>

ZHERNETSKA Olga Vasilivna

Zernetska Olga Vasilivna, born in 1949.

Head of the Department of Global and Civilizational Processes. Chief Research Fellow. Doctor of Political Science, Professor.

Specialty: political scientist-internationalist, specialist in global development, global communication.

Sphere of scientific interests: global communication and international relations; political communication and new media; history and theory of global communication.

Закінчила Мінський державний педагогічний інститут іноземних мов у 1971 р., аспірантуру Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка АН УРСР (з відривом від виробництва) в 1977 р. Захистила кандидатську дисертацію «Австралійський соціальний роман 1930 рр.» за спеціальністю 10.01.05 «Література країн Західної Європи, Америки та Австралії» в 1980 р. Закінчила докторантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України в 1998 р. Захистила докторську дисертацію «Глобальні трансформації систем масової комунікації» (2000 р.) за спеціальністю 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» – першу в Україні та на теренах СНД, присвячену проблемам глобалістики в інформаційно-комунікаційній галузі.

Закінчила Інститут міжнародної торгівлі (Institute of International Trade. Educational Services International (1992). Alhambra, California, USA). Набула сучасної кваліфікації у галузях мікро- й макроекономіки ринкового суспільства, міжнародної торгівлі, маркетингу та реклами.

Перебувала у науковому відрядженні до The Golds mith College, London University; Birmingham University, Nottingham University (1990) в рамках наукового обміну ученими між АН СРСР та The Royal Society, London, UK.

Виграла науковий грант Британської Ради (The British Council) 1993 р. для проведення науково-дослідницької роботи у Вестмінстерському університеті (The West minster University). Зустрічалася з провідними науковцями в Стерлінзькому та Шеффілдському університетах, читала лекції для докторантів та викладачів (the University of Sterling, the University of Sheffild).

Літня школа для підвищення кваліфікації в галузі «медіа та демократія» – Південно-Східний університет (Будапешт, Угорщина) – 1997 р.

Працювала викладачем англійської мови в Мінському державному педагогічному інституті ім. О.М.Горького (1971 – 1974 рр.).

Працювала на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР (1977 – 1987 рр.).

З 1987 р. по 2014 р. – старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, головний науковий співробітник в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

З 2014 р. – головний науковий співробітник відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

З 4 лютого 2015 р. – завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Член спеціалізованих вчених рад: Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України з політичних наук (2001 – 2013 рр.); Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України з економічних наук (2001 – 2013 рр.); Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності журналістика (2001 – 2004 рр.).

Член редакційних колегій: наукового журналу «Дослідження світової політики. Актуальні проблеми». Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ (2001 – 2013 рр.); наукового журналу «Економічний часопис – ХХІ» Інституту суспільної трансформації (2008 – до сьогодні); наукового журналу «Вісник Інституту журналістики» Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка (2003 – до сьогодні); науково-практичного журналу «Інформаційне суспільство» Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка спільно з Академією вільної преси (2005 – до сьогодні).

Член Міжнародної асоціації медіа та комунікаційних досліджень (з 1992 р.).

Член Експертної ради при Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення (2000 – 2004 рр.);

Член робочої групи Верховної Ради України з підготовки «Закону про рекламу»;

Член Громадської Ради Парламентської бібліотеки України.

Нагороди:

Почесна відзнака «Трудова слава» – Міжнародна Академія рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» (2010 р.).

Лауреат Премії НАН України ім. М.В. Птухи (2000 р.) за цикл наукових праць «Глобалізація і інтеграція світового розвитку».

Нагороджена медаллю АН УРСР та премією для молодих учених (1981 р.) за монографію «Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ ст.».

Лауреат Премії ЮНЕСКО (1995 р.) за працю «Сoncealment of information concerning the interests of nations, peoples and popular groups as a threat to the functioning of democratic civil societies and the consolidation of democracy».

Учасник понад 100 наукових заходів: міжнародні наукові з’їзди, асамблеї, конференції та симпозіуми, зокрема, під егідою ЮНЕСКО, а також інших міжнародних організацій, в Україні та за кордоном (США, Велика Британія, Австралія, Республіка Корея, Угорщина, Росія, Білорусь), круглі столи тощо.

Автор понад 270 наукових публікацій, в тому числі 4 одноосібних та 28 колективних монографій.

