>

ROSUMYUK Volodymyr Mikhailovich

Leading Research Fellow. Candidate of Political Science, Senior Research Fellow.

Розумюк Володимир Михайлович - народився у 1974 р. У 1996 р. закінчив Національний Педагогічний Університет імені М.П.Драгоманова, у 1996-1999 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі загальної історії НПУ ім. Драгоманова.

У 2001 році захистив кандидатську дисертацію «Тоталітарна держава: еволюція політичних режимів у міжнародному контексті».У 1996 – 2002 рр. працював викладачем на кафедрі загальної історії НПУ ім. Драгоманова, у 2002-2004 рр. – старшим науковим співробітником відділу Трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України. З 2004 по 2012 рр. - старший науковий співробітник та вчений секретар відділу Теорії міжнародних відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, з 2013 р. – в.о. завідуючого відділу Теорії міжнародних відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

Сфера наукових інтересів: теорія міжнародних відносин, історія міжнародних відносин, теорія демократії, теорія ідеологій, всесвітня історія.

Розумюк В.М. автор понад 70 наукових робіт.

Наукові публікації (вибірково)

Розумюк В. Доктрина «кінця ідеології» // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип.3 (64) / Гол. ред. Ю.М.Пахомов / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2013. – С.64-72.

Розумюк В. Нація і національна держава // Антологія творчих досягнень, К.: ІСЕМВ НАН України. Вип.6, 2012. – С.239-247

Розумюк В. Нацистська доктрина зовнішньої політики // Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. К. : КиМУ, 2013. – Вип. 6. —  С. 297-310.

Розумюк В. Америка та її занепад: ілюзії й реалії світової політики // Проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. К. : КиМУ, 2012. – Вип. 4. —  С. 86-100.

Розумюк В. Проблема національного суверенітету в сучасних міжнародних відносинах // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. Наук. ред. Канцелярук Б. та ін. – К.: КиМУ, 2011. – Вип.3. – С. 255-268

Розумюк В. Внутрішньополітичні детермінанти зовнішньої політики: війни революційної Франції та діяльність «Священного Союзу» // Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. / Відп. ред. С. В. Кононенко. — К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. — Вип. 3 (52). – С.84-99.

Розумюк В. Історична динаміка трансформації концепції «революційної війни» в ідеології наукового комунізму // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2006. – № 18, – С.179-184.

Розумюк В. Політичні еліти в олігархічних режимах // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй, К.: ТОВ УВПК „ЕксОб”, 2006, Т. 2, – С.393-397.

Розумюк В. Ідеологічні детермінанти геополітичної «науки» // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – Вип..30, – С.603-609.

Розумюк В. Міф тоталітарної «ідеократії» // Наукові записки/ Курасівські читання – 2005, К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса, 2006, серія „Політологія і етнологія” вип. 30, кн.2, –С.206-216.

Перейти до початку