>

Захист дисертаційного дослідження В.В. Алмашій "Українці Словаччини: громадсько-культурне життя та процес національного самовизначення (1989-1995 рр.)"

Захист дисертаційного дослідження В.В. Алмашій "Українці Словаччини: громадсько-культурне життя та процес національного самовизначення (1989-1995 рр.)" відбудеться «13» травня 2021 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.25901 Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 5, зала засідань. Роботу виконано у відділі теорії і методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Солошенко Вікторія Віталіївна, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», заступник директора з наукової роботи.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Віднянський Степан Васильович, Інститут історії України НАН України, відділ історії міжнародних відносин і зовнішньої політики України, завідувач; доктор історичних наук, професор
Трощинський Володимир Павлович, Національна академія державного управління при Президентові України, кафедра соціальної і гуманітарної політики, завідувач.

Перейти до початку