>

Презентація збірників наукових праць відділом історії країн Азії та Африки

У 2017 році за ініціативою та науковим редагуванням провідного наукового співробітника відділу історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», к.і.н. О.І. Лукаш було підготовлено, видано та презентовано два збірника наукових праць:

India 2017Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць. Вип. ІІ / відп. наук. ред. О.І. Лукаш;  НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. – К., 2017. – 248 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Afruka 2017Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф. – Вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / від. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ  «Інститут всесвітньої історії НАН України».  – К., 2017. – 240 с.

 

 

 

 

 

 

 

Презентація цих збірників відбулась 26 грудня 2017 р. у конференц-залі Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за участі таких почесних гостей, як Надзвичайний та повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бгарті, віце-консул Гвінейської Республіки в Україні, Президент ВГО «Африканська рада в Україні» Діалло Ісса Садіо, Консул Республіки Бенін в Україні Вільям Ахуно, заступник Директора Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС України Ю.А. Пивоваров, голова об’єднання нігерійської діаспори в Україні Анікі Джонсон, голова тоголезького земляцтва в Україні Бруно Ахосей, Віце-президент товариства «Україна-Індія» В.Ф. Устінова, представник Ради індійських підприємців в Україні, директор індійської компанії «Indrayani Overseas» Рам Данге.

Зі вступним словом на Презентації виступив директор Інституту, д.і.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України А.І. Кудряченко. Він наголосив на важливості всебічного вивчення та висвітлення досвіду історичного розвитку Субсахарської Африки, а також такої унікальної країни-цивілізації як Індія, що вважається найбільшою демократією у світі. Директор також зазначав, що в Інституті високо оцінюють роль та результати плідної співпраці наукового колективу відділу історії країн Азії та Африки та Всеукраїнської асоціації індологів із Посольством Республіки Індія в Україні, дипломатичними представництвами країн Субсахарської Африки та низкою громадських організацій.

Із промовою виступив Посол Республіки Індія в Україні М.К. Бгарті, що охарактеризував презентовані видання як вагомий внесок у розвиток історичної науки в Україні та активізації міжнародного наукового співробітництва.

Почесних гостей представив завідувач відділу історії країн Азії та Африки, к.і.н. В.О Швед, він також відзначив, що організована відділом Презентація гармонійно вписується у святкування 25-річного ювілею Інституту і є підсумком роботи відділу історії країн Азії та Африки на двох важливих напрямах його наукової роботи – індології та африканістики.

З вітальним словом на Презентації виступив Надзвичайний та повноважний Посол Республіки Індія в Україні Манодж Кумар Бгарті, він поздоровив директора  та всіх присутніх співробітників Інституту із великім святом – 25-м ювілеєм Інституту та урочисто вручив подарунки як знак пошани та вдячності за великий внесок українських науковців у розвиток історичної науки та наукових зв’язків Індії та України. Він особливо підкреслив актуальність, роль і значення підготовки та видання представлених на Презентацію збірників наукових праць, а також щиро подякував керівництву Інституту та Всеукраїнської асоціації індологів за велику наукову роботу. Посол також відмітив, що з нагоди святкування 70-річчя Незалежності Індії та 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Індією та Україною Посольство Індії «висловлює щиру подяку та нагороджує почесною грамотою Президента Всеукраїнської асоціації індологів О.І. Лукаш за надзвичайну наполегливість та особисту старанність у становленні, розвитку та підтримці відносин між Індією та Україною на науковому рівні».

У своєму вітальному слові Віце-консул Гвінейської Республіки в Україні, Президент ВГО «Африканська рада в Україні» Діалло Ісса Садіо зазначив необхідність поглиблення подальшої співпраці наукового колективу Інституту, в першу чергу, відділу історії країн Азії та Африки, із дипломатичними представництвами африканських країн та тими громадськими організаціями, які займаються питанням співробітництва із Субсахарською Африкою. Він також наголосив на необхідності активізації різнобічних українсько-африканських зв’язків і співробітництва, стимулюванні більш активного входження України на величезний африканський ринок, зміцненні політичних та військово-технічних зв’язків України із африканськими країнами.

