Publications - Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
У колективній монографії проаналізовано теоретичні та практичні проблеми еволюції культурно-історичних цінностей у світлі глобалізаційних процесів, розкрито модифікації та перспективи політики мультикультуралізму у ХХІ ст., доведено провідну роль європейських демократичних цінностей у розбудові правової держави та громадянського суспільства. З урахуванням позитивного досвіду розвинутих європейських країн запропоновані напрями реформування окремих сфер української політики. Авторами визначена особлива роль європейських політичних і культурно-цивілізаційних цінностей для розвитку суспільства в майбутньому. Електрона версія монографії
Автори монографії всебічно досліджують феномен розвитку Європи, її культурно-цивілізаційні параметри і залученість України до цих процесів. У роботі висвітлюються важливі тенденції зміцнення цивілізаційних та культурно-політичних вимірів, які уможливили формування Європейського Союзу як унікального об’єднання, шо нарощує геополітичний вплив та сприяє поширенню і поглибленню інтеграції до загальноконтинентальних масштабів. Окремо проаналізовано європейський вибір України, його цивілізаційну складову, а також розвиток держави та громадянського суспільства в контексті формування спільного європейського простору.
Колективна монографія науковців Інституту європейських досліджень НАН України та інших академічних інститутів, дослідницьких установ та викладачів вузів України – є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень аналізу актуальних проблем реалій, можливостей, проблем і перспектив ствердження незалежної Української держави у колі європейських країн.

Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. - № 3 (15) – К., 2021

Problems of world history: a scientific journal. - No. 1. - К., 2016

Problems of world history: a scientific journal. - No. 1 (3) - K., 2017

Problems of world history: a scientific journal. - No. 2. - K., 2016

Problems of world history: a scientific journal. - No. 2 (4) - K., 2017

Problems of world history: a scientific journal. - No. 1 (5) - K., 2018

Problems of World History: Scientific Journal. - No. 2 (6) - K., 2018

Page 16 of 28
Перейти до початку