>

Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В.Толстова; ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України" - К.: Державна установа "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2019. - 332 с.

ISBN 978-966-02-9200-0

Download attachments:
Перейти до початку