>

Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / за ред. А. І. Кудряченка. – К. : Фенікс, 2011. – 632 с.

Монографія є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень актуальних проблем міжнародних відносин України з європейськими країнами упродовж ІХ-ХХІ століть.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту європейських досліджень НАН України (протокол №5 від 20 травня 2011 року)

 

Перейти до початку