>

KHIZHNYAK Igor Antonovych

Khizhnyak Igor Antonovych, born in 1948.

Chief Research Fellow. Doctor of Historical Sciences, Professor. Doctor of Political Sciences, Professor of Political Science. Valid member of the American Academy of Social and Political Sciences.

Specialty: World History, History of International Relations, Political Problems of International Systems and Global Development.

Sphere of scientific interests: problems of world history, culture of the West, political problems of international systems and global development, history of international relations, problems of the formation of Ukrainian statehood, sociology of culture, contemporary history, US politics and culture, country studies.

Закінчив Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у 1972 р., закінчив аспірантуру Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка в 1979 р. (з відривом від виробництва). Захистив кандидатську дисертацію «Державне регулювання та ідеологічна орієнтація культурних процесів в США 60-70 рр. ХХ століття» зі спеціальності 03.00.02 – Всесвітня історія у 1980 р. Закінчив докторантуру Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького в 1989 р. з відривом від виробництва. Захистив докторську дисертацію «Проблеми соціального регулювання сфери культури США 60-80-х років ХХ століття» зі спеціальності 03.00.02 – Всесвітня історія в 1991 р. Захистив докторську дисертацію «Культурні процеси в американському соціумі періоду індустріальних та постіндустріальних трансформацій (друга половина ХХ століття): соціально-політичний вимір» зі спеціальності 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку у 2003 р.

У 1993 р. був першим вченим-гуманітарієм України, запрошеним для читання лекцій, проведення наукових досліджень та роботи з аспірантами в університетах США «Боулінг Грін» штату Огайо і «Іст ленсінг» штату Мічіган, працював там спорадично, згідно контракту.

Працював перекладачем економічної місії при Посольстві СРСР в Арабській Республіці Єгипет у 1970-1971 рр.; завідуючим аудіо-фонетичною лабораторією 10-місячних курсів іноземних мов при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка у 1972 р.; викладачем англійської мови кафедри теорії і практики перекладу факультету міжнародних відносин і міжнародного права КДУ ім. Т. Г. Шевченка у 1973-1976 рр.; асистентом та доцентом кафедри загальної історії Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького в 1979-1987 рр.; завідувачем та професором кафедри всесвітньої історії національного університету ім. М.П. Драгоманова у 1989 – 2001 рр.; завідувачем кафедр міжнародних відносин та країнознавства Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) у 2001-2010 рр.; завідувачем кафедри міжнародної інформації Міжнародного відкритого університету «Україна» у 2011-2014 рр.; професором кафедр міжнародних відносин та зовнішньої політики і міжнародної інформації Маріупольського державного університету з 2014 р. – по теперішній час;

Академік Української Академії політичних наук з 2009 р.

Академік Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) з 2003 р.

Член спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій: Київського університету імені Тараса Шевченка Інституту міжнародних відносин у 1992-1996 рр.; Міжнародної Кадрової Академії Міжрегіональної академії управління персоналом та Міжнародного відкритого університету «Україна» у 2001-2013 рр.; Д.176.02 при інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України у 1996 – 2013 рр.

Член редакційних колегій: збірника наукових праць «Дослідження світової політики»; міжвідомчого наукового збірника «Питання нової і новітньої історії» Інституту змісту і методів навчання Національного університету ім. Тараса Шевченка.

Є автором біля 300 наукових праць, зокрема, 6 індивідуальних монографій та 7 підручників. Учасник понад 50 наукових заходів.

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

Хижняк И.А. США: государство, бизнес и культура / И.А. Хижняк. – К.: «Вища школа», 1986. – 207 с.

Хижняк И.А. Парадоксы рок-музыки / И.А. Хижняк. – К.: «Молодь», 1989. – 295 с.

Khyzhnyak I. TheU.S.GovermentculturalPolicy-Making / I. Khyzhnyak. – Ohio: BowlingGreenUniv. PooularPress, 1993. – 286p.

Хижняк І.А. Патронована культура та культурна демократія у США / И.А. Хижняк. – К.: Друкарня МВС «Україна», 2011. – 447 с.

Хижняк И.А. Рок-н-ролл: информационная реальность и виртуальность / И.А. Хижняк. – Хмельн.: «Освіта України», 2014. – 275 с.

Колективні монографії

Хижняк І. Міжнародні відносини та глобальні імперативи / І. Хижняк // Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. проф. Б. Гуменюка і проф. С. Шергіна. – К.: Університет «Україна», 2009. – С.53-72.

Підручники

Хижняк І.А. Нова історія міжнародних відносин у системному форматі (1648-1918): підруч. для студ. вищ. навч. закл./ І.А. Хижняк. – К.:ДП «Вид. дім «Персонал», 2009. – 224 с.

Хижняк И.А. Системы международных отношений в истории нового времени / Морион (И.А. Хижняк). – К.: «Освіта України», 2011. – 360 с.

Khyzhnyak I.А. Historical, Social and Political Back ground of Great Britain and Common wealth of Nations. A Text Book. Expanded Course Syllabus, Seminars and Independed Students Research Formats/ I.А. Khyzhnyak. – K.: «Ukraine», 2013. – 137 р.

Khyzhnyak I.А. Historical, Political, Social and Cultural Background of North American Countries. A Text Book. Expanded Course Syllabus, Seminars and Independed Students Research Formats/ I.А. Khyzhnyak.– K.: «Ukraine»; Open International University of Human Development, 2014. – 149 р.

Статті

Хижняк І.А. Держава всупереч: імперативи забезпечення державного суверенітету України доби Незалежності / І. Хижняк // Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – К.:Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – С. 332-343.

Хижняк И.А. Прелюдия славы – системная рапсодия Провидения на тему «Независимость США» / И.А. Хижняк // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць. Випуск 107. Частина І (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – С. 22-28.

Хижняк І.А.Складові безпекового імперативу та стилістика перфоменсу сучасної української політики /І.А. Хижняк // Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 127-131.

Khyzhnyak I.А.Decision-MakersOnTheSpotlight: EffectsOfInformationalPressAnd Public Coverage On Perfections Of Political PR In The USA, Russia And Ukraine / I.А. Khyzhnyak // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 116. Частина І (у двох частинах). – К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – Р. 23-27.

Хижняк И.А. Рок-музыка: истоки возникновения / И.А. Хижняк // Історія в школі. – 2014. –№ 4-5. – С. 47-51.

Хижняк И.А Рок-музыка: истоки возникновения / И.А. Хижняк // Історія в школі. – 2014. – № 6-7. – С. 45-52.

Хижняк І.А. Держава всупереч:імперативи забезпечення її суверенітету – двадцять років потому Української Незалежності / І.А. Хижняк // Гілея. Історичні науки, філософські науки, політичні науки. – 2013. – Випуск 78 (№ 11). – С. 357-360.

Хижняк І.А. Другий етап «Держави всупереч»: уроки Євромайдану VS реалій об’єктивних історичних обставин / І.А. Хижняк // Гілея. Історичні науки, філософські науки, політичні науки. – 2014. – Випуск 84(№ 5). – С.502-506.

Про Хижняка І.А. надруковано матеріали в таких виданнях:

Професори педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Бібліографічний довідник. 2-ге видання. До 175-річчя ювілею. – Київ: Вид-во НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 363

Володіє англійською, французькою, арабською, російською мовами вільно.

Перейти до початку