Publications - Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у травні 2019 року. Визначено теоретико-методологічні засади дослідження політики пам’яті та основні напрями теоретичної рефлексії memory studies, висвітлено взаємозв’язок соціальних інститутів і колективної пам’яті, досліджено коммеморативні практики в соціокультурному дискурсі бібліотеки Конгресу США та інтерактивні практики осмислення минулого через художні образи у соціальних…
Нинішня криза у відносинах між Росією і США поступово назрівала з кінця жовтня 2021 р., коли в американських ЗМІ почалася гучна інформаційна кампанія про посилення загрози російського військового вторгнення в Україну. Центральна теза цієї кампанії, до якої активно долучився Державний департамент США, полягала в зосередженні навколо кордонів України великого угруповання російських військ, достатніх для прямого вторгнення і окупації української території.
У збірнику наукових праць представлені статті учасників першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії «Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у жовтні 2020 р. Досліджено соціальний, економічний і культурний контексти утворення та становлення держави Австралійський Союз; проаналізовано процеси подолання колоніальної спадщини Британської імперії в Австралійському Союзі; розглянуто вплив становлення Австралії на міжнародно-політичні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні; висвітлено історію українців Австралії.Збірник…
У збірнику представлені тези доповідей на Всеукраїнських наукових конференціях «Зовнішньополітичні стратегії держав євроатлантичного співтовариства: історія та сучасність» (м. Київ, 11 квітня 2017 р.) та «Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки» (м. Київ, 29 березня 2018 р.), проведених Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України». У статтях авторів збірника висвітлено актуальні проблеми міжнароднихвідносин у контексті формування зовнішньополітичного курсу різних країн світу. Проаналізовано тенденції та особливості зовнішньополітичних позицій США, держав ЄС…
У збірнику представлені тези доповідей учасників міжнародних конференцій, проведених Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України». Розглянуто історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації, досліджено еволюцію цінностей у відповідь на виклики світового розвитку; проаналізовано регіональні та локальні цивілізації та їхні цінностей; виявлено вплив європейських цінностей на розвиток Украї ни; розкрито науковий дискурс з проблеми цивілізаційних цінностей. Збірник представляє інтерес для науковців і фахівців з проблем історії, філософії, політології, глобалістики, світової економіки…
У збірнику наведено стислий виклад доповідей, поданих на IІ всеукраїнську науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи», присвячених широкому колу актуальних питань з історії України, всесвітньої історії, джерелознавства, антропології, методології історичних досліджень нового та новітнього періодів. Для істориків, фахівців із суміжних дисциплін, усіх, хто цікавиться малодослідженими сторінками минулого.
У збірнику наведено стислий виклад доповідей, поданих на І всеукраїнську науково-практичну конференцію «Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи», присвячених широкому колу актуальних питань з історії України, всесвітньої історії, джерелознавства, антропології, методології історичних досліджень нового та новітнього періодів. Для істориків, фахівців із суміжних дисциплін, усіх, хто цікавиться малодослідженими сторінками минулого.
У збірнику наукових праць представлено статті, у яких аналізуються історичні витоки формування зовнішньої політики пострадянських країн; внутрішні та зовнішні чинники міжнародного позиціювання країн Балтії, пострадянської Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії; зовнішньополітичні інтереси Росії на пострадянському просторі; вплив соціально-економічних проблем на формування зовнішньої політики пострадянських країн.

Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. - № 3 (15) – К., 2021

Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених: збірник тез учасників конференції молодих учених / за заг. ред. к.і.н., доцента Солошенко В.В. Відповідальні редактори: к.і.н. Мудрієвська І.І., к.і.н. Сафар’янс Є.В., к.ю.н. Малишев О.О.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ : Фенікс, 2020. 384 с.
Page 1 of 28
Перейти до початку