Основні публікації:

Монографії

Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини: Монографія / О.В. Зернецька. – К.: Освіта, 1999. – 352 с.

Зернецька О.В. Нові засоби масової комунікації (соціокультурний аспект): Монографія / О.В. Зернецька. – К.: Наукова думка, 1993. – 130 с.

Зернецкая О.В. Вэнс Палмер и австралийский роман / О.В. Зернецкая. – К.: Наукова думка, 1984. – 277 с.

Зернецкая О.В. Австралийский роман 30-х годов ХХ века: монография / О.В. Зернецкая. – Киев: Наукова думка, 1982. – 287 с.

Підручники у співавторстві

Зернецька О.В. Інформаційна безпека в інформаційну добу / О.В. Зернецька // Інформаційне суспільство. Антологія: Навчальний посібник. / Автори М.А. Ожеван, І.М. Новохатько, О.В. Зернецька та ін. – К.: Центр вільної преси, 2006. – 916 с.

Колективні монографії

Зернецька О.В.Тенденції висвітлення глобальними та національними медіа сутності глобальної фінансово-економічної кризи / Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер.авт.кол.: наук.ред., д.е.н., проф., академік Білорус О.Г. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с. – С. 59 – 66.

Зернецька О.В. Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки / Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер.авт.кол.: наук.ред., д.е.н., проф., академік Білорус О.Г. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с. – С. 177 – 185.

Зернецька О.В. М Вдосконалення стратегій державного управління системою медіа та ІКТ в Україні / Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку): кол. монографія / Білорус О.Г., Гаврилюк О.В., Зернецька О.В. та ін. // кер.авт.кол.: наук.ред., д.е.н., проф., академік Білорус О.Г. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с. – С. 59 – 66.

Зернецька О.В. Глобальна політична блоґосфера – нова арена політичної комунікації США і світ ХХІ століття: монографія / Пахомов Ю.М., Коваль І.М., Шергін С.О., Зернецька О.В., Потєхін О.І. та інші. – К.: Центр вільної преси, 2013. – 620 с. – С. 430 – 444.

Зернецька О.В. Рух смислів у глобальному Інтернет-середовищі О.В.Зернецька // Смислова морфологія соціуму: кол. монографія / Л.Аза, О. Зернецька, Н.Костенко, С.Макеєв, Мацко-Демиденко та ін. / за ред. Н.Костенко. – К.: Інститут соціології НАН України. – 2012. – 421 с. – С. 373 -391.

Зернецька О.В. Глобальні тенденції інтеграції, сталого розвитку і конкурентоспроможності у сферах медіа та ІКТ / Глобальна корпоративна система: монографія /О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с. – С. 140 – 152.

Зернецька О.В. Міжнародний досвід формування конкурентоспроможних моделей у медіа та ІКТ секторах в умовах глобальної економічної кризи / Глобальна корпоративна система: монографія /О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с. – С. 263 – 274.

Зернецька О.В. Досвід подолання сучасних глобальних економічних викликів у сферах медіа та ІКТ для побудови конкурентоспроможної ІКТ моделі в Україні // Глобальна корпоративна система: монографія /О.Г. Білорус, О.В. Зернецька, В.А. Вергун та ін.; Кер. авт. колективу і науковий редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2011. – 408 с. – С. 361 – 372.

Зернецька О.В. Експертна оцінка зовнішньої політики України у вітчизняних та зарубіжних медіа // Аналітика, експертиза, прогнозування: монографія / редколегія: М.А.Ожеван, О.В.Литвиненко, О.В.Зернецька та ін. – К.: Науковий центр «Наша культура і наука», 2009. – 612 с. – С. 300-306.

Зернецька О.В. Проблеми конкурентного розвитку системи глобальної комунікації: Розділ ХІІІ колективної монографії // Глобальний конкурентний простір: колективна монографія / Білорус О.Г., Зернецька О.В., Мацейко Ю.М. та ін./ Научный редактор О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2008. – 720 с. – С. 630 – 666.

Зернецкая О.В. Проблемы конкурентного развития системы глобальной коммуникации: Раздел ХШ коллективной монографии // Глобальное конкурентное пространство: монография // Белорус О.Г., Зернецкая О.В., Мацейко Ю.М. та ін./ Научный редактор О.Г. Белорус. – К.: КНЕУ, 2008. – 720 с. – С. 630 – 666.

ZernetskayaO. PoliticalCommunicationandPoliticalEffectsoftheNews. / OlgaZernetskaya.// Newsvs. News. TheElectionCampaignin the TV News Programs: Col. monograph / Ed. by Natalya Kostenko and Valeriy Ivanov; Institute of Sociology of National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Journalism of Kyiv National University Academy of the Ukrainian Press. – K.: ЦВП, 2005. – P. 46-62.

Зернецька О. В. Політична комунікація та політичні аспекти новин. / О. В. Зернецька // Новини vs. новини. Виборча компанія в новинних телепрограмах: монографія. / За редакцією Н. Костенко та В. Іванова. – К.: Центр вільної преси, 2005 – 212 с. – (Розділ 2.1. – С. 46-63)

Зернецька О.В. Інформаційна безпека в інформаційному суспільстві: загрози і ризики / О.В. Зернецька // Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф: монографія. / Відп. ред. В.В. Дурдинець,. Ю. І. Саєнко, Ю.О. Привалов. – К.: Стилос, 2001. – С. 437-449.

Зернецька О.В. Процеси і проблеми глобальної трансформації і соціалізаці індустрії масової комунікації // Глобалізація і безпека розвитку / О. Г. Білорус, Д. Г. Лук'яненко, М. О. Гончаренко, В. А. Зленко, О. В. Зернецька, А. І. Кудряченко, Ю. М. Мацейко, В. Є. Новицький, Ю. М. Пахомов; ред.: О. Г. Білорус; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – К., 2001. – 734 c. – 334 – 360.

Зернецкая О.В. Новостийные медиа в политическом дискурсе / О.В. Зернецкая // Методология исследования политического дискурса: Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов: монография. / Под ред. проф. И.Ф. Ухвановй-Шмыговой. Вып. 2. – Минск: БГУ, 2000. – 386 с. – С. 137 – 145.

Зернецкая О.В. Процессы и проблемы глобальной трансформации и социализации индустрии массовой коммуникации / О.В. Зернецкая // Глобальные трансформации и стратегии развития: коллективная монография. / Под ред. О.Г. Белоруса. – К.: Орияне, 2000. – 756 с.

OlgaV. Zernetskaya. Ucraina: La radiotelevision entre el Estado y el Mercado / OlgaV. Zernetskaya. // La radio y la television de servisio publico: el desafio del siglo XXI por Dave Atkinson y Mark Raboy (Comp.) et al. – Paris: Ecliciones. UNESCO, 1998. – 197 p.– P. 127-131 (іспанською мовою).

OlgaV. Zernetskaya. Un servise public entre l’Etat et la Marche // La television de service public: les defis du XXIe siècle / D. Atkin-son, M. Raboy, O. Zernetskaya et all. – Paris: UNESCO, 1997. – 199 p. (французькою мовою).

Olga V.Zernetskaya. Ukraine: Public Service Broadcasting Between State and Market // Public Service Broadcasting in the Challenges for the 21st Century. / Ed. by D. Atkinson, M. Raboy, O. Zernetskaya et all. – Paris: UNESCO, 1997. – 197 p.

Зернецька О.В. Нові підходи ООН в галузі масової комунікації / О.В. Зернецька // ООН у системі міжнародних відносин: історичний досвід і перспективи: колективна монографія. – Київ: Либідь, 1995. – 128 с. – С. 94-109.

Зернецька О.В. Процеси і проблеми глобальної трансформації і соціалізації індустрії масової комунікації / Глобальні трансформації і стратегії розвитку: Колективна монографія під ред. О.Г. Білоруса. – К.: ВІПОЛ, 1998. – 416 с. – С. 334-360.

Зернецкая О.В. Современные информационные технологии и политический дискурс // Методология исследования политического дискурса: коллективная монография. Под. ред. И.Ф. Ухвановой-Шмыговой. – Минск: Беларусский государственный университет, 1998. – 478 с. – С. 171 – 178.

ZernetskayaOlga. Contemporary Information Technologies and Political Discourse /Olga Zernetska // Perspectives and Methods of Political Discourse Research. – Minsk: Belarus State University, 1998. – 274 р.– Р.14-15.

