєння, демілітаризації та демобілізації / М.В. Бондарець // Економіка і підприємництво. – 2002. – Випуск 9. – С. 27–35.

Бондарець М.В. Стратегії внутрішньофірмової реструктуризації та взаємодії з субпідрядниками оборонних корпорацій США / М.В. Бондарець // Зб. наук. праць. Вип. 32 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2002. – С. 45–50.

Бондарець М.В. Сучасні стратегії розвитку наукових досліджень і розробок у сфері воєнних технологій розвинутих країн / М.В. Бондарець // Зб. наук. праць. Вип. 37 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2003. – С. 109 –117.

Бондарець М.В. Концептуальні засади реформування ОПК України / М.В. Бондарець // Зб. наук. праць. Вип. 39 / Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2003. – С. 90–96.

Бондарець М.В. Глобальна конкурентоспроможність України у світовому рейтингу / М.В. Бондарець // Теоретичні та прикладні питання економіки: Збірник наукових праць. Вип.14. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – С. 26–31.

Бондарець М.В. Імперативи розвитку наукової сфери як фактор побудови інформаційного суспільства та сталого розвитку / М.В. Бондарець // Збірник наукових праць. Випуск 62./ Відп. ред. О.Г. Білорус / К.: Інститут світової економіки і міжнаpодних відносин НАН України, 2009. – С. 98–108.

Бондарець М.В. Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн / М.В. Бондарець // Зб. наук. праць. Вип.2(67) / Голов. ред. Плотников О.В. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2011. – С. 99–110.

Бондарець М.В. Оцінка досягнення показників сталого розвитку в Україні за допомогою індексів / М.В. Бондарець // Зб. наук. праць. Вип.(2)71. / Голов. ред. Плотников О.В. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2012. – С. 51–67.

Бондарець М.В. Теоретико-методологічні та практичні аспекти регулювання стратегії бюджетного реформування / М.В. Бондарець // Зб. наук. праць. Вип.4(73). / Голов. ред. Плотников О.В. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2012. – С. 50–60.

Бондарець М.В. Імперативи глобалізації сталого розвитку транзитивних країн у кризових умовах / М.В. Бондарець // Стратегії розвитку України. – 2013. – №2. – С. 94-97.

Бондарець М.В. Сучасні стратегії державного антикризового менеджменту транзитивних країн / М.В. Бондарець // Стратегії розвитку України. – 2014. – №2. – С. 25-29.

Бондарець М.В. Антикризова концепція соціально-економічної модернізації України: пріоритети реформування / М.В. Бондарець // Вісник одеського національного університету. Серія: Економика. – 2014. – Том 19. Выпуск 3/1. – С. 48-52.

Бондарець М.В. Концептуальні засади неоіндустріалізації транзитивних країн СНД / М.В. Бондарець // Наукові праці МАУП. – 2015. – № 1. – С.12-17.

Бондарець М.В. Еволюція концепції неоіндустріалізації транзитивних країн [Електронний ресурс] / М.В. Бондарець // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua

Про Бондарець М.В. надруковано матеріали в таких виданнях:

Власов В.І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика і персоналії: монографія [в 3 т.] т.3 /Власов В.І. / наук. ред. акад. НАН України Білорус О.Г. і чл.-кор. НААН Вергунов В.А. – К.:ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с. – С. 96.

Власов В.І. Вагомий внесок у теорію глобального розвитку. Рецензія на колективну монографію «Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку)» / В.І.Власов // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2 (1). – С. 110.

Володіє англійською, російською мовами.

Електрона адреса:

Перейти до початку