>

Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем: збірник наукових праць / за заг. ред. О. В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 272 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії «Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у жовтні 2020 р. Досліджено соціальний, економічний і культурний контексти утворення та становлення держави Австралійський Союз; проаналізовано процеси подолання колоніальної спадщини Британської імперії в Австралійському Союзі; розглянуто вплив становлення Австралії на міжнародно-політичні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні; висвітлено історію українців Австралії.
Збірник становить інтерес для науковців і фахівців з проблем історії, політології, країнознавства, глобалістики, світової економіки і міжнародних відносин.

Перейти до початку