Olga V.Zernetskaya. Ukraine: Public Service Broadcasting Between State and Market / PublicBroadcastingforthe21st Century: Academic Research Monograph Ed.byMarkRaboy. – John Libbey Media University of Luton Press, 1996. – 456 p. – P. 195 – 211.

Зернецька О.В. Глобальні проблеми теле-, відеопіратства і проблеми розвитку національного телебачення / О.В.Зернецька /Ефір і закон. Випуск перший: На прицілі телепіратство: колективна монографія – К., Агенство Телепресінформ, 1996. – С. 40-46.

Zernetskaya O. Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes. / Zernetska Olga //Сhanging International Order in North-East Asia and Communications Policies. Ed. by Hyejn-Dew Kang. - Seoul: Seoul National University, Communication Research Institute. – NANAM Publishing House, – 1992. – Vol. 29 – Р. 35-44.

Зернецкая О.В. Мир детства в литературе маори / О.В.Зернецкая // Этнография детства. Традиaционные методы воспитания детей у народов Австралии, Океании и Индонезии: Монография / О.Артемова, И.Кабо, О.Зернецкая и др. – М.: Наука, «Восточная литература», 1992. – 191с. – С. 173-189.

Зернецька О.В. Українці в Австралії. Українці в Європі / Українці в світі: колективна монографія / О.В. Зернецька, В.П.Трощинський та ін.) – К.: Наукова думка. – 1990. – 460 с.

Зернецкая О.В. Австралиец и австралийское общество: социально-критические тенденции в современном романе того континента / О.В. Зернецкая Литература и общественное сознание Запада: монография / Затонский Д.В., Зернецкая О.В., Киенко И.А. и др. – К.:, Наукова думка, 1990. – 398 с. – С. 103-119.

Зернецька О.В. Українсько-австралійські літературі зв’язки / О.В.Зернецька / Українська література в загальнослов’янському та світовому контексті. Т.3.: У взаєминах з літературами Заходу і Сходу: Міжнародна колективна монографія / С.Єшич, О.В.Зернецька, М. Партрідж та ін. – К.: Наукова думка, 1988. – 480 с. – С. 382 – 394.

Зернецкая О.В. Роман Колин Маккалоу «Поющие в терновнике». Новые жанровые модификации австралийского романа-саги /О.В. Зернецкая / Взаимодействие формы и содержания в реалистическом художественном произведении: коллективная монография / Д.В.Затонский, О.В. Зернецкая. Оленева В.И. и др. – К.: Наукова думка, 1988. – 376 с. – С. 227-244.

Родзевич О.В. (Зернецкая О.В.) Австралийский социальный роман 30-х годов ХХ века. Творчество В. Палмера и З. Херберта Австралийская литература: коллективная монография / И.Головня, О.В.Родзевич (О.В.Зернецкая), А.С.Петриковская, и др. – М.: Наука, 1978. – 218 с. – С. 34 -58.

Статті

Зернецька О.В. Еволюція стратегій кібербезпеки США. Частина І. / О.Зернецька // UA Foreign Аffairs, 2015. – № 5.

Зернецька О.В. Еволюція стратегій кібербезпеки США. Частина ІІ. / О.Зернецька // UA Foreign Аffairs, 2015. – № 6.

ZernetskaOlga. TheNatureofPowerintheGlobalNetworkSocietyNotesontheMarginsoftheWorkofManualCastells (inEnglish) / Olga Zernetska // Economic Annals – ХХІ. – 2014. – № 1-2. – С. 4-7.

Зернецька О.В. Геополітика комунікації: трансформація функцій і статусів головних акторів у сфері глобального управління комунікацією / О.Зернецька // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2014. - № 2 (70). березень – квітень. – С. 195 – 216.

Зернецька О.В. Право на комунікацію в глобалізованому світі / О.Зернецька // UA Foreign Аffairs. – 2014. – № 9. – С. 38-43.

Зернецька О.В. Комунікація науки з суспільством як інвестиція в майбутній глобальний розвиток / О.Зернецька // UA Foreign Аffairs. – 2014. – № 1. – С. 48-51.

Зернецька О.В. Справа державної безпеки (нотатки з парламентських слухань «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні») / О.Зернецька // UA Foreign Аffairs, 2014. – № 6. – С. 14-17.

