>

«Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2017–2019 pp.). / За загальною редакцією член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. – 448 с.

Підготовлений науковим колективом збірник аналітичних записок Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за 2017–2019 роки продовжує слушну традицію таких видань в Інституті. Попередній науковий збірник із аналітичними записками 2014–2017 років, який був виданий у 2017 році, отримав схвальні відгуки науково-експертної спільноти. Нинішнє видання містить тексти аналітичних записок, підготовлених і переданих до органів державної влади України з конкретними пропозиціями щодо можливостей, шляхів, способів та інструментів розв’язання актуальних проблем сучасності, передусім, у сфері входження України до світового співтовариства та імплементації ефективного зарубіжного досвіду в нашій країні.

Представлені матеріали становлять інтерес та стануть у нагоді вітчизняним політикам і дипломатам, а також науковцям – історикам, політологам, економістам, фахівцям-міжнародникам, культурологам, філософам та всім, хто цікавиться проблемами розвитку України, її успішного просування на міжнародній арені та формування ефективних стратегій реагування на виклики сучасного світу.

Download attachments:
Перейти до початку