>

MITROFANOVA Oksana Oleksandrivna

Mitrofanova Oksana Oleksandrivna, born in 1975.

Senior Research Fellow. Candidate of Political Science, Senior Research Fellow.

Specialty: historian, political scientist, internationalist, specialist in the history of France.

Sphere of scientific interests: external, military, security policy of independent Ukraine and France, research of strategic partnership, strategic partnership with the USA of leading European actors, EU, NATO, information wars.

У 1998 р. закінчила з відзнакою Київський національний  університет ім. Т. Г. Шевченка, отримала кваліфікацію магістра історії. У 2003 р. закінчила Університет Пантеон-Ассас Париж ІІ (м. Париж, Франція), отримала кваліфікацію магістра міжнародних відносин зі спеціалізацією «Світова політика». У 2001 р. закінчила аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ з відривом від виробництва. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Безпекова політика Франції в контексті сучасних європейських геополітичних трансформацій» за спеціальністю 23.00.04. У 2009 р. отримала наукове звання старшого наукового співробітника.

З 2004 по 2014 р. працювала старшим науковим співробітником Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ.

З 2008 по 2011 р. працювала запрошеним доцентом в Університеті Пантеон-Ассас Париж ІІ (м. Париж, Франція).

Червень 2009 та червень 2010 рр. – запрошений доцент Вищої школи бізнесу. Курс лекцій з геополітики для студентів (executive MBA) (м. Тур, Франція).

Отримала французький грант Дідро на постдокторські дослідження в Домі гуманітарних наук (Париж, Франція) у 2005 та 2007 рр.

2003 – 2004 рр. – Головний консультант відділу європейської інтеграції Інституту стратегічних досліджень при Президентові України

Стажувалася у 2001 р. в Літній  школі Східної Європи, Варшава, Польща, польська стипендія.  У 1999 р. – у Центрі Європи Університету Нансі – II, Нансі, Франція, стипендія французького уряду.  У 1999 р. – у Літній школі з політичних наук, Тімішоара, Румунія, стипендія Сороса.  У 1999 – у Зимній школі з гуманітарних наук, Краків, Польща, польська стипендія.  

У 2004 – 2006 роках отримувала стипендію молодих науковців НАНУ.

Автор понад 55 наукових праць, у тому числі 3 колективних монографій, учасник понад 30 наукових заходів.

Основні публікації:

Колективні монографії

Мітрофанова О.О. Трансатлантичний вимір військової політики Франції // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформаціях. Монографія . – К.: Центр вільної преси, 2014. – С. 389-402.

Мітрофанова О.О. Україна-Франція: спектр взаємодії // Україна в Європі : пошуки спільного майбутнього : колективна монографія «Україна у світі» Київ : Фенікс, 2009. – С. 211-225.

Статті

Мітрофанова О.О. Українська дилема та французькі цінності // Зовнішні справи, 2015. –№ 3. – С. 28-32.

Мітрофанова О.О. Асиметричне стратегічне партнерство зі США провідних країн Північноатлантичного альянсу // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 1 : зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів 15.05.2015) / упоряд. Калітчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – С. 121-128.

Мітрофанова О.О. Пошук стратегії взаємодії країн ЄС щодо кризи в Україні / О.О. Мітрофанова // Глобалізаційні виклики і багатостороння дипломатія : збірник тез доповідей (18 березня 2015, м. Київ) / За заг. редакцією М. А. Кулініча, Н. О. Татаренко, В. Г. Ціватого. –   К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 55-57.

Мітрофанова О.О. Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства (0,5 д.а.)   // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2014. – Вип. 89 (10). – С. 380-383.

Мітрофанова О.О. Стратегічне партнерство Великої Британії зі США // Проблеми міжнародних відносин. – K.: КиМУ, 2014. – Вип. 8. – С. 196-207.

Мітрофанова О.О. Стратегічне партнерство зі США провідних європейських акторів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць. К.: Київський національний Університет імені Т. Г. Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2014. – Вип. 120 (частина І). – С. 84-93.

Мітрофанова О.О. Україна та її дипломатія в контексті впливу союзів // Дослідження світової політики. Вип. 3 (64). – К.: ІСЕМВ НАН України,2013. – С. 127-134.

Мітрофанова О.О. Стратегічні імперативи військової політики Франції //Проблеми міжнародних відносин, 2012. – випуск 5. – С. 235-246.

Мітрофанова О.О. НАТО як чинник еволюції національної держави//Дослідження світової політики: Зб. наук. праць. Вип. 60. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – С. 76-82.

Мітрофанова О.О. Глобальна демократизація і Франція // «Дослідження світової політики» 2011. – випуск 3(56). – С. 67-76.

Мітрофанова О.О. Вплив концепцій зовнішньої та безпекової політики на дипломатію України // Міжнародні відносини: теорія і практика Вип. 1. Львів: Львівський національний університет І. Франка – 2011, С. 98-104.

