>

DRONIV Victoria Viktorivna

Droniv (Matyushko) Victoria Viktorivna, born in 1991.

Junior Research Fellow. Master of Economics.

Specialty: economist-internationalist.

Sphere of scientific interests: globalization, geo-economics, international tourism, the process of functioning of the world tourism market in the conditions of the global crisis.

Закінчила Київський університет туризму, економіки і права у 2014 р., кваліфікація – економіст-міжнародник, магістр, спеціальність – міжнародні економічні відносини. Працювала економістом 1-ї категорії в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України з квітня 2013 р. по січень 2014 р.

З 2014 р. – молодший науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Основні публікації:

Колективні монографії

Матюшко В.В. Розвиток глобальної туристичної індустрії та стратегія України на ринку туристичних послуг // Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи співрозвитку): Монографія / О.Г.Білорус, О.В. Зернецька, Р.Н.Жангожа та ін.], кер. авт. колективу і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – С. 246-259.

Статті

Матюшко В.В. Еволюція та тенденції реалізації інноваційних стратегій туристичного бізнесу: доповідь // «Еволюція світового розвитку: глобальні виклики і глобальна дипломатія»: міжнародна наукова конференція, 18 грудня 2014 р. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Дипломатична академія України при МЗС України, 2015. – С. 79-85.

Матюшко В.В. Торговельно-економічні відносини між Україною та Туркменістаном їх стан та перспективи: доповідь / В.В. Матюшко // «ХХ-та річниця позитивного нейтралітету Туркменістану як фактор безпеки і стабільності у світі»: міжнародна науково-практична конференція, 12 березня 2015 р. – К.: Міністерство закордонних справ України, Дипломатична академія України при МЗС України, Посольство Туркменістану в Україна, 2015. – С. 202-206.

Матюшко В.В. Діяльність міжнародної туристичної організації UNWTOв розвитку міждержавної взаємодії: доповідь / В.В. Матюшко // Стратегічні партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин: міжнародна наукова конференція, 31 березня 2015 р. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – С. 112-126.

Про Матюшко В.В. надруковані матеріали в таких виданнях:

Власов В.І. Вагомий внесок у теорію глобального розвитку. Рецензія на колективну монографію «Еволюція світ-системи глобалізму (стратегічні імперативи співрозвитку)» / В.І.Власов // Економічний часопис-ХХІ. – 2015. – № 1-2 (1). – С. 110.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

More in this category:

Перейти до початку