>

Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Зб.н.пр. / За ред. д.і.н., проф. А.І. Кудряченка; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» - K.: Фенікс, 2014. -310 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у травні 2013 року. Авторами проаналізовано широке коло питань теоретичного дискурсу у царині дослідження міжнародних відносин, висвітлено роль і значення конфліктів як складової розвитку суспільно-політичного життя країн і народів світу, з’ясовано причини, сутність та наслідки глобальних і регіональних конфліктів в історії людства, визначена роль системи міжнародної безпеки для подальшого сталого розвитку людської цивілізації.

ISBN 978-966-136-196-5

Перейти до початку