>

LAKISHIK Dmitro Mikhailovych

Lakishik Dmitro Mikhailovych, born in 1975

Senior Research Fellow. Candidate of Historical Sciences, Senior Research Fellow.

Specialty: historian, political scientist, internationalist, American.

Sphere of scientific interests: research of global and regional dimensions of foreign policy of the USA and the EU; modern trends of American global and regional geopolitics; problems of transatlantic relations; the evolution of the US security strategy; peculiarities of the development of US-Ukrainian relations.

У 1998 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відзнакою (магістр історії). У 2001 р. закінчив аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з відривом від виробництва). У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Об’єднана Німеччина в європейській політиці США кінець 80-х – 90-ті рр. ХХ століття» (спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія). У 2011 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

З 2001 по 2013 рр. працював на посадах наукового та старшого наукового співробітника відділу трансатлантичних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

У 2004 – 2011 рр. працював за сумісництвом викладачем в Ірпінському економічному коледжі Національного університету біоресурсів і природокористування України.

З січня 2014 р. працює старшим науковим співробітником відділу трансатлантичних досліджень ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Є ученим секретарем відділу трансатлантичних досліджень. Стипендіат НАН України для молодих вчених (2003 – 2005 рр.), стипендіат Президента України для молодих вчених (2010 – 2012 рр.).

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі в 3 колективних монографіях.

Основні публікації:

Колективні монографії

Лакішик Д.М. Американське глобальне лідерство в контексті нової стратегії національної безпеки // США і світ ХХІ століття. – К.: Центр вільної преси, 2013. – С. 382-394.

Лакішик Д.М., Погорська І.І. Україна-США: асиметрія двостороннього партнерства у глобальному світі // США і світ ХХІ століття. – К.: Центр вільної преси, 2013. – С. 331-342.

Lakishyk D. The further development of democracy and formation of civil society. Strengthening the role of non-governmental organizations, business and academic communities aiming to provide sustainable development // Sustainable development (Poland, Lithuania, Ukraine). Monograph / Executive editor O. Slozko / Kyiv – Kaunas – Szczecin: Institute of World Economy and International Relations, National University of Food Technologies, University of Szczecin, Vilnius University. – K.: LAT&K, 2013. – P. 500-513.

Лакішик Д.М. Правовий і мілітарний вимір зовнішньої політики США // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформація. Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2014. – С. 83-97.

Лакішик Д.М. Політика США в сфері безпеки та оборони на початку ХХІ століття // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформація. Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2014. – С. 97-109.

Лакішик Д.М. Потенціал глобального стратегічного партнерства США і Європи у ХХІ столітті // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформація. Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2014. – С. 148-161.

Лакішик Д.М. Особливості відносин США та ЄС: еволюція та перспективи // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформація. Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2014. – С. 161-182.

Лакішик Д.М. Сучасна політика США щодо «арабського світу» // Америка і Європа у сучасних міжнародних трансформація. Монографія. – К.: Центр вільної преси, 2014. – С. 203-221.

Статті:

Лакішик Д.М. Формування нових контурів безпеки в умовах сучасних глобальних трансформацій // Політологічний вісник / КНУ ім. Т.Шевченка. – 2007. – Вип. 29. – С. 253-268.

Лакішик Д.М. Вплив постбіполярності на трансформацію американської глобальної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка. – 2008. – Вип. 78. – Ч. 1. – С. 68-74.

Лакішик Д.М., Погорська І.І. Стратегічний старт нової американської адміністрації // Зовнішні справи / Дип. академія України. – 2009. – № 4. – С. 13-16.

Лакішик Д.М. Нова адміністрація США: проблеми і завдання // Проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т. – 2010. – Вип. 1. – С. 187-204.

Лакішик Д.М. Нові виклики і загрози для міжнародної безпеки сучасної держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т.Шевченка. – 2011. – Вип. 102. – Ч. 1. – С. 146-154.

Лакішик Д.М. Нова стратегія національної безпеки США // Політологічний вісник: Збірник наукових праць / КНУ ім. Т.Шевченка. – 2011. – Вип. 51. – С. 313-322.

Лакішик Д.М. Особливості еволюції трансатлантичного партнерства у постбіполярному світі // Наукові праці: науково-методичний журнал/ ЧДУ ім. Петра Могили. – 2012. – Вип. 166. – Т. 178. – Політологія. – С. 43-50.

Лакішик Д.М., Погорська І.І. Україна-США: асиметрія партнерства початку ХХІ століття // Зовнішні справи / Дип. академія України. – 2012. – № 6. – С. 50-53. Зовнішні справи / Дип. академія України. – 2012. – № 6. – С. 50-53.

Лакішик Д.М. Європейський вектор глобальної стратегії США за президенства Дж. Буша-молодшого // Дослідження світової політики: Збірник наукових праць / ІСЕМВ НАН України. – 2013. – Вип. 3. (64). – С. 21-36.

Лакішик Д.М. Еволюція безпекової стратегії США в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць / ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – 2014. – Вип. 120 – Ч. 1 – С. 73-83.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку