>

LUKASH Olga Ivanivna

Lukash Olga Ivanivna, born in 1952.

Senior Research Fellow. Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow.

Specialty: historian, indologist, orientalist.

Sphere of scientific interests: modern development of India, its international relations, regional policy of the country, its specificity in South Asia; the history of India's international relations with the leading countries of the world, especially with China, the USA, the countries of the PSA; the history of Ukrainian-Indian relations; development of indology in Ukraine.

Закінчила історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1976 р. У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію: «Участие Украинской ССР в содействии Советского Союза освободившимся странам в области образования и научно-технического развития (60-70-е годы)» за спеціальністю – Всесвітня історія.

Після закінчення університету пройшла стажування в Інституті історії АН України (1976-1978 рр.). Підвищувала кваліфікацію на І-й та ІІ-й Школах молодих вчених-сходознавців, організованих і проведених Інститутом сходознавства РАН у 1980-ті рр.; стажувалась та підвищувала кваліфікацію в Університеті ім. Дж. Неру (Нью-Делі, Індія) у 1990-ті рр.

Трудову наукову діяльність почала в 1976 р. в Інституті історії АН України на посаді стажиста-дослідника, надалі в цьому інституті пройшла шлях від лаборанта до старшого наукового співробітника у відділі зарубіжної історіографії та історичних зв’язків України з зарубіжними країнами. Одночасно у цьому відділі виконувала науково-організаційну роботу – була вченим секретарем, профоргом, парторгом відділу, членом та секретарем комісії по контролю за якістю наукової продукції Інституту історії АН України. На початку 1990-х років увійшла до складу ініціативно-організаційної групи вчених АН України зі створення Інституту сходознавства ім. А. Кримського. У 1990 – 1992 рр. була першим вченим секретарем Інституту сходознавства ім. А. Кримського, а також зав. сектору Індії та країн Південно-Східної Азії.

У 1992 – 2013 рр. працювала в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України у відділах АТР (п’ять років була вченим секретарем цього відділу), у відділі глобалістики, геополітики та геоекономіки, а також працювала старшим науковим співробітником у відділі країн Азії і Африки. З 1994 р. багаторазово брала участь у міжнародних форумах в Індії, в тому числі у Міжнародній науковій конференції, присвяченій 50-річчю ООН (1994 р., Нью-Делі, Індія) де виступала з науковою доповіддю як делегат від України й була єдиною жінкою-делегатом серед іноземних делегатів, що представляли 45 країн світу. У наступні роки (1995, 1997, 2003, 2007) представляла українську індологію на наукових міжнародних конференціях, організованих провідними науковими та освітніми центрами Індії – Університетом ім. Дж. Неру (Нью-Делі), Індійською Радою з міжнародних відносин (ICWA, Нью-Делі), Інститутом передових досліджень (IIAS, Симла), а також читала лекції з міжнародної проблематики та індології для студентів та викладачів в Університеті ім. Дж. Неру (Нью-Делі) і Бомбейському університеті (Мумбаї).

Паралельно викладала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Київському гуманітарному інституті та інших вузах.

Член вчених рад: Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (1991 – 1992 рр.), Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України (2000 – 2004 рр.).

З 2000 р. Президент Всеукраїнської асоціації індологів (ВУАІ).

Автор понад 200 наукових робіт, у тому числі 2 одноосібних та 10 колективних монографій, учасник понад 180 наукових міжнародних заходів.

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

1. Лукаш О.І. Украинская ССР в связях Советского Союза с развивающимися странами: 60-80-е годы: монографія / О.И.Лукаш. – К.: «Наукова думка», 1990. – 120 с.

Колективні монографії

1. Лукаш О.И. Индия на пути реформ и модернизации во второй половине ХХ в.: раздел кол. Монографии / Цивилизационная структура современного мира. В 3-х томах. Том 3. Цивилизации Востока в эпоху глобализации. Кн.1. Мусульманско-афразий­ская и индийско-южноазиатская цивилизации / Под ред. акад. НАН Украины Ю.Н. Пахомова и д.и.н. Ю.В.Павленко К.: «Наукова думка», 2008. – С. 382-394.

2. Лукаш О.И. Результаты модернизации и особенности социально-экономического развития Индии в конце ХХ – начале ХХІ вв.: раздел кол. монографии/ Цивилизационная структура современного мира. В 3-х томах. Том 3. Цивилизации Востока в эпоху глобализации. Кн.1. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации / Под ред. акад. НАН Украины Ю.Н. Пахомова и д.и.н. Ю.В.Павленко К.: «Наукова думка», 2008. – С. 394-405.

3. Лукаш О.И. Региональная политика Индии в контексте новых тенденций в Южной Азии: раздел кол. монографии / Цивилизационная структура современного мира. В 3-х томах. Том 3. Цивилизации Востока в эпоху глобализации. Кн.1. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизации / Под ред. акад. НАН Украины Ю.Н. Пахомова и д.и.н. Ю.В. Павленко К.: «Наукова думка», 2008. – С. 405-417.

Статті

1. Лукаш О. Науково-технічні зв’язки СРСР з Індією (1970-1975) О.І. Лукаш // Український історичний журнал. – 1979 – № 8.– С. 76–83.

2. Лукаш О. Участь Української РСР у співробітництві Радянського Союзу з Індією (70-80-ті рр.)О.І. Лукаш // Український історичний журнал. – 1982. – № 3. – С. 101–108 (у співав. з С. Полюком).

3. Лукаш О.І. Участие АН УССР в научно-технических связях Советского Союза с развивающимися странами (1960-1975)/О.І. Лукаш // Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы. Збірник нау­кових праць. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К.: Наукова думка, 1982. – Вип. 2. – С.57-65.

4. Лукаш О.І. Участь Української РСР в співробітництві Радянського Союзу з країнами, що розвиваються, в галузі вищої освіти/О.І. Лукаш // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. Збірник нау­кових праць. / Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К.: Наукова думка, 1982. – Вип. 12. – С. 47-68.

5. Лукаш О.І. Сприяння Української РСР країнам, що розвиваються, в підготовці кадрів для індустріалізації/О.І. Лукаш // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. Збірник нау­кових праць./ Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К.: Наукова думка, 1987. – Вип. 13. – С. 87-95.

6. Лукаш О.І. Українсько-індійські зв’язки в галузі науки і техніки / О.І. Лукаш // Історичні дослідження. Історія зарубіжних країн. Збірник нау­кових праць. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К.: Наукова думка, 1988. – Вип. 14. – С. 39-48.

7. Лукаш О.І., Седнєв В.В. АТР сьогодні: погляд з України/О.І. Лукаш // Політика і час – 1994. – № 4. – С. 37-41.

8. Lukash Olga. Indo-Ukrainian Relations and its International Significance // Indian Quarterly. A Journal of International Affairs. – New Delhi: ICWA, 1994. – Vol. 3. Indian Council of World Affairs. – P. 22-27.

9. Лукаш О.І., Поліха І.З. «Некласична складова» АТР. Південна Азія: нові реалії і перспективи регіонального співробітництва / О.І. Лукаш // Політика і час, 1996, № 4. – С.28-34.

10. Lukash Olga. Issues of the Cultural Development of India and the World Civilization // Indian Quarterly. A Journal of International Affairs. – New Delhi: ICWA, 1997. – Vol. 1-2. Indian Council of World Affairs. – P. 43-47.

11. Лукаш Ольга. Внешняя политика Индии в 90-е годы: новые тенденции // Очерки политического и социально-экономического развития стран Востока. Сборник научных статей / Институт мировой экономики и международных отношений / О.І. Лукаш. – К.: «Хрещатик», 1998. – С. 101-120.

12. Лукаш О.І. Індологія в Україні: історія і сучасність / О.І. Лукаш // «Східний світ», 2000 – 2001. – К.: 2001, № 1. – С. 62-65.