Зернецька О.В. Формування антикризових програм менеджменту медіа та ІКТ в Україні в період глобальної кризи / О.В. Зернецька // Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія: Збірник тез доповідей. Міжнародна наукова конференція. – К.: Дипломатична академія України МЗС України, 2014. – С. 62-64.

Зернецкая О.В. Глобальный пандискурс Интернета / О.В. Зернецька, П. Зернецкий // LaTableRonde: Минск, РИВШ 2013. – Випуск 2 . – С. 265-267. (Біларусь, міжнародний науковий журнал).

Зернецька О.В. Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа / О.Зернецька // UA Foreign Аffairs. – 2013. – № 4. – С. 44-49.

Зернецкая О.В. Сквозные смыслы глобального пандискурса Интернета начала ХХІ века / Ольга Зернецкая, Павел Зернецкий // RespectusPhilologicus. – 2013. – № 23(28). – С. 47-57. (Литва, міжнародний науковий журнал).

Зернецька О.В. Політична складова антикризових стратегій глобальних медіа-конгломератів / О.В. Зернецька // Політичний менеджмент. – 2012. – № 4-5 (55-56). – С. 254-257.

Зернецька О.В. Антикризові стратегії в медіа-сфері та секторі ІКТ світової економіки – специфіка взаємодії / Ольга Зернецька // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 7-8. – С. 3-5.

Зернецька О.В. Стратегії розвитку глобальних медіа в період системної кризи / О.Г. Зернецька / UA Foreign Аffairs. – 2012. ­– № 9. – С. 54-56.

Зернецька О.В.Глобальна експансія медіа-імперій як вимір процесів трансформації в сучасному світі: діахронічний зріз / О.В. Зернецька // UA Foreign Аffairs. – 2012. – № 5. – С. 28-31.

Зернецька О.В. Провідні друковані медіа та глобальна криза / О.В. Зернецька // Стратегічні пріоритети: Збірник науково-аналітичних матеріалів. Національний Інститут стратегічних досліджень. – 2011. – № 4. – С. 39-44.

Зернецька О.В. Новий виток конкурентної боротьби в Інтернеті: Cloud computing / Ольга Зернецька // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 9-10. – С. 61-64.

Зернецька О.В. Конкурентна боротьба в Інтернеті і за Інтернет / О.В. Зернецька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Інститут міжнародних відносин. Випуск 102. Частина І. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. –– С. 44-50.

Зернецька О.В. ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи. / О.В. Зернецька // UA Foreign Аffairs. – 2011. – № 10. – С. 36-39.

Зернецька О.В. Жорстка боротьба за м’яку владу в світі (конкуренція в Інтернеті та за Інтернет) / О.В. Зернецька // UA Foreign Аffairs. – 2010. – № 7-8. – С. 42-46.

Зернецька О.В. Національні антикризові стратегії та громадське телерадіомовлення США / О.В. Зернецька // Економічний часопис – ХХІ. – 2010. – № 3-4. – С. 38-41.

Зернецька О.В. Сучасний підручник з масових комунікацій для українського студентства: рецензія на підручник С.М. Квіта Масові комунікації. – Київ: Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2008. – 206 с. / О.В. Зернецька // Освіта України. – 17 лютого 2009 р.

Зернецька О.В. Глобальна політична блоґосфера – нова арена політичної комунікації / О.В. Зернецька // Політичний менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 13-26.

Зернецкая О.В. Глобальные спутниковые новостные сети: начало ХХІ века / О.В. Зернецкая // RespectusPhilologicus. – 2009. – № 15 (20). – Р. 210-219. (Литва, міжнародний науковий журнал).

Зернецька О.В. Переможна зброя нового хазяїна Білого Дому / О.В. Зернецька // Зовнішні справи. – 2008. – № 12. – С. 24-26.

Зернецька О.В. Інтернет-пастка для молоді / О.В. Зернецька // Дзеркало тижня. – 24-30 березня 2007. – № 11. – С. 20.

Зернецька О.В. Глобалізація через модернізацію та інновацію: розвиток інформаційно-комп’ютерних технологій у Китаї та Індії в контексті глобалізаційних процесів / О.В. Зернецька // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць. Випуск 38. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 267-304.

Зернецька О.В. Рада Європи та проблема громадського телерадіомовлення / О.В. Зернецька // Голос України. – 2005. – 15 листопада. – С. 7.

Зернецька О.В. Нова еліта ХХІ століття – медіакратія / О.В. Зернецька // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй: Зб. статей. – К.: ТОВУВПК «Екс Об.», 2006. – С. 47-54.

Зернецька О.В. Трансформація віртуального простору та парадигми впливів мас-медійних дискурсів / О.В. Зернецька, П.В. Зернецький // Політичний менеджмент. – 2005. – № 3. – С. 100-107.

Зернецька О.В. Віртуальна дипломатія / О.В. Зернецька // Укр. дипломатична енциклопедія, Т. 1. – К.: Знання України, 2004. – С. 368; Зернецька О.В. Дипломатія мережева / О.В. Зернецька // Укр. дипломатична енциклопедія. Т.1. – К.: Знання України. 2004.– С.381.

Зернецька О.В. Медіа-дипломатія / О.В. Зернецька // Укр. дипломатична енциклопедія. Т.2. – К.: Знання України. 2004. – С. 31-32.

Зернецька О.В. Філософія глобалістики / О.В. Зернецька // Політика і час. – 2004. – № 11. – С. 67-75.

Зернецька О.В. PR-манікулятивний вплив. Комунікативна теорія і практика / О.В. Зернецька, П.В. Зернецький // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3. – С. 101-113.

Zernetska О. Democratic Tendencies in the Development of the Mass Media in Ukraine / O. Zernetska // Shifting Centers. Paper Presented to General Assembly and 20 Scientific Conference of International Association of Media and Communication Research. – Sydney, Australia, 18-24 August 1996.

Zernetska O. The Current State of the Ukrainian Media / O. Zernetska// Paper Presented to Post-Soviet Media in Transition Symposium. – Sterling, Scotland, University of Sterling, February 2-5, 1996. –Р. 9-14.

Zernetska O. Concealment of Information Concerning the Interest of Nations, Peoples and Popular Groups as a Threat to the Functioning of Democratic Civil Societies and the Consolidation of Democracy / Zernetska Olga// Paper Presented to UNESCO. – Paris, UNESCO, 1995.

Zernetskaya Olga. BroadcastingReforminUkraine / Olga Zernetska // MediaDevelopment. – 1994. – № 1. – Vol. XL 1. – Р. 32-34,

Zernetskaya Olga. Democracy and Television in Ukraine. Paper Presented to the Pan-European Conference«Turbulent Europe. Conflict, Identity and Culture» / Olga Zernetska // BFI. – 1994. –Р. 18.

Зернецька О.В. «Хазяї глобального села». Проблеми масової комунікації в Західній Європі / О.В. Зернецька // Політика і час. – 1993. – № 5. – С. 52-55.

Zernetskaya O. Ukrainian Telecommunications in the Context of Political and Economic Changes / Olga Zernetska // Seoul: Seoul National University, Communication Research Institute. – 1992. – Vol. 29 – Р. 35-44.

Про Зернецьку О. В. надруковано матеріали в таких виданнях:

Власов В.І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії у трьох томах. Том 3. Особистості в дослідженнях по глобалізації /В.І.Власов. – К.: ННЦУ «ІАЕ» ДНСГБ НААН, 2012. – С.113-114.

Жінки-вчені Києва. – К.: Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Київський Центр науково-технічної і економічної інформації, Громадська організація «Жінки в науці», 2003 р. – С. 175 - 176.

Витер И.И. Новый фактор глобализации // Экономика Украины. – 2000. – № 8. – С. 91 – 92.

Raboy M. The World Situation on Public Service Broadcasting: Overview and Analyses //AMIC Seminar on Changing Media Environment on Public Service Broadcasting in Asia/ - Seoul? September 28-29, 1995. «Singapore» Asian Media Information and Communication Centre, 1995.

Lauter Paul. Cannons and Contexts. – New-York: Oxford University Press, 1991.

Emelyanova – «SovietLiterature», 1984, № 12. Про виступ О.В.Зернецької на Всесоюзній Шекспірівській конф. у Москві, липень 1984 р.

Володіє англійською, французькою, білоруською, російською мовами вільно; іспанська, італійська – базові знання.

Електронна адреса:

More in this category:

Перейти до початку