Заступник директора Департаменту країн Близького Сходу та Африки МЗС України Ю.А. Пивоваров охарактеризував ті позитивні зміни, які відбуваються останнім часом у зовнішньополітичному курсі на африканському напрямі. Так, у 2017 р. були здійснені масштабні дипломатичні візити міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до низки африканських країн. У 2018 р. заплановано два таких турне до країн Субсахарської Африки. В Міністерстві закордонних справ України розроблена і починає втілюватися в життя унікальна програма підготовки та підвищення кваліфікації українських дипломатів, у тому числі їх навчання та стажування у африканських вишах.

Презентував перший в Україні збірник наукових праць, присвячений Субсахарській Африці, почав завідувач відділу історії країн Азії та Африки, к.і.н., доцент В.О. Швед. Він підкреслив, що проведення міжнародної наукової конференції з проблем африканістики та випуск матеріалів цієї конференції були обумовлені кількома чинниками. По-перше, усвідомленням того, що регіон Субсахарської Африки перетворюється на один із найперспективніших суб’єктів історичного процесу. По-друге, необхідністю донесення цієї нової реалії до вищих органів державної влади України з тим, щоб врахувати при розробці зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного курсу Української держави. По-третє, для надання серйозного поштовху вітчизняній африканістиці, важливість якої відчутно зростає. Він також акцентував увагу на тому факті, що збірник з африканістики є першим унікальним виданням в Україні, він був підготовлений двома мовами – англійською та українською. Мета такого двомовного видання полягає у можливості його презентації у дипломатичних та відомчих установах африканських країн та поширенні знань та інтересу до України в регіоні Субсахарської Африки.

Презентацію збірника наукових праць з індології провела провідний науковий співробітник відділу історії Азії та Африки, к.і.н. О.І. Лукаш. У своїй доповіді вона відмітила, що другій випуск збірника наукових праць «Індія: давнина і сучасність» вийшов у світ в 2017 році й ця подія для української індології видається символічною, оскільки саме цього року ми святкуємо три знаменні ювілеї – 25 річницю українсько-індійських дипломатичних відносин, 70 ліття проголошення незалежності Індії, 100 річчя з дня народження видатної представниці індійського народу – Індіри Ганді. Збірник містить широкий діапазон оригінальних матеріалів: «Індія – 70 років незалежного розвитку (роль та значення цивілізаційних складових)» та багато інших. Уперше в збірнику введена нова рубрика «Історія (історичні портрети)», в яку включені малодосліджені, цікаві з наукової точки зору матеріали про видатні особистості ХХ століття. У цьому випуску збірника особливу наукову цінність та інтерес представляють матеріали, розміщені в розділі «Релігія і філософія», а також розділі «Джерела і джерелознавство», які присвячені аналізу давньоіндійських джерел і творів світового значення – «Ріґведі», «Магабгараті», «Рамаяні». Вони містять аналіз низки положень цих унікальних і безцінних джерел для вивчення історії стародавньої Індії з елементами санскриту та гінді.

На Презентації збірника з індології також виступили автори статей з цікавими зауваженнями та пропозиціями щодо розвитку індологічних досліджень в Україні, відбулася корисна дискусія, обмін думками та новаторськими ідеями. На завершення О.І. Лукаш підкреслила, що Всеукраїнська асоціація індологів і надалі намагатиметься підтримувати розвиток індології в Україні у різних її напрямах і виявленнях, маючи головним пріоритетом своєї діяльності відродження та розвиток такого важливого напряму української історичної науки, як сходознавство. Численні наукові дослідження в галузі індології, як й видання нового випуску збірника наукових праць «Індія: давнина і сучасність» мають стати  вагомим внеском у цю складну і благородну справу.

Презентація наукових збірників з африканістики та індології завершилась урочистим вручення цих видань почесним гостям, авторам наукових статей, представникам МЗС України, провідних вищих навчальних закладів та наукових бібліотек України.

 

Перейти до початку