13. Лукаш О.І. Українсько-індійські відносини / О.І. Лукаш // Україна дипломатична. – К.: «Вища школа», 2003. – Вип. ІІІ. – С. 596-608.

14. Лукаш О. З історії розвитку українсько-індійських зв’язків // Індія: давнина і сучасність / О.І. Лукаш // Збірник нау­кових праць. Вип. 1. / Національна академія наук України. Інститут сходознавства ім. А.Кримського. Інститут світової економіки і міжнародних відносин. Всеукраїнська асоціація індологів. – К.: видавництво «Міленіум», 2003. – С. 75-86

15. Лукаш О. Індія в Русі неприєднання: історія і сучасність // Індія: давнина і сучасність / О.І. Лукаш Збірник наукових праць. Вип. 1./ Національна академія наук України. Інститут сходознавства ім. А.Кримського. Інститут світової економіки і міжнародних відносин. Всеукраїнська асоціація індологів. – К.: видавництво «Міленіум», 2003. – С. 41-62.

16. Лукаш О.И. Индия и особенности процесса регионализации в Южной Азии / О.І. Лукаш // ICANAS ХХХVІІ. Международный конгресс востоковедов / Тезисы научных докладов конгресса. Часть ІІІ – М.: ICANAS, 2004. – С. 523-524.

17. Лукаш О.І .Індія: національні інтереси і глобальні пріоритети/О.І. Лукаш // Матеріали міжнародної наукової конференції «VIII Сходознавчі читання А. Кримського» / Інститут сходознавства НАН України,. – К., 2005. – С. 93-97.

18. Лукаш О.И. Региональная политика Индии в условиях глобализации / О.І. Лукаш // Индийские исследования в странах СНГ. Материалы научной конференции. – М.: Институт востоковедения РАН. Культурный центр им. Дж. Неру. Посольство Индии в РФ, 2007. – С. 382-399.

19. Лукаш О. Доцентрові процеси в регіоні Південної Азії у контексті еволюції індійсько-китайських відносин/О.І. Лукаш // Дослідження світової політики / Збірник наукових праць/ Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2011. – № 1(54). – С. 242-247.

20. Лукаш О.І., Рачек А.В. Українсько-індійські гуманітарні зв’язки: історія і сучасність / О.І. Лукаш // Проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць/ Київський міжнародний університет, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України., 2012. – К., 2012. – Вип. 4. – С. 259 – 273.

21. Лукаш О. Індія – Китай – США: перспективи створення нового світового порядку // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів XXI століття: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 10 червня 2014р.). – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 119-125.

22. Лукаш О.І. Індія і Китай як визначальні джерела створення нового світового порядку: на шляху мирного співіснування та мультикультурної демократії/ О.І. Лукаш // Глобальна периферія в ХХІ ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу. Збірник наук. праць. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», видавництво «LAT&K», 2014. – С. 202-224.

23. Лукаш О.І. «Єдність у різноманітності» як головна особливість розвитку індійської цивілізації / О.І. Лукаш // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 51-60.

24. Лукаш О.І., Коновалов І.С. Розвиток українсько-індійських гуманітарних зв’язків: цивілізаційний вимір / О.І. Лукаш, І.С. Коновалов // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, О.І. Лукаш, Н.Д. Городня та ін. – К., 2015. – 230 с. – С. 90-99.

Про Лукаш О.І. надруковано матеріали в таких виданнях:

1. Комаренко Т. Лукаш Ольга Іванівна // Вчені Інституту історії України: біобібліографічний довідник. Серія «українські історики». Вип. I. – К., 1998. – С. 191 – 192.

2. Лукаш Ольга Іванівна // Сходознавство і візантологія в Україні в іменах: біобібліографічний словник (біобібліогр. слов.) / упоряд.: Е.Г. Циганкова, Ю.М. Кочубей, О.Д. Василюк; ред. кол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.] – К.: Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України. – 2011. – С.138 – 139.

Володіє: англійською, гінді, російською мовами.

Електрона адреса:

Перейти до початку