Мітрофанова О.О. Політичний вимір французько-українських відносин //Дослідження світової політики» № 48. – 2009. – С. 16-25.

Мітрофанова О.О. Газова криза в контексті інформаційної війни. // Дослідження світової політики № 49. – 2009. – С. 179-186.

Мітрофанова О.О. Вплив об’єднання Німеччини на французько-німецькі відносини та процес євроінтеграції // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Спецвипуск: Європейська перспектива. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2009. – С. 150-156.

Мітрофанова О.О. Зовнішня політика президента Франції Ніколя Саркозі // Дослідження світової політики. Вип. 37. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2008. – С. 136-146.

Мітрофанова О.О. Україна та ЄС: урядовий євро оптимізм у теорії, нагальність євро реалізму в практиці // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї.- Київ; Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2007. – Вип. 9. – С. 310-320.

Мітрофанова О.О. Франція. Мовний аспект // Дослідження світової політики. Зб. наук. праць: Київ, 2007. – Випуск 40. – С. 124-133.

Мітрофанова О.О. Співпраця Франції й України у військовій галузі // Стратегічна панорама  № 2, 2006. – С. 119-124.

Мітрофанова О.О. Периферизація та французько-українські відносини // Дослідження світової політики. Вип. 35. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2006. – С. 46-56.

Мітрофанова О.О. Порівняльний аналіз стратегії військової допомоги Франції в другому та третьому світах // Транзитивні суспільства. Моделі розвитку і загроза периферізації. Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. К.:   Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2006 – С. 42-47.

Мітрофанова О.О. Інтеграційний курс України після Помаранчевої революції //   Визвольний шлях № 2 (695), 2006. – С. 10-17..

Мітрофанова О.О. Українська «помаранчева революція» та Франція // Політичний менеджмент № 2 (17), 2006. – С. 148-155.

Мітрофанова О.О. Євроінтеграційний курс України в західних вимірах // Дослідження світової політики. Вип. 31. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 31-42.

Мітрофанова О.О. Традиційна політика безпеки Франції і новітні виклики постбіполярної доби // Традиція та інновація в теорії міжнародних відносин: Матер. Міжвід. наук.-теорет. конф. К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005 – С. 56-59.

Мітрофанова О.О. Зовнішня політика та політика безпеки незалежної України // Вибрані проблеми сучасної української зовнішньої політики і політики у сфері національної безпеки № 1, 2004. – С. 96-128.

Мітрофанова О.О. Франція в контексті східноєвропейської безпеки (Україна, Росія, Польща) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Вип. 10. Міжвідомчий збірник наукових праць. Відп. ред. С.В. Віднянський. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2001. – С. 189-202.

Мітрофанова О.О. Парадокси євроатлантичної безпеки: відмінності французького та американського підходів // Людина і політика. –2001. – № 3.- С. 58-67.

Мітрофанова О.О. Французький підхід до українського і польського чинників в європейському стратегічному просторі // Людина і політика. –2001. – № 1. – С. 69-74.

Мітрофанова О.О. Паризький вимір євроатлантизму // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – Відп. ред. Є.Є.Камінський. Вип. 8. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 1999. – С. 37-40.

Мітрофанова О.О. «Особлива позиція» Парижа // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. – Гол. ред. Л. О. Лещенко. Вип. 9. – К.: ІСЕМВ НАН України. – 2000. – С. 20-24.

Mitrofanova Ukraine : l’étranger très proche //Outre-terre. 2011. № 27. P. 275-286.

Mitrofanova White Stream, au coeur des enjeux énergetiques sur le site http://www.infoguerre.fr/matrices-strategiques/white-stream-au-coeur-des-enjeux-energetiques/

Mitrofanova Les péripéties du dialogue franco-ukrainien sur le site(15 mai 2009) http://www.afri-ct.org/Les-peripeties-du-dialogue-franco2089

Mitrofanova La crise gazière russo-ukrainienne. Un exemple de guerre de l’information sur le site (mars 2009) http://www.infoguerre.fr/?p=2216

Mitrofanova Etre ou ne pas être membre de l’OTAN, tel est le dilemme ukrainien sur le site   (décembre 2008) www.infoguerre.fr/?p=1842

Mitrofanova Les conséquences de la « révolution Orange » sur la politique extérieure de l’Ukrainesur le site(mars 2006)http://www.afri-ct.org/Les-consequences-de-la-revolution

Про Мітрофанову О.О. надруковано матеріали в таких виданнях:

Ukraine's Leader Wants More Powers for Tough / The Moscow times/ Fall http://www.themoscowtimes.com/article/410728.html

Richard Balmforth. Ukraine's Leader Wants More Powers for Tough Fall // The Moscow Times. 21.07.2010 http://www1.rfi.fr/actupl/articles/108/article_6495.asp

Piotr Błoński. Europejskie ścieżki Ukrainy // RFI

Володіє англійською, французькою, польською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку